Εμβολιασμοί για τον κορωνοϊό και από Δήμους

ΕΛΛΑΔΑ
Εμβολιασμοί για τον κορωνοϊό και από Δήμους

«Στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 για τον εμβολιασμό ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με περιορισμένη πρόσβαση σε κοινωνικά και δημόσια αγαθά, εντάσσονται Δήμοι μέσω των Δημοτικών Ιατρείων τους». Αυτό ορίζει, μεταξύ άλλων, το άρθρο 31ο του νέου Νόμου 4839/2021.

Υπογραμμίζεται ότι η παρ.3 παραπέμπει στην έκδοση ΚΥΑ με την οποία θα ρυθμιστούν ειδικότερα θέματα εφαρμογής.
Αναλυτικά το άρθρο αναφέρει:
«Εμβολιασμός ευάλωτων κοινωνικών ομάδων από φορείς της κοινωνίας των πολιτών
»1. Στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 για τον εμβολιασμό ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με περιορισμένη πρόσβαση σε κοινωνικά και δημόσια αγαθά, εντάσσονται Δήμοι μέσω των Δημοτικών Ιατρείων τους και μη κυβερνητικές οργανώσεις, φορείς της κοινωνίας των πολιτών και οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών και οι οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δηλώνουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, συμβάλλονται με το Υπουργείο Υγείας μετά από δημόσια πρόσκληση.
»2. Αρμόδιοι φορείς για τον συντονισμό της διαδικασίας εμβολιασμού ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με περιορισμένη πρόσβαση σε κοινωνικά και δημόσια αγαθά κατά του κορωνοϊού COVID-19 της παρ. 2 είναι η Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υπό τον συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας.
»3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα εφαρμογής της παρούσας, ιδίως ως προς τον τρόπο υποβολής ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα από πλευράς των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τις υποχρεώσεις τους, το συμβατικό περιεχόμενο συνεργασίας τους, τη δυνατότητα κάλυψης μέρους του λειτουργικού κόστους συμμετοχής τους σε περίπτωση που απαιτείται μετακίνηση, τον τρόπο διάθεσης των εμβολίων προς αυτούς και τον τρόπο και τον χρόνο καταγραφής του διενεργηθέντος εμβολιασμού στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19.»

(Πηγή: airetos.gr)

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή