Χ.Καφαντάρη:Ένα πλατύ κίνημα με ποικίλες δράσεις, έχει αναπτυχθεί σε όλη την Ευρώπη

Χ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΤΙΡ, ΤΤΡ, CETA και Τ
ISA ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ!

“Την
εβδομάδα 10 με 17 Οκτωβρίου θα λάβουν χώρα μαζικές πορείες και διαδηλώσεις σε
όλη την Ευρώπη και τη Β. Αμερική, ενάντια στις συμφωνίες «ελεύθερου εμπορίου» TTIP, TTP, CETA και TISA. Οι εκδηλώσεις γίνονται στο πλαίσιο
εναντίωσης στις τέσσερεις εμπορικές συμφωνίες, που απειλούν τα δημοκρατικά δικαιώματα, την
επισιτιστική μας δυνατότητα, τις θέσεις εργασίας και το περιβάλλον.

Οι
εμπορικές συμφωνίες, δεν πρόκειται απλά, να μειώσουν τους εμπορικούς φραγμούς
μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών, που σε πολλές περιπτώσεις, όπως π.χ.  μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ, που είναι ούτως ή άλλως
εξαιρετικά χαμηλοί, αλλά για απάλειψη των λεγόμενων ρυθμιστικών φραγμών. Οι
ρυθμιστικοί αυτοί φραγμοί δεν είναι άλλοι από τους κανόνες και τις ρυθμίσεις
που διέπουν την προστασία του περιβάλλοντος, τα εργασιακά δικαιώματα, την
διατροφική ασφάλεια, την χρήση μεταλλαγμένων, την χρήση τοξικών χημικών, την
προστασία προσωπικών δεδομένων, τον χρηματοπιστωτικό τομέα, κ.α. Στην ουσία,
πρόκειται για ένα σαρωτικό πρόγραμμα απορρύθμισης των κανόνων εργατικής,
κοινωνικής, περιβαλλοντικής και καταναλωτικής προστασίας που περιορίζουν την
δυνητική κερδοφορία των πολυεθνικών στις αγορές των ΗΠΑ και της ΕΕ,
μεθοδεύοντας την παράκαμψη ή την κατάργηση, στην πράξη, της ευρωπαϊκής
νομοθεσίας που κατοχυρώνει τον νομικό, εργασιακό και περιβαλλοντικό πολιτισμό,
που οικοδομήθηκε στην Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες. Πρώτο θύμα των συμφωνιών
ελεύθερου εμπορίου είναι η Δημοκρατία και τα δικαιώματα των λαών, σε όφελος των
επενδυτών και του ιδιωτικού κέρδους.

Ένα
πλατύ κίνημα με ποικίλες δράσεις, έχει αναπτυχθεί σε όλη την Ευρώπη (και στην
Ελλάδα), κινήματα πολιτών, περιβαλλοντικές οργανώσεις και κόμματα, έχουν σαφώς
εκφραστεί εναντίον της συμφωνίας. Στο πλαίσιο αυτό πάνω από 3 εκατομμύρια
υπογραφές από πολίτες της ΕΕ παραδόθηκαν 
στους αξιωματούχους τις Κομισιόν εναντιωμένοι στις εμπορικές συμφωνίες
ΤΤΙP
και CETA.”

Πήγαινε στην κορυφή