Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Δήμος Γαλατσίου: Δημοτικά τέλη 2021, μείωση για τις κατοικίες και αύξηση στις μεγάλες επιχειρήσεις

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Γαλατσίου τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, ηλεκτροδοτούμενων χώρων, χρήσης κοινόχρηστων χώρων και το τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) για το έτος 2021, με τον Δήμαρχο να υπογραμμίζει πως αυτά τα πέντε χρόνια διοίκησής του έχει γίνει συνολική μείωση 9% στα δημοτικά τέλη, χωρίς αντίστοιχη μείωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από την Υπηρεσία Καθαριότητας και την αντιπολίτευση να κατηγορεί τη δημοτική αρχή πως όφειλε να λάβει υπόψιν τη σημερινή δυσχερή οικονομική συγκυρία καθώς και το γεγονός ότι αυξήθηκαν τα τετραγωνικά στο Δήμο μας και να προχωρήσει σε μεγαλύτερη μείωση φέτος.

Ο οικιακός συντελεστής των τελών καθαριότητας και φωτισμού μειώνεται στο 1,37 ευρώ/τ.μ., από 1,40 (μείωση 2,14%) στο 4,13 ευρώ/τ.μ. από 4,21 ο γενικός συντελεστής επαγγελματικής χρήσης, ενώ αυξάνεται στο δεκαπλάσιο του οικιακού συντελεστή ο επαγγελματικός συντελεστής για τα μεγάλα πολυκαταστήματα, τράπεζες κλπ. που λειτουργούν στην πόλη μας και ο οποίος ορίστηκε στο 13,70 ευρώ/τ.μ.
Ως προς τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, να σημειώσουμε ότι η συνολική επιφάνεια των ηλεκτροδοτούμενων χώρων στην πόλη μας και σύμφωνα με τη σχετική πλατφόρμα του ΔΕΔΔΗΕ στις 9/10/2020 είχε διαμορφωθεί στα 2.635.501 τ.μ. Η επιφάνεια γενικού συντελεστή στα 357.063 τ.μ.
Ως προς τα στοιχεία είσπραξης και εκτίμησης των σχετικών ποσών που αφορούν στα έσοδα και τις δαπάνες καθαρίοτητας και φωτισμού για τα έτη 2019 και 2020, αυτά είχαν ως εξής:
• 01.01.2019 – 31.12.2019: Έσοδα 4.968.518,51 – Δαπάνες 5.231.150,63
• Εκτίμηση 01.01.2020 – 31.12.2020: Έσοδα 4.705.659,23 – Δαπάνες 4.888.390,35
Το χρηματικό υπόλοιπο στις 31.12.2019 ήταν 1.255.391,83 ευρώ ενώ στις 30.09.2020 ήταν 1.007.337,02 ευρώ. Παράλληλα η εκτίμηση για το χρηματικό υπόλοιπο 31.12.2020 ανέρχεται σε 1.072.660,70 ευρώ.
Το ύψος των δαπανών των υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2021 προϋπολογίζεται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 7.153.453,73 ευρώ.
Επομένως τα προϋπολογιζόμενα έσοδα (εισπράξεις) για το έτος 2021 αναμένεται να διαμορφωθούν ως ακολούθως:
α) εκτιμώμενα έσοδα 2020: 4.705.659,23 ευρώ
β) εκτιμώμενο χρηματικό υπόλοιπο 31.12.2020: 1.072.660,70 ευρώ
γ) εκτιμώμενες απαιτήσεις 31.12.2020 (0311/2111/3211): 1.448.478,72 ευρώ (εγγράφονται καθώς στο σκέλος των δαπανών υπάρχει σχετική πρόβλεψη επισφαλειών)
Σύνολο εσόδων: 7.226.798,65 ευρώ.

ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 2,14%
Τελικά, το Δημοτικό Συμβούλιο καθόρισε κατά πλειοψηφία:
1) Τον καθορισμό του οικιακού συντελεστή στο 1,37 ευρώ / τ.μ. από 1,40 ευρώ / τ.μ.
2) Τον καθορισμό του γενικού συντελεστή επαγγελματικής χρήσης (ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας) στο 4,13 ευρώ / τ.μ. από 4,21 ευρώ/ τ.μ.
3) Τον ορισμό νέου συντελεστή βάσει του αρ. 185 του ν. 4555/2018 για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς από 1,37 ευρώ / τ.μ. σε 0,69 ευρώ / τ.μ., λόγω των συνθηκών της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, με την προϋπόθεση οι ενδιαφερόμενοι να αιτηθούν μέχρι την 30η Νοεμβρίου την ένταξή τους στο μειωμένο συντελεστή.
4) Τον ορισμό επαγγελματικού συντελεστή στεγασμένων χώρων για τα τραπεζικά καταστήματα και τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται οι εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ) που λειτουργούν στα διοικητικά όρια του δήμου μας σε 13,70 ευρώ / τ.μ. ετησίως λόγω των αυξημένων αναγκών καθαριότητας και φωτισμού για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
5) Τον ορισμό επαγγελματικού συντελεστή για τους επαγγελματικούς χώρους στους οποίους λειτουργούν πολυκαταστήματα – υπεραγορές τροφίμων / μεικτά καταστήματα διάθεσης τροφίμων και ποτών – super market σε 13,70 ευρώ / τ.μ. λόγω των αυξημένων αναγκών καθαριότητας και φωτισμού για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
6) Τον ορισμό συντελεστή μη εστεγασμένων χώρων επαγγελματικής χρήσης σε 1,80 ευρώ / τ.μ.
7) Τον ορισμό συντελεστή για ανεγειρόμενες οικοδομές που χρησιμοποιούν εργοταξιακό ρεύμα 4,13 ευρώ / τ.μ.
8) Τον ορισμό συντελεστή για στεγασμένους χώρους επαγγελματικής χρήσης με εμβαδόν άνω των 6.000 τ.μ. και για το άνω των 6.000 τ.μ. εμβαδόν σε 2,52 ευρώ / τ.μ.
9) Τον ορισμό συντελεστή για μη εστεγασμένους χώρους επαγγελματικής χρήσης με εμβαδόν άνω των 6.000 τ.μ. και για το άνω των 6.000 τ.μ. εμβαδόν σε 0,30 ευρώ / τ.μ.

