Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Δήμος Βύρωνα: Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου και δύο σχολικών συγκροτημάτων

Δύο σημαντικά τεχνικά έργα βρίσκονται σε διαγωνιστική διαδικασία στον Δήμο Βύρωνα. Στην τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης για:
• Την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου και των δύο σχολικών συγκροτημάτων της Μυρακτής (1ου Γυμνασίου και 1ου Λυκείου Βύρωνα) ύψους 1.266.000 €
• Τη διάνοιξη της οδού «ΤΜΩΛΟΥ» με προϋπολογισμό 150.000€

Σε ότι αφορά το πρώτο έργο που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής κατά το ήμισυ και από το Δήμο Βύρωνα το υπόλοιπο ποσό, η μελέτη για το Δημαρχείο περιλαμβάνει:
α) Αναβάθμιση συστήματος κλιματισμού
β) Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με LED
γ) Εγκατάσταση συστήματος BMS.

Για τα σχολικά συγκροτήματα προβλέπεται:
α) Αντικατάσταση κουφωμάτων (με αλουμινένια)
β) Θερμομόνωση εξωτερικών χώρων
γ) Θερμοϋγρομόνωση δώματος
δ) Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος
ε) Αντικατάσταση κλιματιστικών συσκευών
στ) Αντικατάσταση φωτιστικών με LED
ζ) Αντικατάσταση λέβητα

Το δεύτερο έργο αφορά την αναδιαμόρφωση της οδού «Τμώλου» που θεωρείται αναγκαία δεδομένου, ότι απουσιάζουν πεζοδρόμια από ένα δρόμο που διέρχονται λεωφορεία. Το 2016 ο Δήμος Βύρωνα απαλλοτρίωσε ιδιοκτησία, προκειμένου να προχωρήσει στην αποκατάσταση της κυκλοφοριακής δυνατότητας της οδού. Το έργο που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής με 150.000 €, προβλέπει την αύξηση της διατομής της οδού, τη διευθέτηση των κλίσεων των στροφών, τον επαρκή φωτισμός και την ρύθμιση της κίνηση οχημάτων και πεζών.