Περιφέρεια Αττικής: Επιπλέον 5.4 εκ. ευρώ για την ολοκληρωμένη διαχείριση υγρών αποβλήτων στον Δήμο Μαρκόπουλου

Δήμος Μαρκόπουλου Μεσογαίας
Περιφέρεια Αττικής: Επιπλέον 5.4 εκ. ευρώ για την ολοκληρωμένη διαχείριση υγρών αποβλήτων στον Δήμο Μαρκόπουλου

Ανακοίνωση Περιφέρεια Αττικής:

Εντάχθηκε προς χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ 2014-2020 η Γ’ φάση της αποχέτευσης ακαθάρτων της πόλης του Μαρκόπουλου Μεσογαίας
Γ. Πατούλης: « Η Αν. Αττική μπαίνει σε μία νέα εποχή μ΄ένα σύγχρονο αποχετευτικό δίκτυο το οποίο θα συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη, υπέρ των πολιτών»
Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη εκδόθηκε η υπ’ αρ. 2165/1-9-2022, 4η Τροποποίηση της Πράξης «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΕΛ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 40.000 Ι.Κ.» με Κωδικό ΟΠΣ 5000083, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (ΑΔΑ: 66Δ87Λ7-Τ52). Μετά τη σχετική τροποποίηση προβλέπεται ένα νέο υποέργο το οποίο περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων (Γ φάση) για την πόλη του Μαρκοπούλου.
Η εν λόγω πράξη τελεί υπό τη διαχείριση της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο σχετικής εκχώρησης πόρων του Ταμείου Συνοχής.
Η πράξη αρχικά συμπεριλάμβανε την κατασκευή του Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων στην περιοχή του Πόρτο Ράφτη μήκους περίπου 45 Κm, την μελέτη και κατασκευή των απαραίτητων αντλιοστασίων για την μεταφορά των λυμάτων προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Μαρκοπούλου καθώς και την ολοκλήρωση της αναβάθμισης της συγκεκριμένης εγκατάστασης από 20.000 σε 40.000 ι.κ.
Το συνολικό μήκους του δικτύου που θα κατασκευαστεί είναι περίπου 21,3 Κm και αφορά τις ανατολικές και δυτικές παρυφές της πόλης και δύο μικρές περιοχές στο Νότιο και Βορειοανατολικό άκρο αυτής. Στο νέο αυτό υποέργο συμπεριλαμβάνεται και η κατασκευή τριών τοπικών αντλιοστασίων. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του υποέργου ανήλθε στο ποσό των 6 εκ (χωρίς ΦΠΑ), ενώ ο Προϋπολογισμός της σύμβασης που υπεγράφη στις 27/7/2022 ανέρχεται στο ποσό των 5.4 εκ.
Με την ολοκλήρωση του συνόλου της πράξης αναμένεται να παραδοθούν ολοκληρωμένα και λειτουργικά έργα τα οποία θα περιλαμβάνουν:
1. Αγωγούς αποχέτευσης και μεταφοράς ακαθάρτων στο Πόρτο Ράφτη και στο Μαρκόπουλο, συνολικού μήκους 45 km και 21 km αντίστοιχα.
2. Οκτώ (8) αντλιοστάσια ακαθάρτων στο Πόρτο Ράφτη και τρία (3) στο Μαρκόπουλο.
3. Ολοκληρωμένη και πλήρως λειτουργική Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Μαρκοπούλου, συνολικής δυναμικότητας 40.000 ι.κ.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, δήλωσε σχετικά:

«Το ζήτημα της αποχέτευσης ακαθάρτων της Ανατολικής Αττικής αποτελεί μια αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την Περιφέρεια Αττικής. Το μεγάλο σχέδιο ολοκλήρωσης και λειτουργίας ενός σύγχρονου αποχετευτικού δικτύου και νέων μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων για όλη την Ανατολική Αττική, κάθε μέρα που περνά γίνεται και πιο απτό. Η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τους Δήμους αλλά και την ΕΥΔΑΠ δρομολογεί και εκτελεί έργα που για δεκαετίες παρέμεναν στα χαρτιά. Είναι πλέον δεδομένο ότι πολύ σύντομα όλη η Ανατολική Αττική θα αποχετεύεται με υγειονομικά και τεχνικά βέλτιστο τρόπο βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων αλλά και την ανταγωνιστικότητα της σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο. Το απέραντο εργοτάξιο που περιλαμβάνει την Παλλήνη, τα Γλυκά Νερά, την Παιανία, το Κορωπί, το Μαρκόπουλο, το Πόρτο Ράφτη, την Αρτέμιδα, τα Σπάτα, τη Ραφήνα, τον Μαραθώνα, τη Νέα Μάκρη και άλλους μικρότερους οικισμούς αποτελεί ζωντανό παράδειγμα των καθημερινών προσπαθειών που γίνονται στην Περιφέρεια σε όλα τα επίπεδα».

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή