Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Με απόφαση του Χριστόφορου Βερναρδάκη Κατανέμονται στην Εθνική Βιβλιοθήκη τριάντα έξι(36) άτομα, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών και
Διοικητικής

  Ανασυγκρότησης Χριστόφορου
Βερναρδάκη, κατανέμονται στην Εθνική

Βιβλιοθήκη τριάντα έξι(36) άτομα, διαφόρων
κλάδων  και ειδικοτήτων, της

 4Κ/2014
Προκήρυξης του ΑΣΕΠ, τα οριστικά αποτελέσματα των οποίων

δημοσιεύθηκαν στο
Φ.Ε.Κ 571/Γ΄/18-6-2015(Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και

Θρησκευμάτων,
προκειμένου να καλυφθούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Η κατανομή γίνεται ως
εξής:

Κατηγορία
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης  (Σύνολο 24)

Βιβλιοθηκονόμων(14), Διοικητικού Προσωπικού(2), Συντηρητών
Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης(2), Ιστορικών(1), Πληροφορικής(2), Φιλοσοφικών
Σχολών(2)   και Διεθνών και Δημοσίων
Σχέσεων (1).

Κατηγορία Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης) Σύνολο 12)


Βιβλιοθηκονόμων(6), Διοικητικού Λογιστικού(3) και Συντηρητών
Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης(3).

Η απόφαση θα δημοσιευθεί τις επόμενες ημέρες στην Εφημερίδα
της Κυβέρνησης.