Ο Δήμος Γαλατσίου ζητά τις προτάσεις των δημοτών για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2019 – 2023

ΝΕΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Ο Δήμος Γαλατσίου ζητά τις προτάσεις των δημοτών για το Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα 2019 – 2023

Ο Δήμος Γαλατσίου καταρτίζει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2019 – 2023 το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις τοπικές αναπτυξιακές δράσεις του δήμου για την τετραετία 2020 – 2023. Ήδη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου (www.galatsi.gov.gr), για την ενημέρωση των πολιτών, η Α΄ φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος το οποίο τίθεται σε δημόσια διαβούλευση ώστε να οριστικοποιηθεί, ενσωματώνοντας και τις δικές σας προτάσεις, τις προτάσεις των πολιτών.

Για τις επόμενες εβδομάδες οι πολίτες και οι συλλογικοί φορείς του Δήμου Γαλατσίου μπορούν να διατυπώσουν τη γνώμη τους και να καταθέσουν τις προτάσεις τους για όλα τα θέματα του δήμου, για κάθε δράση που κρίνουν αναγκαία για την ευημερία του τόπου. Επίσης μπορούν να συμπληρώνουν τα σχετικά ερωτηματολόγια που βρίσκονται στο κτίριο του Δήμου, στα Κ.Ε.Π., στα Κ.Α.Π.Η., στα Στέκια Νεολαίας, στους Παιδικούς Σταθμούς κλπ., και να καταθέτουν τις προτάσεις και τη γνώμη τους με αποστολή e mail: epixeirisiako-programma@galatsi.gr συμπληρώνοντας το σχετικό αρχείο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του δήμου.
Για πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα 213.2055414 και 213.2055429.

Ως προς το Ερωτηματολόγιο Διαβούλευσης τώρα, αφού συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία (ονοματεπώνυμο και διεύθυνση) εφόσον όμως το επιθυμείτε καθώς αυτά είναι προαιρετικά, ακολουθούν οι εξής ερωτήσεις τις οποίες καλείστε να απαντήσετε ή να συμπληρώσετε.
1. Γνωρίζετε τι είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου;
Αν ναι, πως ενημερωθήκατε για αυτό;
Από το Δήμο και εκπροσώπους του Δήμου
Από την ιστοσελίδα του Δήμου
Από τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
Από το διαδίκτυο (Δι@ύγεια)
Από τοπικά μέσα ενημέρωσης
Από άλλο Δημότη
Από τοπικό σύλλογο / φορέα
Άλλο
2α. Ποιες ανάγκες ή προβλήματα κρίνετε ότι υπάρχουν στην περιοχή του Δήμου στον τομέα του Περιβάλλοντος και της Ποιότητας Ζωής; (π.χ. χώροι πρασίνου, καθαριότητα, στάθμευση, διαχείριση απορριμμάτων, ύδρευση, αποχέτευση, αστική ανάπτυξη, πολεοδομία, υποδομές και τεχνικά έργα, κλπ.)
2β. Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες και τα προβλήματα που αναφέρατε;
3α. Ποιες ανάγκες ή προβλήματα κρίνετε ότι υπάρχουν στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού; (π.χ. βελτίωση υπηρεσιών, ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, έλλειψη σχετικών υποδομών, κλπ.)
3β. Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες και τα προβλήματα που αναφέρατε;
4α. Ποιες ανάγκες ή προβλήματα κρίνετε ότι υπάρχουν στον τομέα της Τοπικής Οικονομίας και της Απασχόλησης; (π.χ. βελτίωση υπηρεσιών, ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, ενίσχυση τοπικών προϊόντων, ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, κλπ.)
4β. Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες και τα προβλήματα που αναφέρατε;
5. Ποια θεωρείται ότι είναι τα δυνατά σημεία του Δήμου σας μέσα από τα οποία μπορεί να επιταχυνθεί η ανάπτυξη; (έως και 5 απαντήσεις).
6. Ποιες ενέργειες / δράσεις θεωρείτε ότι πρέπει να συμπεριληφθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου; (έως και 5 απαντήσεις)

Ολοκληρώνοντας το Ερωτηματολόγιο, μπορείτε να προσθέσετε σχόλια ή όποιες παρατηρήσεις έχετε και στη συνέχεια να το αποστείλετε το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο:
– είτε ηλεκτρονικά: epixeirisiako-programma@galatsi.gr
– είτε ταχυδρομικά, στη διεύθυνση: «Για το Επιχειρησιακό Σχέδιο»
Δήμος Γαλατσίου, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, 11146 Γαλάτσι

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή