Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΦΩΦΗΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΦΩΦΗΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ:

“Α)Η Κυβέρνηση καταργώντας το ευνοϊκό καθεστώς που για εθνικούς, κοινωνικούς
και οικονομικούς λόγους θεσπίστηκε το 1986 για τα νησιά του Αιγαίου, από το
ΠΑΣΟΚ, προχώρησε στην αύξηση του ΦΠΑ στην πρώτη ομάδα των νησιών.

Θα ακολουθήσουν το 2016 και οι σχετικές αποφάσεις για τα υπόλοιπα. Επισημαίνουμε
ότι αυτή ήταν πρόταση του ίδιου του κ. Τσίπρα και της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ ,
στο περιβόητο υπόμνημά τους των 47 σελίδων προς τους «θεσμούς».

Και αυτό παρά τις προεκλογικές υποσχέσεις των ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ για την εξεύρεση
«ισοδύναμων». Υποσχέσεις που πολύ γρήγορα εγκαταλείφθηκαν.

Καμμία διαπραγμάτευση δεν έγινε.

Β) Η Δημοκρατική Συμπαράταξη και το ΠΑΣΟΚ έχουν πρόσφατα προτείνει δια της
Προέδρου Φώφης Γεννηματά:

1)την εξαίρεση ορισμένων νησιών (και την διατήρηση του ευνοϊκού μέτρου σ’
αυτά) με κριτήρια εθνικά, κοινωνικά, οικονομικά και
πληθυσμιακά.

2)Την έγκαιρη διαμόρφωση ενός πλαισίου, ισοδύναμων αντισταθμιστικών για το
σύνολο του νησιωτικού χώρου.

Με προστασία ευαίσθητων κατηγοριών του πληθυσμού και την αντιμετώπιση των
συνεπειών τυχόν εφαρμογής του μέτρου της εξίσωσης του ΦΠΑστην οικονομική ζωή
των νησιών και ειδικά τον τουρισμό και την εστίαση (όπου εφαρμόζονται και οι
άλλες αυξήσεις του ΦΠΑ).

Επαναφέρουμε τις προτάσεις μας και επιμένουμε στην ανάγκη υιοθέτησής τους
και διαπραγμάτευσης για την εφαρμογή τους.

Γ) Η στάση της Κυβέρνησης δυστυχώς προδικάζει και υποχώρησησε άλλα
κρίσιμα σχετικά θέματα, όπως αυτό του ΦΠΑ στην εκπαίδευση.

Θέμα που αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες.”