Συνεργασία Δήμου Σπατών – Αρτέμιδος και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος
Συνεργασία Δήμου Σπατών – Αρτέμιδος και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Συνεργασίας του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος και του Εργαστηρίου “Σχεδιασμός, Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων και Οπτικοακουστική Τεκμηρίωση” της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.:

Το Εργαστήριο “Σχεδιασμός, Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων και Οπτικοακουστική Τεκμηρίωση” της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του ΠΑ.Δ.Α (https://designlab.uniwa.gr/) επεξεργάστηκε και υλοποίησε Πρωτόκολλο Συνεργασίας με τον ΔήμοΣπάτων- Αρτέμιδος.
Στο πρωτόκολλο προβλέπεται συνεργασία των μελών του εργαστηρίου με την επιτροπή ποιότητας ζωής στον Δήμο, καθώς και σε τομείς παιδείας και πολιτισμού, τουριστικής ανάπτυξης και προβολής και σε άλλα αντικείμενα, που άπτονται των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου και των δράσεων του Δήμου μας.
Οι ενέργειες για την επίτευξη της συνεργασίας με το Δήμο μας πραγματοποιήθηκαν από τη Διονυσία Φράγκου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής. Το Πρωτόκολλo υπέγραψε ο Πρύτανης του ΠΑ.Δ.Α καθηγητής Παναγιώτης Καλδής.

Πήγαινε στην κορυφή