Δήμος Γαλατσίου: Ανανεώθηκε μέχρι 30/11 η θητεία των αντιδημάρχων

ΝΕΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δήμος Γαλατσίου: Ανανεώθηκε μέχρι 30/11 η θητεία των αντιδημάρχων

Με αποφάσεις του Δημάρχου Γαλατσίου Γιώργου Μαρκόπουλου, παρατάθηκε η θητεία των ήδη εν ενεργεία Αντιδημάρχων μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2021. Συγκεκριμένα η Αγγελική- Μαρία Ζήκου ως Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας, η Μαργαρίτα Μανδηλαρά Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, η Πετρούλα Παπαγεωργίου Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, η Κωνσταντίνα Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη ως Αντιδήμαρχος Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς, ο Γιώργος Αμοργιανός Αντιδήμαρχος Πρασίνου (άμισθος), ο Βασίλης Δερεδίνης ως Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, ο Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος Αντιδήμαρχος Ολυμπιακού Γυμναστηρίου Γαλατσίου – ΠΑΛΑΙ (άμισθος) και ο Ιωάννης Σκληράκης Αντιδήμαρχος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
Ας θυμηθούμε αναλυτικά τις αρμοδιότητες του καθενός.

• ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΖΗΚΟΥ, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας στην οποία μεταβιβάζεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με:
– Την εποπτεία, έλεγχο και παρακολούθηση της εύρυθμης, ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας (Υπεύθυνη όλων των κοινωνικών & προνοιακών δομών του Δήμου, του Τομέα Ισότητας των Φύλων) καθώς και την υπογραφή των πάσης φύσεως εγγράφων της Δ/νσης με εντολή μου πλην χρηματικών ενταλμάτων.
– Τη θεώρηση γνησίου υπογραφής και επικύρωσης αντιγράφων, καθώς και την τέλεση πολιτικών γάμων.

• ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ, Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών στην οποία μεταβιβάζεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με:
– Την εποπτεία, και το συντονισμό των πάσης φύσεως οικονομικών θεμάτων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.
– Την έγκαιρη βεβαίωση και είσπραξη των πάσης φύσεως εσόδων του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων και αυτών από τις δαπάνες κατασκευής αγωγών αποχέτευσης κρασπεδορείθρων και πεζοδρομίων.
– Την υπογραφή των, υπό του Τμήματος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, πάσης φύσεως εκδιδομένων εγγράφων και βεβαιώσεων.
– Την υπογραφή με εντολή μου των πάσης φύσεως εγγράφων Διοικητικής εκτέλεσης, κοινοποιήσεις εγγράφων στον Ο.Α.Ε.Δ., ανανεώσεις συμβάσεων, απολύσεις κ .λ. π.
– Την θεώρηση του γνησίου υπογραφής και επικύρωσης αντιγράφων, καθώς και την τέλεση πολιτικών γάμων.

• ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Αντιδήμαρχος Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής στην οποία μεταβιβάζεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με:
– Την εποπτεία, έλεγχο και την παρακολούθηση της εύρυθμης, ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας εκτός του Τμήματος Πρασίνου, καθώς και την υπογραφή πάσης φύσεως εγγράφων της Δ/νσης με εντολή μου πλην χρηματικών ενταλμάτων.
– Τη θεώρηση γνησίου υπογραφής και επικύρωσης αντιγράφων, καθώς και την τέλεση πολιτικών γάμων.

• ΝΤΙΝΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ – ΧΡΥΣΑΓΗ, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς στην οποία μεταβιβάζεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με:
– Την εποπτεία, έλεγχο και την παρακολούθηση της εύρυθμης, ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας του Τμήματος Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, εκτός των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης.
– Την υπογραφή με εντολή μου των πάσης φύσεως εγγράφων του ανωτέρω αναφερομένου τμήματος πλην χρηματικών ενταλμάτων.
– Τη θεώρηση του γνησίου υπογραφής και επικύρωσης αντιγράφων, καθώς και την τέλεση πολιτικών γάμων.

• ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΣ, Αντιδήμαρχος Πρασίνου (άμισθος) στον οποίο μεταβιβάζεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με:
– Την εποπτεία, έλεγχο και την παρακολούθηση της εύρυθμης, ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας του Τμήματος Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Γαλατσίου.
– Την υπογραφή με εντολή μου των πάσης φύσεως εγγράφων του ανωτέρω αναφερομένου τμήματος πλην χρηματικών ενταλμάτων.
– Τη θεώρηση γνησίου υπογραφής και επικύρωσης αντιγράφων, καθώς και την τέλεση πολιτικών γάμων.

• ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΕΡΕΔΙΝΗΣ, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών στον οποίο μεταβιβάζεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με:
– Την εποπτεία, έλεγχο και την παρακολούθηση της εύρυθμης, ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας και ειδικότερα των τεχνικών έργων του Δήμου, την υπογραφή των πάσης φύσεως εγγράφων της Δ/νσης με εντολή μου πλην χρηματικών ενταλμάτων.
– Τη θεώρηση του γνησίου υπογραφής και επικύρωσης αντιγράφων, καθώς και την τέλεση πολιτικών γάμων.

• ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ, Αντιδήμαρχος Ολυμπιακού Γυμναστηρίου Γαλατσίου – ΠΑΛΑΙ (άμισθος), στον οποίο μεταβιβάζεται η άσκηση αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με:
– Τη διαχείριση του Ολυμπιακού Γυμναστηρίου Γαλατσίου.
– Την υπογραφή με εντολή μου σχετικών εγγράφων, πλην χρηματικών ενταλμάτων.
– Τη θεώρηση γνησίου υπογραφής και επικύρωσης αντιγράφων, καθώς και την τέλεση πολιτικών γάμων.

• ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΛΗΡΑΚΗΣ, Αντιδήμαρχος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, που προέρχονται απευθείας από Ε.Ε, στον οποίο μεταβιβάζεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με:
– Την αρμοδιότητα της εποπτείας των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που προέρχονται απευθείας από Ευρωπαϊκή ΄Ενωση και την υπογραφή με εντολή μου των πάσης φύσεως εγγράφων που αφορούν στα ανωτέρω Ευρωπαϊκά Προγράμματα, πλην χρηματικών ενταλμάτων.
– Τη θεώρηση γνησίου υπογραφής και επικύρωσης αντιγράφων, καθώς και την τέλεση πολιτικών γάμων.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή