Οι δήμοι καλούνται να δηλώσουν δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις

ΕΛΛΑΔΑ
Οι δήμοι καλούνται να δηλώσουν δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας με έγγραφο τους προς την ΚΕΔΕ καλεί τους δήμους, στην κυριότητα των οποίων ανήκουν δάση, δασικές εκτάσεις και λοιπές κατάλληλες εκτάσεις επιδεχόμενες αναδάσωσης ή δάσωσης, να υποβάλλουν προτάσεις για την υπαγωγή τους στο Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης.

Οι προτάσεις των Δήμων για τις περιοχές προς αναδάσωση ή δάσωση να κατατάσσονται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια προτεραιότητας:
– Εκτάσεις οι οποίες βρίσκονται εγγύς ή πέριξ οικιστικών περιοχών
– Εκτάσεις με σκοπό την προστασία τους εξαιτίας της εμφανιζόμενης διάβρωσης των εδαφών
– Εκτάσεις στις οποίες δεν υφίσταται ή αδυνατεί η εγκατάσταση δασικής βλάστησης με φυσική αναγέννηση.
Συγκεκριμένα όπως αναφέρει στην ΑΠ ΥΠΕΝ ΔΔΕΥ/22944/842 της 8ης Μαρτίου 2021 το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας προτάσσει ως απόλυτη προτεραιότητα της εθνικής στρατηγικής για τα δάση και το φυσικό περιβάλλον μέχρι το 2030 το Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης, το οποίο αποτελεί ένα συντονισμένο πλαίσιο με εντοπισμένες χωρικά δράσεις και έργα ενίσχυσης του εθνικού δασικού ισοζυγίου και με πολλαπλά, μετρήσιμα περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη.
Σκοπός του Εθνικού Σχεδίου Αναδάσωσης είναι η ανάσχεση της απώλειας της βιοπικιλότητας της Χώρας, η αποτροπή πλημμυρικών φαινομένων, η προστασία των εδαφών από διάβρωση, η συμβολή στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής με αύξηση της δέσμευσης και αποθήκευσης του άνθρακα στα δασικά οικοσυστήματα, η αποκατάσταση και βελτίωση των παρεχόμενων οικοσυστημικών λειτουργιών και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων.
Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Αναδάσωσης είναι ο εντοπισμός, οριοθέτηση και αποκατάσταση και αναβάθμιση οικολογικά διαταραγμένων περιοχών με παρεμβάσεις και έργα αναδάσωσης και δάσωσης.
Για την επίτευξη των στόχων με την παράλληλη και πολλαπλή λειτουργικότητά τους, καθώς και για την αύξηση, επιπλέον, των χωρικών αποτελεσμάτων αυτών καλούνται οι Δήμοι, στην κυριότητα των οποίων ανήκουν δάση, δασικές εκτάσεις και λοιπές κατάλληλες εκτάσεις επιδεχόμενες αναδάσωσης ή δάσωσης, να υποβάλλουν προτάσεις για την υπαγωγή τους στο ανωτέρω σχέδιο.
Οι προτάσεις των Δήμων για τις περιοχές προς αναδάσωση ή δάσωση παρακαλούμε να κατατάσσονται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια προτεραιότητας:
– Εκτάσεις οι οποίες βρίσκονται εγγύς ή πέριξ οικιστικών περιοχών
– Εκτάσεις με σκοπό την προστασία τους εξαιτίας της εμφανιζόμενης διάβρωσης των εδαφών
– Εκτάσεις στις οποίες δεν υφίσταται ή αδυνατεί η εγκατάσταση δασικής βλάστησης με φυσική αναγέννηση.
Μέσα από την ένταξη δημοτικών εκτάσεων στο Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης και την αύξηση της δάσωσης, μεταξύ άλλων, και περιαστικών περιοχών, αναμένεται, πέρα από τα προφανή οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη, για την τοπική κοινωνία:
α) η βελτίωση της ποιότητας ζωής και των συνθηκών της δημοτικής και αστικής διαβίωσης,
β) η ανάσχεση/απομείωση/υποβάθμιση των επιπτώσεων ακραίων καιρικών φαινομένων,
γ) η αύξηση του ποσοστού πρασίνου ανά κάτοικο και των υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων στο ευρύτερο αστικό περιβάλλον,
δ) η μείωση της απόστασης φύσης και πόλης, εξοικείωση με το δάσος και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση,
ε) η αναβάθμιση δυνατοτήτων υπαίθριας (δασικής) αναψυχής, εναλλακτικών μορφών άθλησης και περιήγησης,
στ) η ενίσχυση της βιοποικιλότητας εντός και πέριξ των αστικών κέντρων,
ζ) η βελτίωση των (αισθητικών) χαρακτηριστικών του περιαστικού τοπίου, η αύξηση της επισκεψιμότητας και του τουρισμού.
Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος παρακαλείται για την άμεση αποστολή του παρόντος εγγράφου στους Δήμους όλης της χώρας.
Θυμίζουμε ότι στο Ταμείο Ανάκαμψης περιλαμβάνονται 310 εκατομμύρια ευρώ για τις αναδασώσεις. Το πρόγραμμα προβλέπει τη φύτευση 30 εκατομμυρίων δενδρυλλίων με την έναρξη της φυτευτικής περιόδου του 2021. Στόχος είναι η δάσωση και η αναδάσωση 500.000 στρεμμάτων που έχουν καεί, αποψιλωθεί ή υποβαθμιστεί σε όλη τη χώρα. Το υπουργείο Περιβάλλοντος προγραμματίζει οι αναδασώσεις να έχουν ολοκληρωθεί έως το 2026.

– Πληρογορίες: κ. Καμπούρογλου 2131512105p.kampouroglou@prv.ypeka.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή