Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Καταγραφή ετοιμόρροπων κτηρίων στο Δήμο Βύρωνα

Καταγραφή ετοιμόρροπων κτηρίων στο Δήμο Βύρωνα:

Μετά από έλεγχο της Τεχνικής Υπηρεσίας εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν στον Δήμο Βύρωνα, τα πρώτα 40 ετοιμόρροπα κτίρια, τα οποία εστάλησαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για περαιτέρω ενέργειες.

Ο κατάλογος (επισυνάπτεται παρακάτω) μπορεί να συμπληρωθεί μεπερισσότερα ακίνητα, που θα εντοπιστούν στη συνέχεια και θα σταλούν επίσης στο Υπουργείο. Μετά από αυτοψία από εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αναμένεται το επόμενο διάστημα θα αποφασιστεί ποιες είναι οι ενδεδειγμένες ενέργειες για καθένα από αυτά.

Η καταγραφή των ετοιμόρροπων κτηρίων στο Δήμο Βύρωνα γίνεται στο πλαίσιο μιας συνολικής καταγραφής εγκαταλελειμμένων κτηρίων που πραγματοποιείται από το υπουργείο, ύστερα από τους σεισμούς στη Σάμο.