Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Νέα προγράμματα απασχόλησης για 36.000 άνεργους άνω των 50 ετών

Στις αρχές του νέου έτους δύο νέα προγράμματα απασχόλησης που απευθύνονται σε άτομα που βρίσκονται πλησίον της ηλικίας συνταξιοδότησης, θα προκηρυχθούν για συνολικά 36.000 εγγεγραμμένους ανέργους.

Το πρώτο πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ, αφορά στη δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για ανέργους άνω των 50 ετών. Οι άνεργοι που θα μετέχουν στο πρόγραμμα θα έχουν πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα καθ’ όλη τη διάρκεια εργασίας τους, που θα κυμαίνεται από 12 έως 24 μήνες.
Πιο συγκεκριμένα, για τους εγγεγραμμένους άνεργους στον ΟΑΕΔ με χρόνο ανεργίας από 3 έως 12 μήνες επιδοτείται η πρόσληψή τους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα για 12 μήνες, ενώ για τους ανέργους με χρόνο ανεργίας άνω των 12 μηνών επιδοτείται η πρόσληψή τους για 24 μήνες. Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος δεν επιτρέπεται στις εταιρείες που θα προσλάβουν τους ανέργους να προβούν σε καμία απόλυση του προσωπικού τους.
Η πρόσκληση του συγκεκριμένου προγράμματος αναμένεται να εκδοθεί από τον ΟΑΕΔ το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου 2016.

ΤΟ ΝΕΟ VOUCHER

Το δεύτερο πρόγραμμα απευθύνεται σε 26.000 ανέργους, ηλικίας 29 έως 64 ετών, με εγγυημένη απασχόληση έξι μηνών σε ιδιωτικές εταιρείες. Πρόκειται για το αναθεωρημένο πρόγραμμα επιταγής κατάρτισης και απασχόλησης Voucher 29-64, συνολικού προϋπολογισμού 112 εκατ. ευρώ, το οποίο είχε ανακληθεί στα τέλη του περασμένου Μαΐου.
Το πρόγραμμα ανασχεδιάστηκε από την Αναπληρώτρια υπουργό Εργασίας, Ράνια Αντωνοπούλου, και πλέον, διατηρώντας τον ίδιο προϋπολογισμό, απευθύνεται σε 10.000 επιπλέον δικαιούχους. Στο εξής, όλοι οι ωφελούμενοι θα λαμβάνουν υψηλότερες αποδοχές και θα τους παρέχεται εγγυημένη απασχόληση για έξι μήνες, σε αντίθεση με τον αρχικό σχεδιασμό του προγράμματος που περιλάμβανε εγγυημένη απασχόληση μόνον για το ένα τέταρτο των ωφελουμένων.
Συγκεκριμένα, στο νέο πρόγραμμα το 80% του προϋπολογισμού κατευθύνεται στους δικαιούχους και μόλις το 20% στους φορείς κατάρτισης. Ο αρχικός σχεδιασμός του προγράμματος διέθετε το 75% του προϋπολογισμού στους φορείς κατάρτισης και πρακτικής κατάρτισης και μόλις το υπόλοιπο 25% στους ανέργους. Πλέον ο κάθε άνεργος θα λαμβάνει -μαζί με την εργοδοτική συμμετοχή- 5.500 ευρώ, ενώ στο παρελθόν λάμβανε μόλις 1.600 ευρώ καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ
Το αναθεωρημένο πρόγραμμα αφορά σε οκτώ κλάδους της ελληνικής οικονομίας και σε 43 ειδικότητες.
• Εμπόριο (ειδικότητες όπως στέλεχος εξαγωγικού εμπορίου).
• Logistics (ειδικότητες: στέλεχος διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας).
• Έργα υποδομής και τεχνικά επαγγέλματα (ειδικότητες όπως τεχνικός συγκολλήσεων και κοπής μετάλλων, τεχνίτης ελασματουργός).
• Ενέργεια (ειδικότητες όπως τεχνίτης φυσικού αερίου).
• Τουρισμός (ειδικότητες όπως υπάλληλος κρατήσεων ξενοδοχείου).
• Τεχνολογίες πληροφορικής επικοινωνιών (ειδικότητες όπως τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, τεχνικός ασφάλειας συστημάτων πληροφορικής).
• Τρόφιμα-Ποτά (ειδικότητες όπως στέλεχος διαχείρισης και εμπορίας βιολογικών προϊόντων).
• Περιβάλλον Διαχείριση Στερεών και υγρών αποβλήτων (ειδικότητες όπως τεχνικός λειτουργίας και ελαφριάς συντήρησης συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων και βιολογικών καθαρισμών).
Αξίζει να σημειωθεί πως το ανακληθέν Voucher απευθυνόταν μόνο στον τεχνικό κλάδο, τον κλάδο διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων και στις νέες τεχνολογίες, όπου θα διοχετεύονταν οι 10.000 από το σύνολο των 16.000 ανέργων.

ΠΟΤΕ ΘΑ ΒΓΕΙ ΣΤΟΝ «ΑΕΡΑ»
Η πρόσκληση του προγράμματος αναμένεται να εκδοθεί στα τέλη Ιανουαρίου ή στις αρχές του Φεβρουαρίου του 2016.
Με τον νέο σχεδιασμό, οι άνεργοι θα λαμβάνουν, ανά ειδικότητα, πιστοποίηση γνώσεων και προσόντων που για πρώτη φορά θα βασίζεται σε ένα ενιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενίσχυσης δεξιοτήτων και συμβουλευτικής, το οποίο είναι υποχρεωμένα να εφαρμόζουν τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Ο νέος σχεδιασμός προβλέπει τη διαμόρφωση και διάθεση συγκεκριμένων προγραμμάτων σπουδών των ειδικοτήτων στους παρόχους κατάρτισης, ώστε να υπάρχει ενιαίο σώμα γνώσεων και δεξιοτήτων που θα προσφέρεται στους ανέργους. Με αυτό τον τρόπο το κάθε κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης δεν θα μπορεί να σχεδιάζει το δικό του πρόγραμμα σπουδών.
Θα δημιουργηθούν οδηγοί κατάρτισης που θα πρέπει να ακολουθούν οι πάροχοι κατάρτισης. Συνολικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει 130 ώρες κατάρτισης και συμβουλευτικής καθοδήγησης για την επιλογή από τους ανέργους του προγράμματος κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν, με βάση το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο, την πιθανή εργασιακή εμπειρία τους, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και τα ενδιαφέροντά τους. Η επαγγελματική συμβουλευτική θα δίδεται με τη μορφή εξατομικευμένης παρέμβασης αλλά και ομαδικής συμβουλευτικής υποστήριξης. Θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον 6 συνεδρίες, εκ των οποίων 2 από αυτές θα παρέχονται σε ομαδική βάση και σε ωφελούμενους με κοινά επαγγελματικά χαρακτηριστικά ή κοινούς επαγγελματικούς στόχους.