Β.Μπασιάκος:η Διάσκεψη του Παρισιού το Δεκέμβριο του 2015 θα είναι κρίσιμης σημασίας και συνιστά ιστορικό ορόσημο για την ενίσχυση της διεθνούς συλλογικής δράσης

 

Ο Υπεύθυνος του
Τομέα Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της Νέας Δημοκρατίας,
Βουλευτής Ν. Βοιωτίας, κ. Βαγγέλης
Μπασιάκος
μιλώντας στο Stavanger της Νορβηγίας,
στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ (από 9-12 Οκτωβρίου 2015), της οποίας
είναι μέλος, στην παρέμβασή του για την κλιματική αλλαγή (στην αρμόδια Επιτροπή
Επιστήμης και Τεχνολογίας), επισήμανε μεταξύ άλλων:

 

 «Προκειμένου να περιορισθεί η αύξηση της
παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας κάτω από τους 2°C, όλα τα μέρη θα πρέπει να ακολουθήσουν οδούς
μετασχηματισμού στο πλαίσιο ενός μακρόπνοου οράματος παγκόσμιας και βιώσιμης
ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή. Σε αυτό το πλαίσιο, η Διάσκεψη του
Παρισιού το Δεκέμβριο του 2015 θα είναι κρίσιμης σημασίας και συνιστά ιστορικό
ορόσημο για την ενίσχυση της διεθνούς συλλογικής δράσης και την επιτάχυνση της
παγκόσμιας μετάβασης σε μια κοινωνία που θα έχει χαμηλές εκπομπές διοξειδίου
του άνθρακα.

Η συμφωνία του
Παρισιού θα πρέπει να προβλέπει ένα αυστηρό και βασιζόμενο σε κοινούς κανόνες
καθεστώς, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι η εφαρμογή του θα διαφέρει ανάλογα με
τις εθνικές συνθήκες και ικανότητες των συμβαλλομένων μερών. Η χώρα μας
προσαρμόζεται ήδη σταδιακά.

Η αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής, μεταξύ άλλων και από το ΝΑΤΟ, συνιστά στοιχείο-κλειδί,
προκειμένου να επιτευχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη και τελικά να αντιμετωπισθούν οι
σύγχρονες προκλήσεις του ανθρώπινου είδους.»

 

 

                                  

 

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή