Θ.Θεοχαρόπουλος:Δεν έχουμε ακούσει ως σήμερα ούτε από τον Πρωθυπουργό ούτε από τους Υπουργούς ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης για την χώρα,

Δευτερολογία
του προέδρου της ΔΗΜΑΡ και κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Δημοκρατικής
Συμπαράταξης, Θανάση Θεοχαρόπουλου, επί των προγραμματικών δηλώσεων της
κυβέρνησης

 

“Κυρίες και κύριοι βουλευτές,

Δεν έχουμε
ακούσει ως σήμερα ούτε από τον Πρωθυπουργό ούτε από τους Υπουργούς ένα σχέδιο
παραγωγικής ανασυγκρότησης για την χώρα, ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο, ένα
ολοκληρωμένο πρόγραμμα καταπολέμησης της ανεργίας, με στόχο να υπερβεί η χώρα
την οικονομική και κοινωνική κρίση.

Για να
δημιουργηθούν ωστόσο οι προϋποθέσεις για ένα αναπτυξιακό σοκ που έχει ανάγκη η
χώρα είναι απαραίτητη η βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας και του επενδυτικού περιβάλλοντος. Ορθώς τίθεται ως
μεγάλο στοίχημα αυτό της προσέλκυσης ιδιωτικών
επενδύσεων. Όμως εδώ απαιτείται σοβαρή αντιμετώπιση. Προφανώς είναι αναγκαία η
σταθερότητα του φορολογικού συστήματος. Και επειδή αυτό δεν φαίνεται γενικά
εφικτό, ειδικά πρέπει να αναζητηθεί ότι οι επενδύσεις θα διασφαλίζουν
τουλάχιστον επί 15ετία το φορολογικό καθεστώς που ίσχυε την ημερομηνία κατάθεσης
της έναρξής τους. Δεν αρκούν όμως μόνο τα φορολογικά, είναι τα χωροταξικά,
πολεοδομικά και περιβαλλοντικά θέματα, είναι η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ
κεντρικού κράτους και αυτοδιοίκησης. Αυτά διασφαλίστε. Και αξιοποιείστε δομές
που ήδη υπάρχουν και λειτουργούν.
Τι
είναι πάλι αυτό το ότι θα συγκροτήσετε ειδικό φορέα προσέλκυσης επενδύσεων;

Εκεί λοιπόν περιορίζεται ο συμπαγής κυβερνητικός σχεδιασμός και η άσκηση
ενεργητικών πολιτικών για τις επενδύσεις; Με συγκρότηση νέων φορέων θα μειωθεί
η γραφειοκρατία; Δεν σας φτάνουν οι ήδη
υπάρχοντες; Μη χάνετε καιρό. Δεν μας λείπουν οι φορείς. Πολιτική βούληση
χρειάζεται να υπάρχει. Σπάστε την απραξία των 9 μηνών. Και κάτι που θα πρέπει
να έχετε σταθερά υπ΄ όψη σας. Κανένας δημόσιος φορέας δεν μπορεί και δεν πρέπει
να έχει την ευθύνη για τη δημιουργία, την εκπόνηση και την ανάπτυξη επενδυτικών
σχεδίων. Αυτά είναι δουλειά των επενδυτών. Το θεσμικό πλαίσιο και τη γρήγορη
εκτέλεση των σχεδίων πρέπει να διασφαλίζει η κυβέρνηση.

Επίσης, οι επενδυτικές πρωτοβουλίες θα
πρέπει να κατευθυνθούν κατά προτεραιότητα σε συγκεκριμένους κλάδους με
στρατηγικό πλεονέκτημα και προστιθέμενη αξία στις σύγχρονες διεθνείς συνθήκες.
Και αυτοί είναι: ο Πρωτογενής Τομέας, η Μεταποιητική Βιομηχανία και το Εμπόριο
που συνδέεται μ’ αυτόν, ο Τουρισμός, η Ενέργεια και ο Ορυκτός Πλούτος, οι
σύγχρονες υποδομές προστασίας περιβάλλοντος, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην
μεταποίηση και στο εμπόριο.

Αναφερθήκατε στα 20 δις που εμείς από το 2013 είχαμε
εξασφαλίσαμε με επίπονες διαπραγματεύσεις για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική
και τονίσατε ότι στόχος σας είναι η αξιοποίηση τους. Αρχικά καταφέρατε να μην
τα χάσουμε γιατί αν δεν υπήρχε συμφωνία θα τα χάναμε όπως και τα χρήματα του
ΕΣΠΑ. Συνολικά 35 δις ευρώ τα οποία βεβαίως ευτυχώς είχαν εξασφαλισθεί από το
2013 με αποτελεσματικές διαπραγματεύσεις. Η δική σας διαπραγμάτευση οδήγησε στο
να μην χαθούν. Για να αξιοποιηθούν όμως ορθά και να μην ξαναγίνουν τα λάθη του
παρελθόντος, εμείς προτείνουμε να αρχίσει άμεσα η σύνταξη εθνικού σχεδίου
παραγωγικής ανασυγκρότησης. Η εκπόνηση και η υλοποίηση του δεν μπορεί να
περιμένει, έχει ήδη καθυστερήσει.

Εκφράζουμε την άρνησή μας στις ελεύθερες
ομαδικές απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα και προτείνουμε την αναβάθμιση του
Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας που παίρνει τις αποφάσεις για συγκεκριμένα
αιτήματα, με κεντρικό τον ρόλο των ίδιων των κοινωνικών εταίρων. Λέμε όχι στις
νέες συντάξεις πείνας και αναξιοπρέπειας.
Αρνούμαστε την εξοντωτική
φορολόγηση των αγροτών. Απαντούμε στην επιβολή ΦΠΑ 23% στην εκπαίδευση με
μείωση των δημόσιων δαπανών (μη μισθολογικό κόστος) στο Δημόσιο. Λέμε όχι στην
ανασφάλεια των δανειοληπτών και των επιχειρήσεων και προτείνουμε την δημιουργία
ενός
νέου νομοθετικού πλαισίου για τις ρυθμίσεις των «κόκκινων» δανείων.

Στις
προγραμματικές δηλώσεις όμως, δεν ακούσαμε βαθιές τομές αλλά επαναλήψεις
προεκλογικών γενικοτήτων. Σ
ε ποιες ακριβώς τομές,
ρήξεις και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και με ποιο σχεδιασμό θα προχωρήσει η
κυβέρνηση;
Δε
μπορεί να γίνεται λόγος για αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος όταν δεν
υπάρχει σχεδιασμός και δέσμευση. Ο τόπος χρειάζεται προοδευτική και δίκαιη
φορολογική μεταρρύθμιση. Με προοδευτικές κλίμακες και σταθερότητα. Ένα
αξιόπιστο περιουσιολόγιο για πάταξη της φοροδιαφυγής και ορθολογική κατανομή
των βαρών, φορολογικά κίνητρα για νέους επιχειρηματίες, κ.ά. Στο πλαίσιο αυτό,
είναι αναγκαία και θα έπρεπε να αποτελεί μείζον ζήτημα η μείωση των φορολογικών
συντελεστών, για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα. Είναι όμως σαφές ότι η
επιτυχία αυτού του στόχου, είναι άμεσα συνδεδεμένη με την δημοσιονομική
εξυγίανση και την αποκατάσταση της ισορροπίας στην οικονομία, που είναι
απολύτως αναγκαίες μετά την 9μηνη διακυβέρνηση σας και η οποία δεν
διασφαλίζεται με όσα μας παρουσιάσατε.

Κατά την ανάγνωση των
προγραμματικών θέσεων, παρουσιάστηκε μια
σειρά αλλαγών στη Δημόσια Διοίκηση, όπως λόγου χάρη ο ε
ξορθολογισμός των οργανογραμμάτων
των Υπουργείων ή το σύστημα εσωτερικής κινητικότητας.
Παρουσίασε ως στόχους η κυβέρνηση αυτά που ξεκίνησαν πριν λίγα χρόνια και τα
οποία λοιδορούσε. Πως όμως το προφίλ αυτό ταιριάζει με την προσπάθεια
επιστροφής επίορκων δημοσίων υπαλλήλων στις θέσεις τους, η οποία παγιώνει την
εικόνα μιας διαλυμένης δημόσιας διοίκησης; Μία κίνηση την οποία μετά τις
έντονες διαμαρτυρίες μας, προσπαθείτε πλέον να την μαζέψετε;

Θα ήθελα όμως να αναφερθώ και στο
προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα, που δοκιμάζει τις αντοχές τις κοινωνίας
μας. Η κυβέρνηση παρουσίασε ως αποτελεσματική την αντιμετώπισή του έως σήμερα.
Τη στιγμή που οι ελληνικές αρχές (αλλά και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί) επέδειξαν
απόλυτη αμηχανία και απέτυχαν στο να αντιδράσουν και να δράσουν θετικά για την
αντιμετώπιση αυτής της ανθρωπιστικής κρίσης. Αντί για εγρήγορση των κρατικών
δομών, για άμεση οργάνωση και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, η
προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κατέφυγε μόνο σε ανεύθυνες δηλώσεις.

Ο τόπος
χρειάζεται μία προοδευτική πολιτική. Όμως πρέπει να συμφωνήσουμε στο τι είναι
προοδευτικό και τι συντηρητικό. Συντηρητικό είναι ένα πρόγραμμα που μετακυλύει το βάρος της προσαρμογής στους
αδύναμους, καθώς και η δογματική λιτότητα αντί για τις διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις. Αλλά είναι βαθιά συντηρητικός και ο λαϊκισμός, που καλλιέργησε
και καλλιεργεί αυταπάτες για επαναφορά στην πρότερη προβληματική κατάσταση και μάλιστα
χωρίς δύσκολες αλλαγές. Προοδευτικό είναι να επιδιώκεις ευρύτερες συναινέσεις
αλλά δεν είναι να
προτάσσεις τον κρατισμό, να υιοθετείς όλα ανεξαιρέτως τα συντεχνιακά αιτήματα
και κυρίως να αντιμετωπίζεις τους πολίτες ως πελάτες. Η κρίση δεν θα ξεπεραστεί
αν δεν προωθηθεί μία πραγματικά προοδευτική πολιτική.
Μπορώ να
σας διαβεβαιώσω, ως Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς, ότι η ΔΗΜΑΡ συμβάλλει
αποφασιστικά προς αυτή την κατεύθυνση βάσει των ιδρυτικών της αρχών και των
ανανεωτικών της ιδεών.

Όχι σε μια
πολιτική που υπόσχεται σήμερα όσα αναιρεί αύριο. Όχι σε μια πολιτική που δεν
είναι ούτε προοδευτική ούτε μεταρρυθμιστική.

Για
όλους αυτούς τους λόγους η Δημοκρατική Συμπαράταξη καταψηφίζει τις
προγραμματικές δηλώσεις.”

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή