Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας : Απολογισμός δραστηριότητας της Δημοτικής Αστυνομίας 1ου εξαμήνου έτους 2021

Δήμος Νέας Φιλαδελφείας - Νέας Χαλκηδόνος
Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας : Απολογισμός δραστηριότητας της Δημοτικής Αστυνομίας 1ου εξαμήνου έτους 2021

«Απολογισμός πεπραγμένων δραστηριότητας Αυτ. Τμ. Δημοτικής Αστυνομίας 1ου εξαμήνου έτους 2021» :

Ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας ότι το Αυτοτελές Τμήμα της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου μας για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2021 και βάσει των αρμοδιοτήτων της όπως αυτές καθορίζονται από το άρθρο 1 του Ν. 3731/2008, ασχολήθηκε με τα ακόλουθα αντικείμενα:

• Εγκαταλελειμμένα οχήματα (Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής – Ο.Τ.Κ.Ζ.): Συνετάχθησαν εβδομήντα (70) εκθέσεις εντοπισμού και τριάντα μία (31) εκθέσεις αυτοψίας οχημάτων με ενδείξεις εγκατάλειψης.

• Αποσύρθηκαν ως Εγκαταλελειμμένα οχήματα, είκοσι έξι (26).

• Βεβαιώθηκαν συνολικά εκατόν εξήντα μία (161) παραβάσεις του Κ.Ο.Κ, εκ των οποίων:

– Είκοσι μία (21) παραβάσεις για παράνομη στάθμευση σε θέσεις και ράμπες Α.Μ.Ε.Α (αφαίρεση πινακίδων, άδειας ικανότητας οδηγού, άδειας κυκλοφορίας οχήματος για χρονικό διάστημα 60 ημερών) και παραβάσεις για παράνομη στάθμευση (αφαίρεση πινακίδων για χρονικό διάστημα 10 ημερών, διοικητικό πρόστιμο).

• Εξετάστηκαν είκοσι οχτώ (28) ενστάσεις για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.

• Συμμετοχή στις εορταστικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας.

• Πραγματοποιήθηκαν τετρακόσιοι τράντα οκτώ (438) έλεγχοι για την τήρηση των μέτρων αποφυγής διάδοσης του COVID-19.

• Συμμετοχή για την τήρηση των μέτρων κατά τη διεξαγωγή RAPID TESTS σε πολίτες.

• Πραγματοποιήθηκαν καθημερινές περιπολίες στην πόλη, φύλαξη δημοτικών εγκαταστάσεων σε Άλσος Ν.Φ, δημοτικά κτίρια και ανοικτούς αθλητικούς χώρους.

• Καταγραφή τριακοσίων (356) εισερχόμενων τηλεφωνικών καταγγελιών πολιτών αλλά και λοιπών Υπηρεσιών σχετικά με διάφορα περιστατικά, για την αντιμετώπιση των οποίων ζητήθηκε και προσφέρθηκε άμεσα η επέμβαση – συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας.

• Έγιναν συνολικά χίλια εκατόν τριάντα τέσσερα (1134) γνήσια υπογραφής εκ των οποίων τα εκατόν σαράντα (140) έγιναν κατ’ οίκον σε άτομα που δε δύναται να μετακινηθούν.

• Επίδοση εγγράφων της Υπηρεσίας μας και της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

• Συνδρομή σε ελέγχους και αυτοψίες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

• Συμμετοχή στη διανομή προϊόντων ΤΕΒΑ στους άπορους δημότες της πόλης μας.

• Συμμετοχή της Υπηρεσίας μας και προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. (Α.Τ. Ν. Φιλ/φείας – Ν. Χαλκ/νας) σε μεικτό κλιμάκιο ελέγχου παρεμπορίου στα όρια της λαϊκης αγοράς.

• Συμμετοχή δημοτικών αστυνομικών σε επιτροπές προμηθειών του Δήμου.

• Φύλαξη δημοτικών χώρων και κτιρίων ακόμα και σε 24ωρη βάση, κατά των περιόδων έντονου ψύχους για τη στέγαση αστέγων.”

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή