Δήμος Γαλατσίου: Συνεδριάζει δια ζώσης το Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη 28/9

ΝΕΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δήμος Γαλατσίου: Συνεδριάζει δια ζώσης το Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη 28/9

Την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 19:30 συνεδριάζει στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου «Θάνος Κωτσόπουλος» το Δημοτικό Συμβούλιο Γαλατσίου δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη.

Βάσει της υπ’ αριθ. 643/24.09.2021 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να ενημερώσουν τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. για τον τρόπο συμμετοχής σας στην ως άνω Συνδερίαση (είτε δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης) έως την Τρίτη 28.09.2021 και ώρα 15:00.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι:

1. Έγκριση ή μη 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021 Δήμου Γαλατσίου (Διαβίβαση της αριθ. 215/2021 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής).

2. Ορθή επανάληψη της 133/2021 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τη δυνατότητα συμψηφισμού τελών (Διαβίβαση της αριθ. 218/2021 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής).

3. Ορθή επανάληψη της αριθ. 330/2019 απόφασης Δ.Σ. που αφορά τη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ως προς την διάρκεια της θητείας των μελών.

4. Λήψη απόφασης για την εξαίρεση από τη διαδικασία προκήρυξης αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την “Προμελέτη για την κατασκευή βιοκλιματικού κινηματογράφου (πρώην Ζαΐρα) και υπόγειου χώρου στάθμευσης.

5. Λήψη απόφασης για την καταβολή αποζημίωσης στον Πρόεδρο του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου για τη συμμετοχή του σε συνεδριάσεις του ΔΣ του ΝΠΔΔ.

6. Κατανομή 3ης Δόσης έτους 2021 συνολικού ποσού 95.646,31 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, του Δήμου Γαλατσίου.

7. Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού διακοσίων ευρώ (200,00).

8. Έγκριση ή μη της αριθ. πρωτ. 23787/09-09-2021 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών.

9. Έγκριση ή μη της αριθ. πρωτ. 23205/02-09-2021 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών.

10. Έγκριση ή μη της αριθ. πρωτ. 22739/26-08-2021 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών.

11. Έγκριση προγράμματος «Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 2021».

12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή οδού Φιλοθέης (Χαρ, Τρικούπη – Δρυόπιδος)».

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή