Δήμος Αγίας Βαρβάρας : Δημιουργία θερμοκοιτίδας εφαρμοσμένων τεχνών

Δήμος Αγίας Βαρβάρας
Δήμος Αγίας Βαρβάρας : Δημιουργία θερμοκοιτίδας εφαρμοσμένων τεχνών

Πρόταση χρηματοδότησης για δημιουργία θερμοκοιτίδας εφαρμοσμένων τεχνών κατέθεσε ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας:
“Ο δήμος Αγίας Βαρβάρας υπέβαλε πρόταση χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Αττική 2014-2020» για την πράξη « Αποκατάσταση, ανάδειξη και ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενου Κτιρίου, Συγκροτήματος ΒΙΟΧΡΩΜ, για τη δημιουργία θερμοκοιτίδας εφαρμοσμένων τεχνών».
Η αρχιτεκτονική πρόταση – μελέτη περιλαμβάνει αποκλειστικά την αξιοποίηση του Κτηρίου Κ6 και αποτελεί μια ολοκληρωμένη και σύγχρονη παρέμβαση για ένα εκπαιδευτικό – επιχειρηματικό κέντρο που θα καλύπτει τις ανάγκες και τις σημερινές απαιτήσεις των νέων καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών με ισχυρή εξωστρέφεια.
Με ιδιαίτερη προσοχή η μελετητική πρόταση επεξεργάζεται την δυνατότητα αποκατάστασης και αλλαγής χρήσης καθώς και την αναγκαιότητα για τη διατήρηση της μορφολογίας της βιομηχανικής αρχιτεκτονικής του κτηρίου ώστε να δημιουργηθεί ένας δυναμικός πυρήνας ανάπτυξης καινοτόμων ιδεών τέχνης και πολιτισμού, με τρόπο ώστε να διαμορφώνεται καθημερινά μία ιδιαίτερη σχέση μεταξύ των χρηστών και των δραστηριοτήτων του οργανωμένου χώρου.
Η «Θερμοκοιτίδα Τεχνών» θα αποτελέσει έναν οργανισμό για την υποστήριξη νέων καινοτόμων καλλιτεχνικών δράσεων, την αναζήτηση συνεργασιών και τη δημιουργία BrandName. Σκοπός της Θερμοκοιτίδας θα είναι η δημιουργία πολιτιστικού πόλου, παραστάσεων και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων στον κλάδο των τεχνών που μπορεί να συνδυάζεται με Πανεπιστημιακές Σχολές, Ερευνητικά Κέντρα και Εκπαιδευτικές Σχολές Τεχνών. ”

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή