Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

ΕΛΛΑΔΑ
Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν την 20ή Οκτωβρίου 2021, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Χρήστος Μπούρας και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», κ. Κώστας Γιαννόπουλος, με σκοπό την έναρξη μίας συστηματικής και γόνιμης συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, που θα έχει ως στόχο την από κοινού υλοποίηση εκπαιδευτικών, επιστημονικών και ερευνητικών δράσεων.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Χρήστος Μπούρας, δήλωσε:«Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει αποδείξει ότι προάγει με κάθε τρόπο τις αξίες του ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης. Θεωρούμε ότι η συνεργασία μας με έναν Οργανισμό όπως “To Χαμόγελο του Παιδιού”, με πολυδιάστατο και πολύτιμο έργο, συμβάλλει στην ανάδειξη του κοινωνικού προσώπου του Πανεπιστημίου μας και παράλληλα θα επιφέρει σπουδαία ακαδημαϊκά αποτελέσματα».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», κ. Κώστας Γιαννόπουλος, δήλωσε:«Το Χαμόγελο του Παιδιού», αναγνωρίζοντας πρωτίστως την αξία και το ρόλο της ακαδημαϊκής κοινότητας, επενδύει σε κάθε δυνατή συνέργεια που μπορεί να επιφέρει τα μέγιστα αποτελέσματα για την αντιμετώπιση των φαινομένων που δυσχεράνουν την κοινωνική, ψυχολογική και συναισθηματική κατάσταση των παιδιών. Η συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο Πατρών προάγει την εξέλιξης της επιστημονικής γνώσης σε θέματα που αφορούν τα παιδιά, παρέχει τη δυνατότητα υλοποίησης δράσεων ευαισθητοποίησης, και ενισχύει την περαιτέρω εξειδίκευση των στελεχών του Οργανισμού που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, καθώς και την επιμόρφωση των μελλοντικών αποφοίτων του Πανεπιστημίου».

Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για αποτελεσματική συνεργασία, οι δύο πλευρές συναποδέχθηκαν και δεσμεύτηκαν να συνεργαστούν στα κάτωθι πεδία:

● Ανταλλαγή και αμοιβαίες επισκέψεις μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, των φοιτητών, καθώς και των μεταδιδακτορικών ερευνητών, με στόχο την προώθηση της επιστημονικής έρευνας, της διδασκαλίας και της αντίστοιχης διοικητικής οργάνωσης.
● Απορροφητικότητα και εργασιακή ένταξη των αποφοίτων του Τμήματος στις δομές και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού».
● Παροχή θέσεων πρακτικής άσκησης των φοιτητών, φοιτητριών του Τμήματος στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού».
● Παροχή Θέσεων Εκπαίδευσης με δίδακτρα στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Τμήματος των στελεχών του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού», για διαρκή επιμόρφωση και εξειδίκευση.
● Διοργάνωση από κοινού επιστημονικών ή ερευνητικών δραστηριοτήτων με το Κλινικό Παρατηρητήριο για τη Διαγνωστική Εκτίμηση των Εξαρτήσεων.
● Πιστοποίηση δράσεων κοινωνικής ευαισθητοποίησης σύμφωνα με τα διεθνή επιστημονικά δεδομένα.
● Συνεργασία στην υποβολή και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και κάθε άλλη ερευνητική ή/και ακαδημαϊκή δραστηριότητα που αποβλέπει στο κοινό όφελος.

Περισσότερες πληροφορίες:
«Το Χαμόγελο του Παιδιού»
Τηλ. 11040

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή