Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Λειτουργία Εμβολιαστικού Κέντρου Covid-19, στο Κέντρο Υγείας Γαλατσίου

Από τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021, το Κέντρο Υγείας Γαλατσίου λειτουργεί ως εμβολιαστικό κέντρο για τον Covid-19. Η λειτουργία του Κέντρου Εμβολιασμού, είναι από τις 8:00 έως τις 20:00, και οι πολίτες θα πρέπει να προσέρχονται μόνο αφού έχουν επιβεβαιώσει μέσω μηνύματος το ραντεβού τους.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να προγραμματίσουν το ραντεβού τους για εμβολιασμό με τους εξής τρόπους:

– Μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS), εφόσον οι πολίτες έχουν εγγραφεί στη άυλη συνταγογράφηση και είναι δικαιούχοι εμβολιασμού
– Απευθείας με την είσοδο τους στην πλατφόρμα gov.gr
– Κατόπιν προσέλευσης των ιδίων ή τρίτων προσώπων για λογαριασμό τους στο πλησιέστερο ΚΕΠ. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση τρίτων προσώπων, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα ενσωματωθεί σε δεύτερο χρόνο στην πλατφόρμα emvolio.gov.gr. Επίσης, ο τρίτος που θα προσέρχεται θα πρέπει να γνωρίζει τον ΑΜΚΑ του άμεσα ενδιαφερομένου καθώς και τον ΑΔΤ ή να φέρει φωτοτυπία τους.
– Κατόπιν προσέλευσης των ιδίων ή τρίτων προσώπων για λογαριασμό τους στο πλησιέστερο Φαρμακείο. Οι αναλυτικές οδηγίες και τευθύνσεις για τον προγραμματισμό ραντεβού στα Φαρμακεία θα παρασχεθούν άμεσα.

Το Κέντρο Υγείας Γαλατσίου βρίσκεται στην οδό Πρωτοπαπαδάκη 70. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να καλείτε στο 210-2923384.