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ Τ.Α.Π.
Ως προς τον συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το 2021, αυτός καθορίστηκε:
• σε 0,21 ευρώ ετησίως ανά τετραγωνικό μέτρο (0,21 ευρώ/τ.μ.) φωτιζόμενης επιφάνειας στεγασμένου χώρου και
 σε 0,11 ευρώ ετησίως ανά τετραγωνικό μέτρο (0,11 ευρώ/τ.μ.) φωτιζόμενης επιφάνειας μη στεγασμένου χώρου.
Δηλαδή τη διατήρηση των ανωτέρω συντελεστών στα επίπεδα του έτους 2020.
Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία να διατηρηθεί όπως και πέρσι στην ανώτατη τιμή 0,35% και για το 2021.

ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Ως προς τους συντελεστές τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το 2021, αυτοί καθορίστηκαν ως εξής:
Α) Στην Α΄ ζώνη περιλαμβάνονται οι δρόμοι υψηλής εμπορικότητας, ήτοι Αγ. Γλυκερίας, Λ. Βεΐκου, Λ. Γαλατσίου, Πρωτοπαπαδάκη, Παπαφλέσσα, Καραϊσκάκη, Τράλλεων, Ι. Φωκά, Ναρκίσσου, Χ. Λαδά, Ε. Βενιζέλου (από Αγ. Γλυκερίας μέχρι Πρωτοπαπαδάκη):
Β) Στην Β΄ ζώνη περιλαμβάνονται όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι.
2) Για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων:
α) Α΄ ζώνη: 33,00 ευρώ/τ.μ. ετησίως
β) Β΄ ζώνη: 22,00 ευρώ/τ.μ. ετησίως
2 α) Για τοποθέτηση οικοδομικών υλικών:
α) Α΄ ζώνη: 9,00 ευρώ/τ.μ. μηνιαίως
β) Β΄ ζώνη: 6,00 ευρώ/τ.μ. μηνιαίως
2 β) Για τοποθέτηση κοντέινερ – κάδων αποκομιδής οικοδομικών υλικών:
α) Α΄ ζώνη: 35,00 ευρώ/εβδομαδιαίως
β) Β΄ ζώνη: 25,00 ευρώ/εβδομαδιαίως
2 γ) Για κλείσιμο δρόμου:
α) Α΄ ζώνη: 60,00 ευρώ/ημερησίως
β) Β΄ ζώνη: 40,00 ευρώ/ημερησίως
3) Για τοποθέτηση εμπορευμάτων:
α) Α΄ ζώνη: 55,00 ευρώ/τ.μ. ετησίως
β) Β΄ ζώνη: 35,00 ευρώ/τ.μ. ετησίως
Σε περίπτωση χρησιμοποίησης των κοινόχρηστων χώρων ως προθήκης καταστήματος το τέλος ορίζεται στο διπλάσιο (αρ. 3 παρ. 3 α του Ν. 1080/80).
7) Για την είσοδο-έξοδο οχημάτων σε πρατήρια υγρών καυσίμων: 50,00 ευρώ/τ.μ. ετησίως
8) Για τοποθέτηση πάγκων και εμπορευμάτων από υπαίθριους μικροπωλητές:
α) Α΄ ζώνη: 600,00 ευρώ/τ.μ. ετησίως
β) Β΄ ζώνη: 400,00 ευρώ/τ.μ. ετησίως
9) Για τοποθέτηση πάγκων σε κοινόχρηστους χώρους κατά τις εορτές:
α) Α΄ ζώνη: 14,00 ευρώ/τ.μ. ημερησίως
β) Β΄ ζώνη: 9,00 ευρώ/τ.μ. ημερησίως
7) Για τη χρήση υπεδάφους από πρατήρια υγρών καυσίμων καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση χρήσης υπεδάφους: 28,00 ευρώ/κ.μ. ετησίως
10) Για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από τα περίπτερα: 95,00 ευρώ/τ.μ. ετησίως. Ο συντελεστής αυτός ισχύει και για την κατασκευή (κουβούκλιο) του περιπτέρου.
11) Για τα θρησκευτικά πανηγύρια και τις χριστουγεννιάτικες αγορές:
α) Α΄ ζώνη: 88,00 ευρώ ανά ημέρα ανά θέση 4 τ.μ.
β) Β΄ ζώνη: 60,00 ευρώ ανά ημέρα ανά θέση 4 τ.μ.
Οι δρόμοι που θα συμπεριληφθούν στις επιμέρους ζώνες θα οριστούν με αποφάσεις των σχετικών οργάνων (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και Δημοτικό Συμβούλιο).
10) Για τοποθέτηση υποχρεωτικών πινακίδων σήματος/τιμών από πρατήρια υγρών καυσίμων και σταθμούς αυτοκινήτων με αντλίες υγρών καυσίμων:
– για πινακίδες έως 1 τμ: 60,00 ευρώ ετησίως ανά πινακίδα
– για πινακίδες άνω του 1 τμ: 60,00 ευρώ/τ.μ./ετησίως
11) Για τοποθέτηση αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών (ΑΤΜ) από τις τράπεζες:
α) Α΄ ζώνη: 3.500,00 ευρώ/τ.μ./ετησίως
β) Β΄ ζώνη: 2.500,00 ευρώ/τ.μ./ετησίως
12) Για τη διενέργεια διαφημιστικών πράξεων, προώθηση προϊόντων, διανομή ειδών ή εντύπων, εγκαινίων καταστημάτων κλπ παρεμφερών εκδηλώσεων:
α) Α΄ ζώνη: 80,00 ευρώ/τ.μ./ημερησίως
β) Β΄ ζώνη: 60,00 ευρώ/τ.μ./ημερησίως
Τέλος, κατά πλειοψηφία αποφασίστηκε και η διατήρηση του ετήσιου τέλους καθαριότητας και φωτισμού ήτοι σε ποσοστό 2% επί των ετήσιων ακαθαρίστων εισπράξεων με ελάχιστο ποσό τις 2.000,00 ευρώ και μέγιστο τις 10.000,00 ευρώ, για το Κλειστό Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου «ΠΑΛΑΙ», για το έτος 2021.

ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
«Σε αυτά τα πέντε χρόνια διοίκησής μας έχουμε προχωρήσει σε συνολική μείωση 9% στα δημοτικά τέλη. Χωρίς τυμπανοκρουσίες αλλά με σωστή οργάνωση και δουλειά. Και μάλιστα χωρίς να μειωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες από την Υπηρεσία Καθαριότητας προς τους δημότες μας, διότι το σκουπίδι στην πόλη μας δεν έχει μειωθεί» είπε ο Δήμαρχος Γαλατσίου Γιώργος Μαρκόπουλος εισηγούμενος το θέμα.
Στην αύξηση των δηλωθέντων στον δήμο μας τετραγωνικών μέτρων αναφέρθηκε ο Κώστας Ζώμπος της παράταξης «Γαλάτσι Ζούμε Εδώ», γεγονός που θα μπορούσε, όπως υποστήριξε, να οδηγήσει και σε ακόμα μεγαλύτερη μείωση των δημοτικών τελών και «μάλιστα όχι λιγότερη από 4%». «Θεωρούμε ότι έχει γίνει κακή διαχείριση του προσωπικού που έχει πάρει ο Δήμος στην καθαριότητα και δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί δεν αξιοποιείτε την ανακύκλωση αλλά και την κομποστοποίηση.»
«Μειώνετε τα τέλη αλλά επιβάλλετε νέο χαράτσι» υποστήριξε ο Γρηγόρης Χαραλαμπίδης της Λαϊκής Συσπείρωσης. «Μας λέτε ότι από τη μείωση των δημοτικών τελών θα έχουμε μια ελάφρυνση κατά 79.000 ευρώ, όμως από το νέο χαράτσι για την απαλλοτρίωση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων επιβαρύνετε τα νοικοκυριά με 1.300.000 ευρώ. Και αυτά τα πληρώνουν οι συνήθεις ύποπτοι: τα λαϊκά στρώματα.»
Για παντελή αδιαφορία του Δήμου Γαλατσίου ως προς την αξιοποίηση της ανακύκλωσης και για γενικότερη παραπλάνηση των δημοτών σχετικά με τη μείωση των δημοτικών τελών, έκανε λόγο ο Σπύρος Παναγιώτου «Γαλάτσι ο Τόπος μου» ενώ ο Νίκος Χωριανόπουλος, «Γαλάτσι από Κοινού», υποστήριξε πως θα έπρεπε να ληφθεί υπόψιν η ιδιαίτερα δυσμενής οικονομική συγκυρία που βιώνουν τα νοικοκυριά και η μείωση να ήταν ακόμα μεγαλύτερη.