Δήμος Γαλατσίου: Κάλεσμα σε φορείς για τη συμμετοχή στο τοπικό Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων

ΝΕΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δήμος Γαλατσίου: Κάλεσμα σε φορείς για τη συμμετοχή στο τοπικό Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων

Στο πλαίσιο της συγκρότησης του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Γαλατσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 78 του Ν. 3852/2010, ο Δήμος Γαλατσίου απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς αναγνωρισμένους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών ή προσφύγων, προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή τους στο Συμβούλιο.

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συστήνεται Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ως συμβουλευτικό όργανο του δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία. Σε όλες τις ιστορικές περιόδους, οι άνθρωποι μετανάστευαν από έναν τόπο σε άλλο. Κάθε μέρα, μετανάστες και πρόσφυγες προσπαθούν να φτάσουν στην ΕΕ με σκοπό την προστασία και τη βελτίωση της ζωής τους. Η χώρα μας, ως βασική πύλη εισόδου, με την πλειοψηφία των ανθρώπων που αποπειράθηκαν ή / και κατάφεραν να μπουν στην Ευρώπη να εισέρχονται από το ελληνικό έδαφος. Αρκετοί από αυτούς μάλιστα μένουν για πάντα εδώ.
Η πρόσκληση που απευθύνει τώρα ο Δήμος Γαλατσίου αφορά τους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών ή προσφύγων, που σύμφωνα με το καταστατικό τους, δραστηριοποιούνται στο επίπεδο του Δήμου Γαλατσίου.

Σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων, ως οργάνου με συμβουλευτικές αρμοδιότητες για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων στην τοπική κοινωνία σας ενημερώνουμε ότι το συμβούλιο αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο. Ως μέλη ορίζονται έξι (6) δημοτικοί σύμβουλοι και πέντε (5) εκπρόσωποι αναγνωρισμένων φορέων συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων.
Με την ίδια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ορίζεται πρόεδρος στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων ένας εκ των δημοτικών συμβούλων μελών του. Η συμμετοχή στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων είναι τιμητική και άμισθη.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ
Αρμοδιότητες των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων είναι:
• Η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του οικείου δήμου, ως προς την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, την επαφή τους με δημόσιες αρχές ή τη δημοτική αρχή,
• Η υποβολή εισηγήσεων προς το δημοτικό συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και προσφύγων και, εν γένει, την επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν, ιδίως μέσω της οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες και
• Η διοργάνωση, σε συνεργασία με τον οικείο δήμο, εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού.

Οι φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών ή προσφύγων που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καταθέτοντας το καταστατικό τους μαζί με τα στοιχεία του υποδεικνυόμενου εκπροσώπου και του αναπληρωτή του (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, email), το αργότερο μέχρι 9 Οκτωβρίου 2022 είτε εγγράφως προς τον Δήμο Γαλατσίου – Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δήμου Γαλατσίου, είτε ηλεκτρονικά στις παρακάτω διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ypolorg@galatsi.gr, ky@galatsi.gr, stirixi@galatsi.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 210.2222011 και 213.2055417.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή