Δήμος Γαλατσίου: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου

ΝΕΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δήμος Γαλατσίου: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου

Την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 19.00, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Γαλατσίου με τη διαδικασία της «τηλεδιάσκεψης» (χρήση της πλατφόρμας zoom).

Τα θέματα που έχει το Σώμα στην Ημερήσια Διάταξή του είναι τα εξής:

1ο Αποδοχή της χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Γαλατσίου», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.).

2ο Έγκριση Δελτίων Απογραφής Έναρξης των αποθεμάτων της αποθήκης του Τμήματος Προμηθειών και Αποθήκης.

3ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού χιλίων τριακοσίων ευρώ (1.300,00 €).

4ο Σύσταση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ».

5ο Χορήγηση παράτασης του έργου: «Ανάπλαση Λ. Βεΐκου εκατέρωθεν, από οδό Λ. Κόκκου έως Άλσος Βεΐκου».

6ο Καθορισμός τιμής δαπάνης κατασκευής φρεατίου προσαρμογής – ελέγχου στην κατασκευή εξωτερικής διακλάδωσης (σύνδεσης) ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή