98,9 εκ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως χρηματοδοτική συνεισφορά για το έργο «Συλλογή, επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμου Μαραθώνος»

Δήμος Μαραθώνος
98,9 εκ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως χρηματοδοτική συνεισφορά για το έργο «Συλλογή, επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμου Μαραθώνος»

Εγκρίθηκαν πόροι ύψους 98,9 εκ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως χρηματοδοτική συνεισφορά για το έργο «Συλλογή, επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμου Μαραθώνος»:

Δυναμικά και με γρήγορους ρυθμούς προχωρούν οι διαδικασίες υλοποίησης του έργου για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στο Δήμο Μαραθώνος, με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα του Ταμείου Συνοχής.

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στην έγκριση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς για το έργο «Συλλογή, επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμου Μαραθώνα και διάθεση – επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων εκροών», συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 98,9 εκ. € (απόφαση C(2021) 3150 final / 3.5.2021).

Το έργο της κατασκευής δικτύου αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Μαραθώνα και Νέας Μάκρης, τελεί υπό τη διαχείριση της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής,ενώ δικαιούχος αλλά και φορέας δημοπράτησης & ανάθεσης του έργου είναι η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και οι Υπηρεσίες της.

Το έργο αυτό έχει τεράστια περιβαλλοντική σημασία για την Ανατολική Αττική, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η υλοποίησή του θα οδηγήσει και στη σταδιακή εξάλειψη των προστίμων που έχουν επιβληθεί στη χώρα από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων λόγω της καθυστέρησης στην κατασκευή κατάλληλων συστημάτων αποχέτευσης στους οικισμούς Β’Προτεραιότητας (οικισμούς με πληθυσμό άνω των 15.000 κατοίκων).

Με αφορμή αυτή την ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για το έργο αλλά και για την Χώρα εν γένει, ο Περιφερειάρχης Αττικής συναντήθηκε στα γραφεία της Περιφέρειας με τον Δήμαρχο Μαραθώνος κ. Στέργιο Τσίρκα, τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ κ. Α. Τόσιο, τη Γενική Διευθύντρια έργων Ανατολικής Αττικής της ΕΥΔΑΠ Γ. Στεφανάκου και τον Προϊστάμενο της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δ. Δρόση.

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος κ. Στέργιος Τσίρκας ευχαρίστησε θερμά τον κ. Πατούλη και τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας αλλά και την ΕΥΔΑΠ, για τη σπουδή που επέδειξαν προκειμένου να κλείσουν άμεσα οι χρηματοδοτικές εκκρεμότητες και να προχωρήσουν γρήγορα οι σχετικές διαδικασίες, εξαίροντας την ευαισθησία που επιδεικνύει ο Περιφερειάρχης για τα περιβαλλοντικά ζητήματα της περιοχής.

Παράλληλα επισήμανε ότι πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο για την Ανατολική Αττική, με ισχυρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ ΑΕ κ. Α. Τόσιος, χαιρέτισε την εποικοδομητική συνεργασία που έχει αναπτυχθεί τόσο με τον κ. Περιφερειάρχη όσο και με τον Δήμαρχο Μαραθώνος τονίζοντας: « εργαζόμαστε στενά με όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς συμπεριλαμβανομένων της Περιφέρειας και των Δήμων, προκειμένου όλοι μαζί να αναμορφώσουμε την Αν. Αττική. Πρόκειται για ένα έργο πνοής, το οποίο, με βάση το στρατηγικό σχεδιασμό της ΕΥΔΑΠ, έχει τεθεί σε απόλυτη προτεραιότητα, εντασσόμενο σ’ ένα ευρύτερο σχεδιασμό που θα συμβάλει στη βέλτιστη διαχείριση των πόρων και την κυκλική οικονομία, ενισχύοντας τον πρωτογενή τομέα και αναβαθμίζοντας συνολικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων».

Ο κ. Πατούλης ευχαρίστησε τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας, τον Υπ. Ανάπτυξης Α. Γεωργιάδη, τον Υφ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γ. Τσακίρη, την ΕΥΔΑΠ αλλά και τις υπηρεσίες ΕΣΠΑ του αρμόδιου Υπουργείου για τη γόνιμη συνεργασία, υπογραμμίζοντας πως δόθηκε το «πράσινο» φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένα εμβληματικό έργο με ισχυρό περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό πρόσημο για την Ανατολική Αττική, το οποίο εκκρεμούσε για δεκαετίες. «Αυτή η θετική εξέλιξη αποδεικνύει πως όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας τα αποτελέσματα είναι μόνο θετικά με πολλαπλασιαστικά οφέλη για τους πολίτες» τόνισε και υπογράμμισε πως από τη διοίκηση της Περιφέρειας δόθηκε ιδιαίτερη προτεραιότητα στη δρομολόγηση του έργου με δεδομένη τη σημασία που δίνει σε παρεμβάσεις που συνάδουν με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και σχετίζονται με την καλύτερη προάσπιση της δημόσιας υγείας αλλά και την εξισορρόπηση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου στην Αττική.

Επιπλέον από την συζήτησή του με την κα. Στεφανάκου ο Δήμαρχος Μαραθώνος κ. Στέργιος Τσίρκας πληροφορήθηκε πως ήδη ξεκίνησαν οι μελέτες για την ένταξη του Βαρνάβα στον Βόρειο Τομέα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή