Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Δήμος Βύρωνα : Προχωράει η ανάπλαση της πλατείας Φατσέα και η ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων

Προχωράει η ανάπλαση της πλατείας Φατσέα και η ενεργειακή αναβάθμιση των 1ου και 3ου Δημοτικών Σχολείων:

Εγκρίθηκαν από το Πράσινο Ταμείο δύο προτάσεις του Δήμου Βύρωνα που αφορούν η πρώτη την «Ανάπλαση της Πλατείας Φατσέα», προϋπολογισμού 520.000 € και η δεύτερη «Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης 1ου και 3ου Δημοτικών Σχολείων» προϋπολογισμού 367.000 €. Το συνολικό ποσόγια τα δύο έργα ανέρχεται στα 887.000 € και προέρχεται από το Πράσινο Ταμείο (532.000 €)και ίδιους πόρους του Δήμου Βύρωνα(355.000 €).

Η ανάπλαση της Πλατείας Φατσέαπροβλέπει:
• την αισθητική και λειτουργική βελτίωση της πλατείας, μέσα από την πλήρη αναδιαμόρφωση της
• την καλύτερη αξιοποίησή της από κατοίκους και επισκέπτες της πόλης
• την χρήση καινοτόμων τεχνολογιών

Η ενεργειακή αναβάθμισητων 1ου και 3ουδημοτικών σχολείων αφορά:
• την αντικατάσταση των κουφωμάτων
• την αποκατάσταση της θερμοϋγρομόνωσηςτου δώματος
• τις βελτιώσεις στο κέλυφος των κτιρίων για τη μείωση των θερμικών απωλειών
• την αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών με νέας γενιάς, τύπου LED.