Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Γιώργος Δημαράς:Η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων είναι ένα αναγκαίο μέτρο, αλλά δεν πρέπει να μείνει στους νόμους και τις μελέτες.

O ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ ΘΕΤΕΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην ομιλία του (5.11.2015)
στη Βουλή, ο οικολόγος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Δημαράς, με αφορμή πολυνομοσχέδιο με βασικό θέμα την
υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση έθεσε τις αρχές της
πολιτικής οικολογίας ως προτεραιότητα για ένα στρατηγικό σχέδιο βιώσιμης ευημερίας για τη χώρα μας. Κατέθεσε
προτάσεις και παραδείγματα στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης (κτήρια,
μεταφορές) αλλά και σε άλλους τομείς ως όρους για μια συνεκτική πολιτική
παραγωγικής ανασυγκρότησης στον αντίποδα της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης
με άξονες:

 

·        
Το μοντέλο της 
διοικητικής  και οικονομικής
αποκέντρωσης.

·        
Οι ισχυρές τοπικές οικονομίες,

·        
Οι κοινωνικές επιχειρήσεις,

·        
Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

·        
Πολιτική επιλογή 
δραστικού   περιορισμού  των πολυεθνικών επιχειρήσεων  

·        
Η οικονομία των πόρων,

·        
Η προστασία της φύσης αλλά και

·        
Η  αλλαγή
του μοντέλου του εφήμερου καταναλωτισμού που διαμορφώνει η ασύδοτη αγορά.

 

Όπως τόνισε σχετικά ο Γιώργος Δημαράς: «Η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων είναι ένα αναγκαίο μέτρο, αλλά δεν
πρέπει να μείνει στους νόμους και τις μελέτες. Επενδύσεις και χρήματα από
Ευρωπαϊκά κονδύλια μπορούν να μοχλεύσουν ένα τομέα που θα δώσει θέσεις
εργασίας. Στη συνέχεια θα δώσει δυναμική και σε άλλους συναφείς τομείς της
οικονομίας.

Στην Ελλάδα έχουμε εξειδικευμένο επιστημονικό και εργατοτεχνικό  ανθρώπινο 
δυναμικό που  είναι στην ανεργία
και την μελαγχολία της απραξίας, ας το αξιοποιήσουμε. Για αυτό το λόγο πρέπει
να εκπονηθεί ένα πρόγραμμα αστικών αναπλάσεων που θα περιλαμβάνει και  την ενεργειακή αναβάθμιση. Το πρόγραμμα
εξοικονόμησης ενέργειας πρέπει να επεκταθεί 
στις μεταφορές  με  πρόγραμμα: α. Την ανάπτυξη του σιδηρόδρομου,
β. Τα δίκτυα ποδηλατοδρόμων και πεζοδρόμια στις πόλεις.»

Πληροφορίες: 2106399612