Σιφνίων χώρα – Ιχνηλατώντας το τοπίο της αρχαίας Σίφνου

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Σιφνίων χώρα – Ιχνηλατώντας το τοπίο της αρχαίας Σίφνου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων παρουσιάζειτην περιοδική έκθεση με τίτλο «Σιφνίων χώρα. Ιχνηλατώντας το τοπίο της αρχαίας Σίφνου»στο Παλαιό Σχολείο Κάστρου Σίφνου.

Η έκθεση υλοποιείται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος«Αρχαίες στρατηγικές για τις χρήσεις γης υπό διαχρονική προοπτική και οι επιπτώσεις στα σχέδια σύγχρονων υποδομών: το παράδειγμα της Σίφνου»(με το ακρωνύμιο “Siphnos and beyond”), που έχει ενταχθεί στη δράση «Διμερής και Πολυμερής Ερευνητική &Τεχνολογική Συνεργασία Ελλάδας– Γερμανίας» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, του Πανεπιστημίου FriedrichSchillerτης JenaΓερμανίας και της εταιρείας ανάπτυξης λογισμικού DataverseLTD, καθώς και με τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Αφετηρία του αναπτύγματος της έκθεσης θα αποτελέσει σύντομη αναδρομή στις αρχαιολογικές έρευνεςπου ξεκίνησαν στο νησί στα τέλη του 19ου αιώνα από τον πρωτοπόρο αρχαιολόγο Χρήστο Τσούντα.

Οι παράμετροι, οι κατευθύνσεις και τα κύρια παραδοτέα του προγράμματος, θα συνθέσουν την επόμενη υποενότητα, εισάγοντας τον επισκέπτη στους βασικούς άξονες του αφηγήματος.

Αυτοί θα αναπτυχθούν σε δύο κατευθύνσεις.Αφενός στην ενδιαφέρουσα περίπτωση της μυκηναϊκής ακρόπολης «της Μπαρώναςτο Φρούδι» και της μείζονος περιοχής της, που διερευνήθηκε εκτενώς από το διδακτορικό ερευνητή του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων. Αφετέρου, στο σύστημα κατοίκησης και εκμετάλλευσης της σιφναϊκής υπαίθρου με την ίδρυση πολυάριθμων πύργων κατά τους αρχαίους χρόνους, θέμα το οποίομελετήθηκεαπό τον διδακτορικό ερευνητή τουΠανεπιστημίου FriedrichSchillerτης Jena.

Η καταγραφή στοιχείων της διαχρονίας του τόπου μέσω των καταλοίπων που συμπλέκουν την αρχαιότητα με τη δραστηριότητα κατά τους βυζαντινούς και νεότερους χρόνους θα σκιαγραφηθεί με την παρουσίασητου παραδείγματος του«Μαύρου χωριού».

Η ανάπτυξη του υλικού θα βασιστεί στη χρήση ποικίλων ερμηνευτικών μέσων (κείμενα, φωτογραφίες, σχέδια, βιντεοπροβολές) ενώ ο καταληκτικός σταθμός της θα περιλαμβάνει, σε πιλοτική μορφή, τηδιαδραστική ψηφιακή εφαρμογή που έχει σχεδιαστεί από την εταιρεία DataverseLTD σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.

Η έκθεση υλοποιείται με τη σύμπραξη των: ΔήμοςΣίφνου, Σωματείο «Οι φίλοι του Κάστρου της Σίφνου», Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Σίφνου και φιλοδοξεί, πέραν της παρουσίασης του προγράμματος και των κύριων αποτελεσμάτων της αρχαιολογικής έρευνας, να αναδείξει και τα βασικά συμπεράσματα που στηρίχθηκαν στην καταγραφή των διαχρονικών αλλαγών της χρήση γης, προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες για τη βιώσιμη ανάπτυξή της.

Τα εγκαίνια της έκθεσηςθα πραγματοποιηθούν το Σάββατο,17.09.2022, ώρα 20.00

Η έκθεση θα είναι ανοιχτή στο κοινό με ελεύθερη είσοδο και θα διαρκέσει έως την 23.10.2022

Παλαιό Σχολείο Κάστρου Σίφνου

Ωράριο επίσκεψης
Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή| 10:00 – 13:00 και 18:00-21:00
Τρίτη, Πέμπτη|10:00 – 13:00
Σάββατο-Κυριακή| 18:00 – 21:00

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή