«Παγωμένα» και το 2022 τα δημοτικά τέλη στο Γαλάτσι

ΝΕΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
«Παγωμένα» και το 2022 τα δημοτικά τέλη στο Γαλάτσι

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Γαλατσίου, στην πρόσφατη συνεδρίασή του, τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, ηλεκτροδοτούμενων χώρων, χρήσης κοινόχρηστων χώρων και το τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) για το έτος 2022 με τους συντελεστές να παραμένουν στα περσινά επίπεδα.

Ως προς τους συντελεστές των τελών καθαριότητας και φωτισμού, το Σώμα αποφάσισε ως εξής:
1) Τον καθορισμό του οικιακού συντελεστή στο 1,37 ευρώ/τ.μ.
2) Τον καθορισμό του γενικού συντελεστή επαγγελματικής χρήσης (ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας) στο 4,13 ευρώ/τ.μ.
3) Τον καθορισμό του συντελεστή βάσει του αρ. 185 του ν. 4555/2018 για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς σε 1,37 ευρώ/τ.μ..
4) Τον ορισμό επαγγελματικού συντελεστή στεγασμένων χώρων για τα τραπεζικά καταστήματα και τις βιο-μηχανικές εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται οι εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ) που λειτουργούν στα διοικητικά όρια του δήμου μας σε 13,70 ευρώ/τ.μ. ετησίως λόγω των αυξημένων αναγκών καθαριότητας και φωτισμού για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
5) Τον ορισμό επαγγελματικού συντελεστή για τους επαγγελματικούς χώρους στους οποίους λειτουργούν πολυκαταστήματα – υπεραγορές τροφίμων / μεικτά καταστήματα διάθεσης τροφίμων και ποτών – super market σε 13,70 ευρώ/τ.μ. λόγω των αυξημένων αναγκών καθαριότητας και φωτισμού για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
6) Τον ορισμό συντελεστή μη εστεγασμένων χώρων επαγγελματικής χρήσης σε 1,80 ευρώ/τ.μ.
7) Τον ορισμό συντελεστή για ανεγειρόμενες οικοδομές που χρησιμοποιούν εργοταξιακό ρεύμα 4,13 ευρώ/τ.μ.
8) Τον ορισμό συντελεστή για στεγασμένους χώρους επαγγελματικής χρήσης με εμβαδόν άνω των 6.000 τ.μ. και για το άνω των 6.000 τ.μ. εμβαδόν σε 2,52 ευρώ/τ.μ.
9) Τον ορισμό συντελεστή για μη εστεγασμένους χώρους επαγγελματικής χρήσης με εμβαδόν άνω των 6.000 τ.μ. και για το άνω των 6.000 τ.μ. εμβαδόν σε 0,30 ευρώ/τ.μ.
Οι συντελεστές που ισχύουν από 1/1/2022 θα περιλαμβάνουν και εκείνα τα ακίνητα που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης και μέσα στα όρια του Δήμου, διότι πραγματοποιούνται οι εξής αποκομιδές:
1. Από το σύνολο των εγκαταστάσεων της Εταιρείας Ύδρευσης (ΕΥΔΑΠ).
2. Από την εκτός σχεδίου πόλεως περιοχή Λόφου Κόκκου.
3. Από τμήμα εντός του Αττικού Άλσους καθώς και στο τμήμα της περιφερειακής οδού εντός των διοικητικών μας ορίων.
Να σημειώσουμε ότι το ύψος των δαπανών των υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2022 προϋπολογίζεται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 7.921.219,16 ευρώ ενώ η συνολική επιφάνεια των ηλεκτροδοτούμενων χώρων στην πόλη μας και σύμφωνα με τη σχετική πλατφόρμα του ΔΕΔΔΗΕ στις 7/10/2021 είχε διαμορφωθεί στα 2.662.501 τ.μ. οικιακών χώρων και 431.869 τ.μ. γενικών χώρων.

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ Τ.Α.Π.
Ως προς τον συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το 2022, αυτός καθορίστηκε:
• σε 0,21 ευρώ ετησίως ανά τετραγωνικό μέτρο (0,21 ευρώ/τ.μ.) φωτιζόμενης επιφάνειας στεγασμένου χώρου και
• σε 0,11 ευρώ ετησίως ανά τετραγωνικό μέτρο (0,11 ευρώ/τ.μ.) φωτιζόμενης επιφάνειας μη στεγασμένου χώρου.
Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία να διατηρηθεί όπως και πέρσι στην ανώτατη τιμή 0,35% και για το 2022.

ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Ως προς τους συντελεστές τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το 2022, αυτοί καθορίστηκαν ως εξής:
Α) Στην Α΄ ζώνη περιλαμβάνονται οι δρόμοι υψηλής εμπορικότητας, ήτοι Αγ. Γλυκερίας, Λ. Βεϊκου, Λ. Γαλατσίου, Πρωτοπαπαδάκη, Παπαφλέσσα, Καραϊσκάκη, Τράλλεων, Ι. Φωκά, Ναρκίσσου, Χ. Λαδά, Ε. Βενιζέλου (από Αγ. Γλυκερίας μέχρι Πρωτοπαπαδάκη):
Β) Στην Β΄ ζώνη περιλαμβάνονται όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι.
2) Για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων:
α) Α΄ ζώνη: 33,00 ευρώ/τ.μ. ετησίως
β) Β΄ ζώνη: 22,00 ευρώ/τ.μ. ετησίως
2 α) Για τοποθέτηση οικοδομικών υλικών:
α) Α΄ ζώνη: 9,00 ευρώ/τ.μ. μηνιαίως
β) Β΄ ζώνη: 6,00 ευρώ/τ.μ. μηνιαίως
2 β) Για τοποθέτηση κοντέινερ – κάδων αποκομιδής οικοδομικών υλικών:
α) Α΄ ζώνη: 35,00 ευρώ/εβδομαδιαίως
β) Β΄ ζώνη: 25,00 ευρώ/εβδομαδιαίως
2 γ) Για κλείσιμο δρόμου:
α) Α΄ ζώνη: 60,00 ευρώ/ημερησίως
β) Β΄ ζώνη: 40,00 ευρώ/ημερησίως
3) Για τοποθέτηση εμπορευμάτων:
α) Α΄ ζώνη: 55,00 ευρώ/τ.μ. ετησίως
β) Β΄ ζώνη: 35,00 ευρώ/τ.μ. ετησίως
Σε περίπτωση χρησιμοποίησης των κοινόχρηστων χώρων ως προθήκης καταστήματος το τέλος ορίζεται στο διπλάσιο (αρ. 3 παρ. 3 α του Ν. 1080/80).
7) Για την είσοδο – έξοδο οχημάτων σε πρατήρια υγρών καυσίμων: 50,00 ευρώ/τ.μ. ετησίως
8) Για τοποθέτηση πάγκων και εμπορευμάτων από υπαίθριους μικροπωλητές:
α) Α΄ ζώνη: 600,00 ευρώ/τ.μ. ετησίως
β) Β΄ ζώνη: 400,00 ευρώ/τ.μ. ετησίως
9) Για τοποθέτηση πάγκων σε κοινόχρηστους χώρους κατά τις εορτές:
α) Α΄ ζώνη: 14,00 ευρώ/τ.μ. ημερησίως
β) Β΄ ζώνη: 9,00 ευρώ/τ.μ. ημερησίως
7) Για τη χρήση υπεδάφους από πρατήρια υγρών καυσίμων καθώς και σε κάθε άλλη περί-πτωση χρήσης υπεδάφους: 28,00 ευρώ/κ.μ. ετησίως
11) Για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από τα περίπτερα: 95,00 ευρώ/τ.μ. ετησίως. Ο συντελεστής αυτός ισχύει και για την κατασκευή (κουβούκλιο) του περιπτέρου.
12) Για τα θρησκευτικά πανηγύρια και τις χριστουγεννιάτικες αγορές:
α) Α΄ ζώνη: 88,00 ευρώ ανά ημέρα ανά θέση 4 τ.μ.
β) Β΄ ζώνη: 60,00 ευρώ ανά ημέρα ανά θέση 4 τ.μ.
Οι δρόμοι που θα συμπεριληφθούν στις επιμέρους ζώνες θα οριστούν με αποφάσεις των σχετικών οργάνων (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και Δημοτικό Συμβούλιο).
13) Για τοποθέτηση υποχρεωτικών πινακίδων σήματος/τιμών από πρατήρια υγρών καυσίμων και σταθμούς αυτοκινήτων με αντλίες υγρών καυσίμων:
– για πινακίδες έως 1 τμ: 60,00 ευρώ ετησίως ανά πινακίδα
– για πινακίδες άνω του 1 τμ: 60,00 ευρώ/τ.μ./ετησίως
11) Για τοποθέτηση αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών (ΑΤΜ) από τις τράπεζες:
α) Α΄ ζώνη: 3.500,00 ευρώ/τ.μ./ετησίως
β) Β΄ ζώνη: 2.500,00 ευρώ/τ.μ./ετησίως
12) Για τη διενέργεια διαφημιστικών πράξεων, προώθηση προϊόντων, διανομή ειδών ή εντύπων, εγκαινίων καταστημάτων κλπ παρεμφερών εκδηλώσεων:
α) Α΄ ζώνη: 80,00 ευρώ/τ.μ./ημερησίως
β) Β΄ ζώνη: 60,00 ευρώ/τ.μ./ημερησίως

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή