Ανακοίνωση Γρ.Τύπου Νέας Δημοκρατίας για την ανάδειξη νέου Προέδρου του κόμματος

Από το Γραφείο Τύπου της Νέας
Δημοκρατίας,
εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: 

 

 

«Την  Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 15.00, συνεδρίασε η Κεντρική Εφορευτική
Επιτροπή (ΚΕΦΕ) της Νέας Δημοκρατίας, με αντικείμενο τη διεξαγωγή των εκλογών
ανάδειξης νέου Προέδρου του κόμματος, όπως ορίζεται ρητά στο άρθρο 10 του
Καταστατικού.

 

Σύμφωνα με
τα όσα ορίζει αυτό, αποφασίστηκαν τα εξής:

 

α)
Καθορίστηκε ως προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την εκλογή στο
αξίωμα του Προέδρου του κόμματος το χρονικό διάστημα από την 12:00 ώρα της
Παρασκευής, 25 Σεπτεμβρίου 2015 (έναρξη προθεσμίας) έως την 18:00 ώρα της
Παρασκευής, 2 Οκτωβρίου 2015 (λήξη προθεσμίας).
Οι υποψηφιότητες των
ενδιαφερομένων θα υποβληθούν στο γραφείο του Προέδρου της Κ.ΕΦ.Ε.

 

β) Οι
ενδιαφερόμενοι ή τα εγγράφως εξουσιοδοτημένα από αυτούς πρόσωπα, θα μπορούν να
παραλαμβάνουν αντίγραφο του καταλόγου των μελών της Πολιτικής Επιτροπής και του
τελευταίου Εθνικού Συνεδρίου, από το γραφείο του Ειδικού Γραμματέα της
Πολιτικής Επιτροπής.

 

γ)
Καθορίστηκε ως προθεσμία για την υποβολή τυχόν ενστάσεων κατά των υποψηφιοτήτων
που θα υποβληθούν για την εκλογή στο αξίωμα του Προέδρου του κόμματος το
χρονικό διάστημα από την 18:00 ώρα του Σαββάτου, 3 Οκτωβρίου 2015 (έναρξη
προθεσμίας) έως την 14:00 ώρα της Δευτέρας, 5 Οκτωβρίου 2015 (λήξη προθεσμίας).

 

δ)
Αποφασίστηκε ότι η Κ.ΕΦ.Ε. θα συγκληθεί αμέσως μετά την λήξη της προθεσμίας για
την υποβολή τυχόν ενστάσεων (Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2015 ώρα 14:00), προκειμένου
να αποφανθεί επ’ αυτών. Η έκδοση των σχετικών αποφάσεων θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί μέχρι την 20:00 ώρα της Δευτέρας, 5 Οκτωβρίου 2015.

 

ε) Αμέσως
μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας, και με ιδιαίτερο πρακτικό – απόφασή
της, η Κ.ΕΦ.Ε. θα καταρτίσει και θα επικυρώσει τον τελικό κατάλογο των
υποψηφίων (κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά) που θα έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν
στη διαδικασία εκλογής του νέου Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας.

 

Σε επόμενη
συνεδρίασή της, με τη συμμετοχή και των εκπροσώπων των υποψηφίων, η Κ.ΕΦ.Ε θα
αποφασίσει την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών».

 

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή