Τρία οικόπεδα για πράσινο αγόρασε ο Δήμος Γαλατσίου

ΝΕΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Τρία οικόπεδα για πράσινο αγόρασε ο Δήμος Γαλατσίου

Στην αγορά τριών ακόμα οικοπέδων με στόχο τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και αναψυχής στην πόλη μας προχωρά η δημοτική αρχή μετά την σχεδόν ομόφωνη ψήφισή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο Γαλατσίου, στη συνεδρίαση της περασμένης Τρίτης 14 Ιουνίου. Συγκεκριμένα το πρώτο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αλκυόνης και Αιγοσθένων, το δεύτερο στην Απειράνθου και Πλάτωνος και το τρίτο στην οδό Δράμας 16.

Και λέμε σχεδόν ομόφωνη ψήφισή τους διότι οι σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης Γρηγόρης Χαραλαμπίδης και Ματθαίος Ιμπριάλος ψήφισαν λευκό με το σκεπτικό ότι θα έπρεπε να δοθεί μία αναβολή στο θέμα προκειμένου να έρθει ένας συνολικός σχεδιασμός από πλευράς διοίκησης του Δήμου Γαλατσίου για το ποιές είναι οι ανάγκες, οι προτεραιότητες της κάθε γειτονιάς της πόλης μας ώστε να μην προχωράμ κάθε φορά σε αποσπασματικές λύσεις, όπως χαρακτηριστικά είπαν.
Σύμφωνα με τις εισηγήσεις του Δημάρχου Γαλατσίου Γιώργου Μαρκόπουλου, η εμφάνιση της πανδημίας ανέδειξε την παθογένεια των αστικών ιστών των ελληνικών πόλεων σε θέματα κοινόχρηστων χώρων. «Στον Δήμο Γαλατσίου οι κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου σε επίπεδο γειτονιάς είναι ελάχιστοι, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι και ιδιαίτερα τα παιδιά να μην μπορούν να εκτονώσουν την οργανική τους ανάγκη για σωματική δραστηριότητα σε μικρή απόσταση από το σπίτι τους. Αναγνωρίζοντας την τεράστια σημασία της σωματικής δραστηριότητας για την ομαλή ανάπτυξη και την ψυχική υγεία τόσο των μικρών παιδιών, αλλά και των εφήβων, η κάλυψη των αναγκών των πολεοδομικών ενοτήτων του Δήμου είναι απαραίτητη ώστε να επιτευχθεί η περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής και να βελτιωθεί το μικροκλίμα της γειτονιάς» ανέφερε.
Προκειμένου λοιπόν να καλυφθεί ένα μέρος των αναγκών αυτών της πόλης μας σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου, κρίνεται αναγκαία η απόκτηση αυτών των τριών οικοπέδων «όσο ακόμα αυτά δεν έχουν οικοδομηθεί» όπως χαρακτηριστικά τόνισε.
Ο Γιώργος Μαρκόπουλος υπεραμύνθηκε της απόφασης της διοίκησής του να επιβάλει το ειδικό τέλος για την απόκτηση κοινόχρηστων χώρων λίγους μήνες πριν και υποστήριξε πως «ενώ ήταν μια σκληρή και δύσκολη απόφαση, είμασταν ίσως ο μοναδικός δήμος που την έλαβε και σήμερα συζητάμε για το κέντρο πόλης, τη Ζαΐρα, το Λόφο του Αγίου Σπυρίδωνα και αυτές τις πλατείες.»
Δέχθηκε ωστόσο την κριτική της αντιπολίτευσης ότι το «χαράτσι αυτό δεν ήταν αναγκαίο καθώς σύμφωνα με όσα ο Δήμαρχος υποστήριζε, ο Δήμος Γαλατσίου παρουσίαζε πλεόνασμα περί τα 6 εκατ. ευρώ. Γιατί δεν αξιοποιήθηκαν τα χρήματα αυτά για την απόκτηση των χώρων παρά επιβλήθηκε αυτό το ειδικό τέλος ακινήτων;»
Κοινή ήταν επίσης η θέση των επικεφαλής της αντιπολίτευσης να δημιουργηθεί μία λίστα με τους ελάχιστους εναπομείναντες ελεύθερους χώρους της πόλης μας καθώς και ιεραρχημένες τις ανάγκες της κάθε γειτονιάς προκειμένου να υπάρξει μια συνολική πολιτική εναρμόνισης του αστικού ιστού με τις ανάγκες των κατοίκων της πόλης μας για περίπατο και αναψυχή.

ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΑΛΚΥΟΝΗΣ – ΑΙΓΟΣΘΕΝΩΝ
Το Ο.Τ. 138/Τ.98 βρίσκεται στην Πολεοδομική Ενότητα 5 (Λαμπρινή) στην οποία το ποσοστό αξιοποίησης του συντελεστή δόμησης είναι το υψηλότερο στο σύνολο των πολεοδομικών ενοτήτων του Δήμου, αγγίζοντας ποσοστό 85,8%. Με δεδομένη την εξάντληση του συντελεστή δόμησης, ο πληθυσμός κορεσμού της περιοχής είναι 15.650 κάτοικοι (ποσοστό 24,38% στο σύνολο του Δήμου). Από τα στοιχεία της Υπηρεσίας (μελέτες, στατιστικά κ.λπ.), προκύπτει ότι η επιφάνεια των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου είναι τουλάχιστον 4 φορές χαμηλότερη, ενώ η επιφάνεια του οδικού δικτύου στην Π.Ε. καταλαμβάνει 2 φορές περισσότερη έκταση.
Προκειμένου λοιπόν να καλυφθεί ένα μέρος των αναγκών της Π.Ε. 5 σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου, κρίνεται αναγκαία η απόκτηση του υπολοίπου τμήματος του Ο.Τ. 138/Τ.98, εμβαδού 483 τ.μ , επισημαίνοντας ότι έως σήμερα παραμένει αδιαμόρφωτο και σκαμμένο, αποτελώντας εστία μόλυνσης και επικινδυνότητας ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι γειτνιάζει με σχολικό συγκρότημα Γυμνασίου, με γήπεδο αθλοπαιδιών και με πλατεία, αποτελώντας κομμάτι ενός μεγαλύτερου συνόλου κοινόχρηστου χώρου για πλήθος διαφόρων χρηστών (παιδιά, έφηβοι, ενήλικες, ηλικιωμένοι).
Σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 15741/9-6-2022 έκθεση του πιστοποιημένου εκτιμητή κ. Παναγιώτη Μερεκούλια, η οποία κατατέθηκε στο Δήμο μας, η συμφωνηθείσα τιμή του ακινήτου είναι χαμηλότερη από την κατατεθείσα εκτίμηση για το αναφερόμενο οικόπεδο ιδιοκτησίας Βιαρόπουλου κλπ εμβαδού οικοπέδου 483 τ.μ. στο ποσό των 442.000,00 ευρώ.

ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ – ΠΛΑΤΩΝΟΣ
Το Ο.Τ. 26/Τ.99 βρίσκεται στην Πολεοδομική Ενότητα 3 (Μενιδιάτικα) στην οποία το ποσοστό αξιοποίησης του συντελεστή δόμησης είναι από τα υψηλότερα στο σύνολο των πολεοδομικών ενοτήτων του Δήμου αγγίζοντας ποσοστό 81,9%. Η Π.Ε. έχει μικρή σχετικά έκταση και με δεδομένη την εξάντληση του συντελεστή δόμησης, ο πληθυσμός κορεσμού της περιοχής θα είναι 12.126 κάτοικοι (ποσοστό 13,22% στο σύνολο του πληθυσμού κορεσμού του Δήμου). Από τα στοιχεία της Υπηρεσίας (μελέτες, στατιστικά κ.λπ.), προκύπτει ότι η επιφάνεια των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου είναι τουλάχιστον 4 φορές χαμηλότερη, ενώ η επιφάνεια του οδικού δικτύου στην Π.Ε. καταλαμβάνει 2 φορές περισσότερη έκταση.
Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 15715/09-06-2022 έκθεση του πιστοποιημένου εκτιμητή, η οποία κατατέθηκε στο Δήμο μας, οι συμφωνηθείσες τιμές των δύο ακινήτων είναι χαμηλότερες από την κατατεθείσα εκτίμηση και είναι οι παρακάτω:
• Οικόπεδο ιδιοκτησίας Ρεμούνδου, εμβαδού οικοπέδου 146,74 τ.μ. στο ποσό των 140.00,00 ευρώ
• Οικόπεδο ιδιοκτησίας Βραχνού, εμβαδού οικοπέδου 171,13τ.μ στο ποσό των 154.285,71 ευρώ
Συνολική αξία των δύο ακινήτων 294.285,71,00 ευρώ.

ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΔΡΑΜΑΣ 16
Το Ο.Τ. 129/Τ.99 βρίσκεται στην Πολεοδομική Ενότητα 3 (Άνω Μενιδιάτικα) στην οποία το ποσοστό αξιοποίησης του συντελεστή δόμησης είναι από τα υψηλότερα στο σύνολο των πολεοδομικών ενοτήτων του Δήμου αγγίζοντας ποσοστό 81,9%. Η Π.Ε. έχει μικρή σχετικά έκταση και με δεδομένη την εξάντληση του συντελεστή δόμησης, ο πληθυσμός κορεσμού της περιοχής θα είναι 12.126 κάτοικοι (ποσοστό 13,22% στο σύνολο του πληθυσμού κορεσμού του Δήμου). Από τα στοιχεία της Υπηρεσίας (μελέτες, στατιστικά κ.λπ.), προκύπτει ότι η επιφάνεια των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου είναι τουλάχιστον 4 φορές χαμηλότερη, ενώ η επιφάνεια του οδικού δικτύου στην Π.Ε. καταλαμβάνει 2 φορές περισσότερη έκταση.
Σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 15761/9-6-2022 έκθεση εκτίμησης, η οποία κατατέθηκε στο Δήμο μας, η συμφωνηθείσα τιμή του ακινήτου είναι χαμηλότερη από την κατατεθείσα εκτίμηση για το αναφερόμενο οικόπεδο ιδιοκτησίας Μάνεση εμβαδού οικοπέδου 275 τ.μ. στο ποσό των 180.000,00 ευρώ.

Τελικά υπέρ της αγοράς των τριών οικοπέδων ψήφισαν οι σύμβουλοι της συμπολίτευσης, καθώς και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης Κώστας Ζώμπος, Αγγέλικα Σαπουνά, Σπύρος Παναγιώτου και Έλενα Ζέρβα – Γκιουρτζιάν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή