Δήμος Ελευσίνας : Οι προτάσεις για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και τον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία – Αθλητισμός»

Δήμος Ελευσίνας
Δήμος Ελευσίνας : Οι προτάσεις για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και τον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία – Αθλητισμός»

Δήμος Ελευσίνας -Συγκεκριμένο σχέδιο της Δημοτικής Αρχής για το Μουσικό Γυμνάσιο και Λύκειο, τα Σχολεία και το Ανοιχτό Μπάσκετ στο «Ανδρέας Δασκαλάκης»:

Οι προτάσεις για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και τον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία – Αθλητισμός»
Αργύρης Οικονόμου: «Έργα σχεδόν ενός εκατομμυρίου ευρώ για να στηρίξουμε τις ανάγκες και τα όνειρα των νέων της πόλης μας».

Ολοκληρωμένες προτάσεις για τις σχολικές υποδομές της Ελευσίνας και της Μαγούλας, αλλά και την ουσιαστική αναβάθμιση του «Ανδρέας Δασκαλάκης», περιλαμβάνει ο φάκελος που προετοίμασαν πολύ προσεκτικά οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Ελευσίνας, και κατατέθηκε προς χρηματοδότηση στο Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».
Έτσι, σύμφωνα με τον φάκελο προτάσεων, ο Δήμος Ελευσίνας εντάσσει στις άμεσες προτεραιότητες για τις υποδομές σε παιδεία και πολιτισμό, τα παρακάτω έργα.
 Για το Μουσικό Γυμνάσιο και Λύκειο: Την Μελέτη Κατασκευής Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Ελευσίνας, συνολικού προϋπολογισμού 903.398,29€. Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η ωρίμανση, με σκοπό την δημοπράτηση του έργου ανέγερσης του κτιρίου του μουσικού Γυμνασίου Λυκείου στο Ο.Τ. 344 που περιβάλλεται από τις οδούς Ανυφαντή, Γεωργάκη, Πλουτάρχου και ανωνύμου οδού και βρίσκεται στην περιοχή «Παράδεισος» του Δήμου Ελευσίνας. Στην παρούσα φάση προβλέπεται η εκπόνηση μελετών ενός κτιρίου 4.992m2 (περιλαμβανομένων των υπογείων χώρων) και του περιβάλλοντος αυτού χώρου 3.132 m2.
 Για τα Δημοτικά Σχολεία: Την συντήρηση Δημοτικών Σχολικών μονάδων του 1ου και 3ου Γυμνασίων της Δ.Ε. Ελευσίνας. Πιο συγκριμένα, θα επισκευασθούν φθορές και βλάβες που παρουσιάστηκαν στα συγκεκριμένα σχολικά́ συγκροτήματα, καθώς είναι κατασκευές του 1970.
Ανάμεσα στα άλλα, περιλαμβάνονται σημαντικές εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης, που ουσιαστικά θα φτιάχνουν ένα σχολείο από την αρχή.
Έτσι προβλέπονται:
– Η αποκατάσταση γενικών φθορών
– Η ριζική́ αλλαγή́ του δικτύου σωληνώσεων της κεντρικής θέρμανσης
– Η αντικατάσταση των θερμαντικών σωμάτων
– Η συμπλήρωση τμημάτων υδρορροών και κατασκευή́ φρεατίων υδροσυλλογής όμβριων υδάτων, ώστε το μήκος τους να καταλήγει στα σωστά́ σημεία για να αντιμετωπιστεί́ η υγρασία που δημιουργείται στους εξωτερικούς τοίχους και στη θεμελίωση.
– Η αντικατάσταση φωτιστικών (παλαιού́ τύπου φθορισμού́ ) με νέας τεχνολογίας φωτιστικά́ LED
 Για το Ανοικτό Γήπεδο Καλαθοσφαίρισης στο Δημοτικό Γυμναστήριο «Ανδρέας Δασκαλάκης»: Οι εργασίες θα οδηγήσουν στην αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων και θα αναβαθμίσουν ουσιαστικά τη λειτουργικότητα αλλά και την αισθητική του γηπέδου.
Έτσι προβλέπονται τα εξής:
– Φρεζάρισμα της επιφανείας του γηπέδου, καθώς και του χώρου στάθμευσης νοτίως του γηπέδου
– Επίστρωση νέου ασφαλτοτάπητα στην περιοχή́ που έχει φρεζαριστεί́ με ελαφριά́ διαμόρφωση ρύσεων
– Επίστρωση νέου ελαστικού́ δαπέδου στον χώρο του γηπέδου
– Επισκευή́ ιστών καλαθοσφαίρισης και ταμπλό́ (μπασκέτες)
– Τοποθέτηση αστικού́ εξοπλισμού́, παγκάκια, προς εξυπηρέτηση των αθλούμενων
– Συντήρηση του πρασίνου και τοποθέτηση νέων δένδρων
– Διαγράμμιση όλων των χώρων στάθμευσης, καθώς και του χώρου διέλευσης των πεζών
Για τις προτάσεις του Δήμου Ελευσίνας στον άξονα «Παιδεία και Πολιτισμός» στο Αντώνης Τρίτσης, ο Δήμαρχος Αργύρης Οικονόμου, ανέφερε σχετικά:
«Ο φάκελος που έχουμε υποβάλλει στο Υπουργείο, μετά από τη συστηματική εργασία των τεχνικών μας υπηρεσιών, περιλαμβάνει έργα με συνολική χρηματοδότηση σχεδόν ενός εκατομμυρίου ευρώ. Για την ακρίβεια, το ακριβές ποσό είναι 945.574,58€, εκ των οποίων ζητούνται 559.720 € για χρηματοδότηση και 385.855 € θα καλυφθούν από ίδιους πόρους.
Αυτό σημαίνει ότι για την Παιδεία και τον Αθλητισμό, είμαστε διατεθειμένοι να δαπανήσουμε ως Δήμος ένα πολύ σημαντικό ποσό, καθώς οι δράσεις και τα κονδύλια που διαθέτουμε δεν εξαντλούνται στο Πρόγραμμα Τρίτσης.
Ακριβώς, γιατί πιστεύουμε ότι κάθε έργο στην κατεύθυνση αυτή, είναι μια επένδυση για το σήμερα και το αύριο».

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή