Δήμος Γαλατσίου: Αντιδήμαρχος ΚΕΠ η Πετρούλα Παπαγεωργίου

ΝΕΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δήμος Γαλατσίου: Αντιδήμαρχος ΚΕΠ η Πετρούλα Παπαγεωργίου

Την εποπτεία του Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη ανέλαβε ως καθήκοντα Αντιδημάρχου, αμισθί, η Πετρούλα Παπαγεωργίου από τις 27 Ιουνίου, σύμφωνα με απόφαση του Δημάρχου Γιώργου Μαρκόπουλου.

Συγκεκριμένα η μέχρι πρότινος Αντιδήμαρχος Συνδέσμου Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση των Τουρκοβουνίων αναλαμβάνει νέα καθήκοντα, αυτά της εποπτείας, ελέγχου, παρακολούθησης και συντονισμού της καλής λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη (Κ.Ε.Π.) και του Παραρτήματος αυτού, καθώς και την υπογραφή των πάσης φύσεως εγγράφων της Διεύθυνσης με εντολή Δημάρχου πλην χρηματικών ενταλμάτων.
Συνεχίζει φυσικά να θεωρεί γνήσιο υπογραφής και επικύρωσης αντιγράφων, καθώς και την τέλεση πολιτικών γάμων.
Η θητεία της Πετρούλας Παπαγεωργίου σ’αυτό το πόστο λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2022.

Πήγαινε στην κορυφή