Υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης και μέσω τηλεδιάσκεψης από το Δήμο Βύρωνα

ΥΓΕΙΑ
Υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης και μέσω τηλεδιάσκεψης από το Δήμο Βύρωνα

Υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης
και μέσω τηλεδιάσκεψης από το Δήμο Βύρωνα
:

Ο Δήμος Βύρωνα, αναγνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας, ιδιαίτερα τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε λόγω της πανδημίας COVID-19, συνεχίζει να παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης, με στόχο την ενδυνάμωση και υποστήριξη της κοινότητας.

Συγκεκριμένα παρέχεται:

• Ψυχολογική στήριξη σε παιδιά και εφήβους
• Συμβουλευτική στήριξη σε γονείς
• Ατομική συμβουλευτική σε ενήλικες
• Ψυχοκοινωνική στήριξη
• Συνεργασία με τη σχολική κοινότητα

Λόγω των περιοριστικών μέτρων COVID-19, παρέχεται (έπειτα από αξιολόγηση του αιτήματος, όπου κρίνεται σκόπιμο) και η δυνατότητα πραγματοποίησης συνεδριών μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η υποδοχή αιτημάτων γίνεται τηλεφωνικά από Δευτέρα-Παρασκευή, 8:30-13:30 στοτηλ.: 210-7624403 ή ηλεκτρονικά στο e-mail:marilinabadikian@dimosbyrona.gr.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή