Χωρίς εκπλήξεις η εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτ. Συμβουλίου Γαλατσίου

ΝΕΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Χωρίς εκπλήξεις η εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτ. Συμβουλίου Γαλατσίου

Το πρώτο για το 2002 Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε την Κυριακή 9 Ιανουαρίου, στην αίθουσα «Θάνος Κωτσόπουλος» στο ισόγειο του Δημαρχείου Γαλατσίου, με μοναδικό θέμα την εκλογή του Προεδρείου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Ο Γιάννης Ρωμανός επανεκλέχθηκε Πρόεδρος του Σώματος με Αντιπρόεδρο την Σοφία Λεπίδα – Ντάγλα ενώ στη θέση του Γραμματέα θα βρίσκεται πλέον η Έλενα Ζέρβα Γκιουρτζιάν.

Πριν από την έναρξη των διαδικασιών τελέστηκε ο καθιερωμένος αγιασμός για την έναρξη της νέας χρονιάς από τον Αρχιμανδρίτη π. Ιωακείμ και στη συνέχεια ο Δήμαρχος Γαλατσίου Γιώργος Μαρκόπουλος έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα ευχόμενος σε όλους καλή χρονιά με υγεία.
Τη διαδικασία των δημαιρεσιών εξήγησε ο προεδρεύων της συνεδρίασης Μάνος Ελευθερίου, ο οποίος και κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών μελών του Προεδρείου του Σώματος για το χρονικό διάστημα από 09.01.2022 έως 31.12.2023.
Σύμφωνα με τη διαδικασία, ο πρόεδρος προτείνεται από την παράταξη του εκλεγέντος Δημάρχου, ο αντιπρόεδρος από την παράταξη που αναδείχθηκε δεύτερη σε εκλογική δύναμη και ο γραμματέας από την παράταξη που αναδείχθηκε τρίτη σε εκλογική δύναμη. Από τη διαδικασία απήχε η παράταξη της Λαϊκής Συσπείρωσης Γαλατσίου με επικεφαλής τον Γρηγόρη Χαραλαμπίδη.
Μετά την ψηφοφορία:
– Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναδείχθηκε ο Γιάννης Ρωμανός με 20 θετικές ψήφους και 2 λευκά ψηφοδέλτια
– Αντιπρόεδρος η Σοφία Λεπίδα – Ντάγλα (από την παράταξη «Γαλάτσι. Ζούμε Εδώ») με 17 θετικές ψήφους και 5 λευκά ψηφοδέλτια
– Γραμματέας η Ζέρβα – Γκιουρτζιάν Ελένη (από την παράταξη «Γαλάτσι του Αύριο») με 17 θετικές ψήφους και 5 λευκά ψηφοδέλτια.
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τους συναδέλφους που με τίμησαν με την ψήφο τους και με επανεξέλεξαν στην θέση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Ειδικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Γιώργο Μαρκόπουλο για την εμπιστοσύνη του προς το πρόσωπό μου. Δεσμεύομαι σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους ότι θα συνεχίσω να εργάζομαι για την εύρυθμη λειτουργία του συμβουλίου, διασφαλίζοντας το δικαίωμά τους να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους και να καταθέτουν τις προτάσεις τους για το παρόν και το μέλλον της πόλης μας. Με την ευκαιρία, εύχομαι σε όλους τους συναδέλφους και τις οικογένειές τους, καλή και δημιουργική χρονιά», δήλωσε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γιάννης Ρωμανός, αναλαμβάνοντας εκ νέου τα καθήκοντά του.

Η NEA ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στη συνέχεια τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, προσήλθαν στις κάλπες για την εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Στην Οικονομική Επιτροπή από την πλειοψηφία εκλέγονται ως τακτικά μέλη οι: Ρωμανός Γιάννης, Κορρές Γιάννης, Ροπόδης Παναγιώτης, Παπαγεωργίου Πετρούλα.
Αναπληρωματικά μέλη: Ζήκου Αγγελική, Μανδηλαρά Μαργαρίτα
Από τη Δημοτική Παράταξη «Γαλάτσι. Ζούμε Εδώ!» οι Ζώμπος Κωνσταντίνος ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό τον Μαγκανάρη Πέτρο.
Από τη Δημοτική Παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Γαλατσίου» οι Ιμπριάλος Ματθαίος με αναπληρωματικό τον Οικονόμου Αναστάσιο.
Οριζόμενοι Αντιδήμαρχοι είναι οι Δερεδίνης Βασίλειος και Κάζαγλη Αναστασία.
Η Οικονομκή Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:
Συντάσσει τον προϋπολογισμό του δήμου και ελέγχει την πρόοδο υλοποίησης του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου,
Μεταξύ άλλων, αποφασίζει για τη μετακίνηση του δημάρχου, των αντιδημάρχων και των δημοτικών συμβούλων, εκτός της έδρας του Δήμου για εκτέλεση υπηρεσίας. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος ή μέλος του δημοτικού συμβουλίου χωρίς προηγούμενη απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές, η επιτροπή αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση, αν η μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι.
Συντονίζει την κατάρτιση και έχει την ευθύνη της υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου, το οποίο και εισηγείται στο Δημοτικό συμβούλιο. Καταρτίζει και εισηγείται στο Δημοτικό συμβούλιο τα τομεακά προγράμματα δράσης και έχει την ευθύνη της υλοποίησής τους.
Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, συντάσσει και εγκρίνει το σχέδιο του προϋπολογισμού.
Αποφασίζει το ετήσιο πρόγραμμα προσλήψεων προσωπικού κάθε κατηγορίας. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το πολυετές σχέδιο διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του.

ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής από την πλειοψηφούσα παράταξη εκλέγονται τακτικά μέλη οι: Ελευθερίου Μάνος, Μπάστας Κώστας, Σκληράκης Γιάννης, Δήμος Κωνσταντίνος.
Αναπληρωματικά μέλη: Χριστοδούλου Αγαμέμνωνας και Αμοργιανός Γεώργιος
Από τη Δημοτική Παράταξη «Γαλάτσι. Ζούμε Εδώ!» οι Μπούρα Χριστίνα ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος την Κιτσίνη Γεωργία.
Από τη Δημοτική Παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Γαλατσίου» οι Χαραλαμπίδης Γρηγόριος, με αναπληρωματικό τον Ιμπριάλο Ματθαίο. Οριζόμενοι Αντιδήμαρχοι οι: Αργυρός Σπύρος και Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη Ντίνα.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου. Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες. Ειδικότερα:
Είναι αρμόδια, μεταξύ άλλων, για:
i) τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου,
ii) την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου,
iii) τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή