Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Το Υπουργείο Παιδείας επανενεργοποιεί το Πρόγραμμα Erasmus+

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μετά από συστηματική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επανενεργοποιεί το σημαντικό πρόγραμμα Erasmus+Youth (τομέας Νεολαίας), με όρους που διασφαλίζουν την ομαλή, αποτελεσματική και εύρυθμη για τους δικαιούχους αξιοποίηση του προγράμματος. Σκοπός του Υπουργείου είναι η μέγιστη δυνατή θετική επίδραση στους νέους της χώρας, για τα επόμενα πέντε (5) έτη.

To τρέχον έτος (2016), η ελληνική πλευρά έχει εξασφαλίσει την διάθεση των οικονομικών πόρων στο σύνολό τους χωρίς καμιά απώλεια.
Η προετοιμασία των φορέων για την υποβολή προτάσεων αφορά και τις τρεις βασικές δράσεις του Erasmus+ Nεολαία:
Βασική δράση 1: Kινητικότητα των ατόμων στον τομέα της Νεολαίας
Βασική δράση 2: Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της Νεολαίας
Βασική δράση 3: Συνεδρίαση μεταξύ των νέων και των υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της Νεολαίας
Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προτάσεων θα ανακοινωθούν σύντομα. Ο διαδικτυακός τόπος ενημέρωσης για το Erasmus+Nεολαία αναμένεται να δημοσιοποιηθεί με όλες τις συναφείς πληροφορίες, στις αρχές Μαρτίου 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν, κατά το τρέχον διάστημα,να επικοινωνούν με την Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση Erasmus+Youth@minedu.gov.gr.
Τέλος, αναφορικά με τα προβλήματα που σημειώθηκαν σχετικά με συναφείς προτάσεις που υποβλήθηκαν κατά το έτος 2015, καθώς και κατά τον 3ογύρο (3rdRound) 2014, το ΥΠΠΕΘ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο έρευνας και απόδοσης ευθυνών για τους λόγους που έθεσαν την Ελλάδα εκτός προγράμματος στο παρελθόν, θα αποκαταστήσει εξ ολοκλήρου τόσο την εικόνα όσο και τη φερεγγυότητα έναντι των εμπλεκομένων μερών.