Δήμος Γαλατσίου: Πού θα βρίσκονται οι σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

ΝΕΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δήμος Γαλατσίου: Πού θα βρίσκονται οι σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική διαβούλευση με τη μορφή διαδικτυακού εργαστηρίου για το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Γαλατσίου. Κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης εκφράστηκαν και συζητήθηκαν απόψεις και προβληματισμοί των συμμετεχόντων, αφού πρώτα η ομάδα έργου είχε παρουσιάσει αναλυτικά τα δύο προτεινόμενα σενάρια (Σενάριο Α: Ισοκατανομή των Σταθμών Φόρτισης, Σενάριο Β: Έμφαση στις Εμπορικές Χρήσεις & στους Πόλους Έλξης). Όλοι οι συμμετέχοντες έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο Σενάριο Α, καθώς όπως συζητήθηκε θεωρούν πως είναι καταλληλότερο για τον Δήμο. Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό, στο παραδοτέο σχέδιο θα υιοθετηθεί ένα υβριδικό σχήμα συνδυασμού και των δύο Σεναρίων.

Οι φορείς ενημερώθηκαν για τις διαδικασίες εκπόνησης του ΣΦΗΟ και με τις τοποθετήσεις τους συνεισέφεραν σε γνώσεις και καταρτισμένες ιδέες βάσει του αντικειμένου τους. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα και το σύνολο των συμμετεχόντων είχε τη δυνατότητα να τοποθετηθεί και να συμμετέχει.
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου Γιώργος Μαρκόπουλος επισήμανε ότι «ο Δήμος Γαλατσίου αναφορικά με το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων και την προώθηση της Ηλεκτροκίνησης, κάνει ένα προγραμματισμό για τα επόμενα χρόνια, ώστε να εξυπηρετηθούν και οι κάτοικοι και οι επισκέπτες».
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης σε ολόκληρη τη χώρα και την επέκταση της χρήσης οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών και με βάση το νόμο 4710/2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις», οι Δήμοι μητροπολιτικών κέντρων, οι μεγάλοι ηπειρωτικοί Δήμοι, οι Δήμοι πρωτευουσών περιφερειακών ενοτήτων, καθώς και οι μεγάλοι και μεσαίοι νησιωτικοί Δήμοι της χώρας υποχρεούνται να συντάξουν Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων.
Ειδικότερα, το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) αφορά στη χωροθέτηση δημοσίων προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης Η/Ο, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, έτσι ώστε να παρέχονται οι απαραίτητες υποδομές για την ενθάρρυνση αγοράς περισσότερων ηλεκτρικών οχημάτων, τα οποία θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα εντός των αστικών κέντρων και οικιστικών ιστών. Τα Σ.Φ.Η.Ο. θα αποτελούν ουσιαστικά τον Οδικό Χάρτη χωροθέτησης των δημοσίως προσβάσιμων θέσεων στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που αποτελεί και το προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στην Ελλάδα.
Κατόπιν της υπ’ αριθμόν πρωτ. 7970/16-11-2020 πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020» στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)», ο Δήμος Γαλατσίου υπέβαλε πρόταση η οποία εγκρίθηκε και εντάχθηκε στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος. Μετά από συνοπτικό διαγωνισμό, ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία «DIADIKASIA BUSSINESS CONCULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε διακριτικό τίτλο DBC.

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Όπως αναφέρει η ανάδοχος εταιρεία DBC DIADIKASIA, στην Ελλάδα σήμερα, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, κυκλοφορούν 5.458.616 επιβατικά Ι.Χ. οχήματα, εκ των οποίων τα 3.025.085 εντοπίζονται στην Αττική. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε 485 οχήματα ανά 1.000 κατοίκους (μόνιμοι κάτοικοι απογραφής 2011) σε όλη τη χώρα. Ο συνολικός στόλος οχημάτων στους ελληνικούς δρόμους, παρουσίασε μείωση κατά την περίοδο της κρίσης (μείωση 2,1% την περίοδο 2010-2015), γεγονός που οφειλόταν και στη μεγάλη μείωση της αγοράς του αυτοκινήτου (συνολική μείωση 46% την περίοδο 2010-2015).
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ανάκαμψη στην αγορά του αυτοκινήτου, καθώς οι πωλήσεις ξεπέρασαν τις 100.000 το 2018, γεγονός που είχε να συμβεί από το 2008, ενώ η ίδια ανοδική πορεία διατηρήθηκε τα έτη 2019 και 2020.
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Εναλλακτικών Καυσίμων (European Alternative Fuels Observatory – eafo.eu), στην Ελλάδα το 2020 υπήρχαν συνολικά 1104 ηλεκτρικά οχήματα, σημειώνοντας αύξηση 159% (426 το 2019). Το 2020 πουλήθηκαν συνολικά 679 αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός το 2019 ήταν 190.

ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
• Σταθμοί Φόρτισης για ΙΧ
Για την οριστική χωροθέτηση των σταθμών φόρτισης επιλέχθηκε το σενάριο Β, το οποίο τελικά δίνει έμφαση τόσο στις εμπορικές χρήσεις και στους πόλους έλξης. Σημαντικός παράγοντας για την επιλογή του σεναρίου Β αποτέλεσε η χαμηλή διείσδυση Η/Ο το έτος βάσης (2021).
Αξίζει να αναφερθεί ότι και στα δύο σενάρια επιλέχθηκαν φορτιστές που εξυπηρετούν δύο οχήματα (δύο παροχές ανά φορτιστή) με σκοπό το χαμηλότερο κόστος υποδομής, καθώς και την εξοικονόμηση δημόσιου χώρου.
Οι τεχνικές προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά των φορτιστών θα παρουσιαστούν αναλυτικά στο Παραδοτέο Π3.
Οι θέσεις φόρτισης βρίσκονται στα εξής σημεία:
1. Ελ. Βενιζέλου 1
2. Ι. Φωκά 2
3. Άλσος Βέικου – Λ. Βεΐκου 88
4. Αιγοσθένων 65
5. Χρ. Λαδά 29
6. Αλκυόνης 27
7. Καραϊσκάκη 48
8. Τράλλεων 133
9. Τράλλεων 138
10. Κύκνων 13
11. Χριστιανουπόλεως 97
12. Χαρ. Τρικούπη 1
13. Ρόδου 18
14. Πυθαγόρα 2
15. Ι. Φωκά 88
16. Ελ. Βενιζέλου 14
17. Τράλλεων 105
18. Πλάτωνος 36

• Σταθμοί Φόρτισης σε Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ
Η ύπαρξη θέσεων ΑμεΑ είναι σημαντική για την ίση εξυπηρέτηση των αναγκών όλων των δημοτών και ο Δήμος θα πρέπει να εστιάζει στην λογική του σχεδιασμού για όλους.
Οι θέσεις στάθμευσης για τα ΑμεΑ είναι περιορισμένες και συνεπώς προτεραιότητα μίας θέσης στάθμευσης για τα ΑμεΑ πρέπει να είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών στάθμευσης, και σε δεύτερο βαθμό η παροχή κινήτρων για την αντικατάσταση των συμβατικών ΙΧ τους με ηλεκτρικά. Για την αποφυγή μείωσης της εξυπηρέτησης αυτής της ανάγκης, οι θέσεις στάθμευσης των ΑμεΑ στις οποίες θα τοποθετηθούν φορτιστές δεν προτείνονται ως αποκλειστικές για Η/Ο.
Οι συγκεκριμένες θέσεις θα πρέπει πρώτα να θεσμοθετηθούν ως θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ.
Οι προτεινόμενες θέσεις βρίσκονται:
– Στην οδό Αιγοσθενών
– Στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου

• Σταθμοί Φόρτισης για Οχήματα Μικροκινητικότητας
Για τα οχήματα μικροκινητικότητας, όπως είναι τα ηλεκτρικά πατίνια και τα ηλεκτρικά ποδήλατα, απαιτούνται μονοφασικοί φορτιστές, εναλλασσόμενου ρεύματος (AC), οι οποίοι συνδέονται με το 230 V δίκτυο και κυμαίνονται από 1-5 πρίζες ανά φορτιστή με μέγιστη ισχύ ανά υποδοχή περίπου 300 W. Οι πρίζες των φορτιστών αυτών έχουν υποδοχή τύπου Shucko.
Η χωροθέτηση σημείων φόρτισης για οχήματα μικροκινητικότητας πρέπει να πραγματοποιείται κοντά σε σημαντικούς πόλους έλξης, όπως είναι η εστίαση, το εμπόριο, οι χώροι αθλητισμού και εκπαίδευσης, οι χώροι πολιτισμού κλπ., καθώς και πλησίον υποδομών κίνησης των ποδηλατών, όπως αποκλειστικές λωρίδες ποδηλάτου.
Για το Δήμο Γαλατσίου προτείνεται η χωροθέτηση τεσσάρων (4) σταθμών φόρτισης οχημάτων μικροκινητικότητας χωρητικότητας έως πέντε (5) θέσεων στις παρακάτω θέσεις:
– Στην οδό Νάρκισσου
– Στην οδό Δρυάδων
– Στο Πάρκο Αλκυόνης
– Στο Άλσος Βεΐκου

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο χρονικός προγραμματισμός για την εγκατάσταση των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων είναι απαραίτητος δεδομένου του χαμηλού αριθμού διείσδυσης Η/Ο στο Δήμο Γαλατσίου, όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα και σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την οικονομική βιωσιμότητα της επένδυσης.
Κατά το 1ο έτος δίνεται έμφαση στις θέσεις που έχουν περισσότερο εμπορικό χαρακτήρα.
Μέσα από την παρακολούθηση των αναγκών φόρτισης Η/Ο, όπως αυτή περιγράφεται στο Κεφάλαιο Γ του παρόντος παραδοτέου, είναι πιθανόν να απαιτηθεί τροποποίηση του Σχεδίου Φόρτισης ακόμη και εντός της πρώτης τριετίας.
Το 1ο έτος προτείνεται να υλοποιηθούν εννέα (9) σημεία φόρτισης με δεκαοκτώ (18) φορτιστές και 36 συνολικά πρίζες.
Το 2ο έτος προτείνεται να υλοποιηθούν πέντε (5) σημεία φόρτισης με οκτώ (8) φορτιστές και 16 συνολικά πρίζες.
Το 3ο έτος προτείνεται να υλοποιηθούν τέσσερα (4) σημεία φόρτισης με τέσσερεις (4) φορτιστές και 8 συνολικά πρίζες.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή