Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Συγκρότηση της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής

Συγκρότηση της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής:

Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη συγκροτείται η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής που συστάθηκε με τον ν. 4780/2021 (Α΄ 30) και αποτελείται από έντεκα επιστήμονες εγνωσμένου κύρους. Στη θέση της Προέδρου της Επιτροπής, τοποθετείται η καθηγήτρια Βιοηθικής στο Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Ζυρίχης, κυρία Έφη Βαγενά. Υπέρ του ορισμού της κας. Βαγενά ως Προέδρου της Επιτροπής, τάχθηκε σχεδόν ομόφωνα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο ερευνητής στο Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία του Διαδικτύου» και ειδίκευση στην ψηφιακή επιστήμη και ηθική, Δρ. Χαράλαμπος Τσέκερης.

Ακολουθούν η σύνθεση της Επιτροπής και τα σύντομα βιογραφικά των μελών της:

1. Πρόεδρος: Έφη Βαγενά
2. Αντιπρόεδρος: Χαράλαμπος Τσέκερης
3. Σέργιος Θεοδωρίδης
4. Ευάγγελος Καρκαλέτσης
5. Κώστας Καρπούζης
6. Ιωάννης Κομπατσιάρης
7. Ισμήνη Κριάρη
8. Ευγενία Πρεβεδούρου
9. Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης
10. Δημήτριος Σκαλτσάς
11. Σταυρούλα Τσινόρεμα