Λαϊκή Συσπείρωση Γαλατσίου για την έναρξη των εργασίων του Μετρό

ΝΕΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Λαϊκή Συσπείρωση Γαλατσίου για την έναρξη των εργασίων του Μετρό

Ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπείρωσης, σχετικά με την ανακοινωθείσα έναρξη των πρόδρομων εργασιών για την κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό.:

Προς :
1. Τον κ.Δήμαρχο
2. Τον κ.Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
3. Τις κυρίες και κυρίους Δημοτικούς Συμβούλους

Σχετικά με την επικείμενη έναρξη των πρόδρομων εργασιών του Μετρό
Με δηλώσεις του σε πρόσφατο ρεπορτάζ της ΕΡΤ ο Πρόεδρος της Αττικό Μετρό κ. Ταχιάος προανήγγειλε την εντός του Μάη 2021 έναρξη εκτέλεσης των πρόδρομων εργασιών της κύριας εργολαβίας κατασκευής της Γραμμής 4 στο Γαλάτσι. Στην ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπείρωσης Γαλατσίου τον Γενάρη του 2019 (πριν 26 μήνες !) μεταξύ άλλων αναφέραμε για τοσοβαρότατο θέμα των κυκλοφοριακών προβλημάτων στην πόλη μας σε όλη την επικείμενη μακρά περίοδο εκτέλεσης των έργων του Μετρό :
« Την περίοδοτης κατασκευής αυτού του τόσο σημαντικού για όλο το Λεκανοπέδιο έργου, προβλέπονται εκτεταμένες τόσο σε έκταση όσο και σε διάρκεια κυκλοφοριακέςεκτροπές και διαρρυθμίσεις, εντελώς απαραίτητες για την εκτέλεση των εργασιών.
Το Μετρό στο Γαλάτσι αναπτύσσεται κατά μήκος του άξονα Λ.Βεΐκου – Αγ. Γλυκερίας. Δηλαδή κατά μήκος της μεγαλύτερης από τις δύο κύριες συλλεκτήριες αρτηρίες της τοπικής και ταυτόχρονα εξυπηρέτησης της διαμπερούς κυκλοφορίας. Χωρίς να μπούμε σε τεχνικές λεπτομέρειες, είναι προφανές ότι οποιαδήποτε σοβαρή και μεγάληςδιάρκειας κυκλοφοριακή συμφόρηση σε Λ. Βεΐκου και Λ. Γαλατσίου έχειλίγο – πολύ αντίστοιχες επιπτώσεις στην όλη κυκλοφορία βαθιά μέσαστον οικιστικό ιστό του Δήμου.
Σε αυτό συμβάλλουν αποφασιστικά η όλη του, ιστορικά προβληματική, πολεοδόμηση, σε συνδυασμό με:
α) την κεντρική θέση του στο Λεκανοπέδιο που σημαίνει μεγάλη διαμπερή κυκλοφορία,
β) την τοπογραφία της περιοχής και
γ) με την απουσία σοβαρών, από πλευράς κυκλοφοριακής ικανότητας, παρακαμπτήριων αξόνων.
Από αυτή την άποψη, για τη Λαϊκή Συσπείρωση οι κυκλοφοριακές μελέτες της περιόδου εκτέλεσης των έργων δεν είναι ανεκτό να διέπονται από ενδεχόμενες λογικές συμπιεσμένου κόστους, με μοναδικήφροντίδα την ασφαλή παράκαμψη των εργοταξιακών χώρων κατάμήκος του έργου και την διευθέτηση των αντίστοιχων ισόπεδων κόμβων. Από εκεί δε και πέρα να μην ασχολούνται με το υπόλοιπο Γαλάτσιστο οποίο «γαία πυρίμειχθήτω».
Η θέση μας είναι ότι, στα πλαίσια των εργολαβιών του Μετρό, απαιτείται να συνταχθούν ολοκληρωμένες κυκλοφοριακές μελέτες που να καλύπτουν το σύνολο της έκτασης του Δήμου. Θα πρέπει επιστημονικά και ολοκληρωμένα να εκτιμούν τις κυκλοφοριακές επιπτώσεις από την εκτέλεση των έργων στο σύνολο του Δήμου προτείνοντας και τις αντίστοιχες λύσεις τουλάχιστον άμβλυνσης του προβλήματος για όλη την περίοδο εκτέλεσης των έργων. Θα πρέπει να συνταχθούν λαμβάνοντας υπόψη πέραν της ασφαλούς κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και την ελαχιστοποίηση των συνεπειών για τους επαγγελματίες και εμπόρους και συνολικά για την όλη κοινωνική και οικονομική ζωή στο Δήμο μας.
Καλούμε το λαό του Γαλατσίου να βάλει στο στόχαστρο των διεκδικήσεών του για βελτίωση των όρων ζωής του και την εκπόνηση ολοκληρωμένων για το σύνολο του Δήμου κυκλοφοριακών μελετών για την περίοδο εκτέλεσης των έργων του Μετρό. Μακριά από τους στόχους των ομίλων να αποκομίσουν πρόσθετα υπερκέρδη σε βάρος της ζωής μας. Μακριά από τις συστημικές – κυβερνητικές επιδιώξειςεξυπηρέτησης των στόχων του μεγάλου κεφαλαίου του να συμβιβαζόμαστε διαρκώς και με λιγότερες απαιτήσεις, που συστηματικά καλλιεργούνται, και από όλους τους κομματικούς και αυτοδιοικητικούςεκφραστές τους.»
Πρέπει να τονίσουμε ότι η εργολαβία των πρόδρομων εργασιών θα αναπτυχθεί σε όλα τα εργοτάξια του κυρίως έργου, με διαφορά φάσης βέβαια λόγω χρονοδιαγράμματος αλλά πάντως σε όλα. Ουσιαστικά θα οριοθετήσει επί εδάφους όλα τα εργοτάξια του έργου και σε ορισμένα η οριοθέτηση – περίφραξη θα παραμείνει μέχρι την έναρξη της κύριας εργολαβίας.
Η θέση της Λαϊκής Συσπείρωσης είναι συνοπτικά:
• Εδώ και τώρα παρέμβαση και διεκδίκηση, από την Αττικό Μετρό – Υπουργείο – Περιφέρεια, μεγάλης και πλήρως τεκμηριωμένης επιστημονικά μελέτης κυκλοφοριακών διαρρυθμίσεων που να συμπεριλαμβάνει το σύνολο του Δήμου και το σύνολο των κυκλοφοριακών ροών εντός του. Επομένως μια μελέτη που θα αφορά πολύ ευρύτερη περιοχή που ενδεικτικά να αναφέρουμε μπορεί να εκτείνεται στο πολύγωνο που ορίζουν Πατησίων – Δεκελείας – Καποδιστρίου – Κηφισίας – Μουσών (προέκταση Κατεχάκη) – Βριλησσού – Πλ. Κυψέλης – Πατησίων. Επίσης είναι προφανές ότι η μελέτη θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τυχόν ταυτόχρονη εκτέλεση της εξαγγελθείσας από το Υπουργείο επέκτασης της Λ.Κύμης προς Κηφισιά (κόμβος εθνικής οδού με Καλυφτάκη).Δεν δεχόμαστε τετελεσμένα δηλαδή έναρξη των εργασιών χωρίς πλήρη μελέτη. Και μάλιστα απαιτούμε κυκλοφοριακή μελέτη με ουσιαστικό στόχο όχι το κέρδος του αναδόχου αλλά την ποιότητα ζωής των δημοτών. Ακόμη και εκ των υστέρων πρέπει να την διεκδικήσουμε, να γίνει ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ.
• Πυκνό δίκτυο φωτεινών προειδοποιητικών μηνυμάτων σε κρίσιμα σημεία (Είναι υποχρέωση του αναδόχου αλλά το τονίζουμε).
• Τονίζουμε ότι στη μελέτη πρέπει να περιλαμβάνονται λεπτομερή σχέδια και περιγραφές λειτουργίας όλων των μέτρων και των φάσεων κυκλοφορίας καθώς και λεπτομερείς περιγραφές και σχέδια των μέτρων ασφάλειας και μέγιστης άμβλυνσης των δυσχερειών προσέγγισης στα καταστήματα και τα κτίρια γενικά με έμφαση σε αυτά που βρίσκονται εγγύτερα στα πάσης φύσεως βαθιά ορύγματα. Είναι στοιχειώδες μέτρο για όλο το κοινό και ιδιαίτερα προς τους θιγόμενους ιδιοκτήτες και επαγγελματίες.(Δηλαδή δεν δεχόμαστε όλα αυτά να αντιμετωπιστούν πλημμελώς στη μελέτη κοινώς να «ξεπεταχτούν» πρόχειρα).
• Καθημερινή εποπτεία ΚΑΙ από το Δήμο της ακριβούς εφαρμογής της μελέτης και πυκνές οχλήσεις σε Τροχαία, Αττικό Μετρό και ανάδοχο για κάθε παραβίαση.
• Τακτική ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου.
• Ανάρτηση όλων των σχετικών μελετών και πλούσιου ενημερωτικού υλικού στην ιστοσελίδα του Δήμου.
• Ειδικά ενημερωτικά μαθήματα στα σχολεία. Μονιμοποίηση του μαθήματος – δραστηριότητας «Οδική ασφάλεια».

Ερωτάται η Δημοτική αρχή:
 Σε τι σχετικές με την κυκλοφοριακή μελέτη ενέργειες έχει προβεί όλο αυτό το διάστημα;
 Έχουν υποβληθεί και ποια μέχρι στιγμής σχετικά αιτήματα π.χ. για άδειες τομής και τυχόν άλλες διευκολύνσεις από τον ανάδοχο των πρόδρομων εργασιών και την Αττικό Μετρό προς το Δήμο;
 Τι μέτρα προτίθεται να πάρει για την ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου, των επαγγελματιών, γονέων και μαθητών και γενικά όλων των δημοτών;

Για την Λαϊκή Συσπείρωση
Οι δημοτικοί σύμβουλοι
Γρηγόρης Χαραλαμπίδης
Τάσος Οικονόμου
Μάνθος Ιμπριάλος

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή