Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Δήμος Γαλατσίου: Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη μείωση δημοτικών τελών σε συλλόγους

Διαβάστε αναλυτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ώστε να γίνει μείωση των δημοτικών τελών σε πολιτιστικούς, μορφωτικούς, αθλητικούς συλλόγους και σωματεία, τα οποία έχουν έδρα στο Γαλάτσι.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 233/2020, για το έτος 2021 καθορίζεται μείωση δημοτικών τελών σε πολιτιστικούς, μορφωτικούς, αθλητικούς συλλόγους και σωματεία με έδρα το Δήμο Γαλατσίου Αττικής, με ορισμό νέου συντελεστή βάσει του αρ. 185 του ν. 4555/2018 για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς από 1,37 € / τ.μ. σε 0,69 € / τ.μ., λόγω των συνθηκών της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να αιτηθούν μέχρι τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 την ένταξη τους στον μειωμένο συντελεστή, στο πρωτόκολλο του Δήμου μας ή ηλεκτρονικά στο email protokollo@galatsi.gr , καταθέτοντας τα εξής δικαιολογητικά:

– Αίτηση υπογεγραμμένη από το εξουσιοδοτημένο από το σύλλογο αρμόδιο πρόσωπο
– Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμό της ΔΕΗ (και από τις δύο όψεις), ο οποίος θα πρέπει να είναι στο όνομα/επωνυμία του συλλόγου/σωματείου.
– Αντίγραφο καταστατικού
– Υπεύθυνη δήλωση ότι ο χώρος χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τους σκοπούς του Συλλόγου
– Έγγραφο στο οποίο φαίνεται η επιφάνεια του ακινήτου (μισθωτήριο, τίτλος ιδιοκτησίας)