4 προγράμματα Erasmus+ στο 3o ΓΕΛ Γαλατσίου

ΝΕΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
4 προγράμματα Erasmus+ στο 3o ΓΕΛ Γαλατσίου

Το 3o ΓΕΛ Γαλατσίου συνεχίζοντας τη μέχρι τώρα επιτυχημένη πορεία του στην οργάνωση και εκτέλεση καινοτόμων προγραμμάτων εκπονεί 4 προγράμματα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δράσης Erasmus+ για συμπράξεις μεταξύ εκπαιδευτικών οργανισμών το τρέχον σχολικό έτος 2020-2021.
Στο πρόγραμμα με τίτλο “RootsandRoads”συνεχίζει τη συνεργασία του με 5 σχολεία από Ολλανδία, Γερμανία, Σουηδία, Τουρκία και Αγγλία. Μελετώντας την αλληλεπίδραση μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών στοχεύει στην προώθηση της αποδοχής της πολιτισμικής πολυμορφίας.
Στο πρόγραμμα με τίτλο “Tourism, Enogastronomy, andCulture”συνεχίζει τη συνεργασία του με 2 σχολεία από Ιταλία και Κροατία. Διαπιστώνοντας τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας (π.χ. καλλιτεχνικές, περιβαλλοντικές, πολιτιστικές) μελετά πώς μπορούν να αξιοποιηθούν τουριστικά, ώστε να υπάρξει ευημερία, δυνατότητες ανάπτυξης, ευκαιρίες για εργασία, άνοδος του βιοτικού επιπέδου και κοινωνική συνοχή.
Ξεκινά νέα συνεργασία στο πρόγραμμα με τίτλο “GenerationofSustainability”με 4 σχολεία από Ιταλία, Λιθουανία, Σλοβακία και Κροατία. Μελετώντας τον βιώσιμο και αειφόρο τρόπο ζωής- ενέργεια, τροφή, απόβλητα, τουρισμό, σχολείο- στοχεύει στη συνειδητοποίηση της προσωπικής ευθύνης σε σχέση με το οικοσύστημα και την υιοθέτηση δραστηριοτήτων με σεβασμό στις βιώσιμες επιλογές.
Ξεκινά νέα συνεργασία στο πρόγραμμα με τίτλο “ArtsforFuture” με 5 σχολεία από Ισπανία, Κροατία, Γερμανία, Σουηδία και Γαλλία. Αξιοποιώντας την τέχνη αναλαμβάνει δράσεις για βιώσιμο και αειφόρο τρόπο ζωής, παραγωγής και κατανάλωσης. Επιπρόσθετα, η επαφή των Ελλήνων μαθητών με μαθητές άλλων Ευρωπαϊκών σχολείων προβλέπεται να συμβάλει στον εμπλουτισμό των εμπειριών τους, στην εξοικείωσή τους με νέες ιδέες καθώς και με τις αντιλήψεις των συνομηλίκων τους, στην ανταλλαγή απόψεων μεταξύ τους, στην εξάσκηση των Αγγλικών τους, στην αναβάθμιση των ψηφιακών τους δεξιοτήτων και στην ανάληψη πρωτοβουλιών και ευθυνών.
Η δομή των παραπάνω προγραμμάτων περιλαμβάνει ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ των συνεργατών και εκπαιδευτικές επισκέψεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Στις επισκέψεις στο εξωτερικό, Έλληνες μαθητές με την συνοδεία καθηγητών επισκέπτονται τα συνεργαζόμενα σχολεία με χρηματοδότηση / κάλυψη των εξόδων τους από τα προγράμματα. Επίσης, θα φιλοξενήσουν με τη σειρά τους μαθητές και καθηγητές των συνεργαζόμενων σχολείων.
Λόγω της παγκόσμιας κατάστασης που έχει προκύψει από την πανδημία του κορονοϊού έχει ξεκινήσει ηλεκτρονική συνεργασία από το 1ο τετράμηνο του σχολικού έτους 2020-2021 και θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης επισκέψεις, όταν κριθεί επιδημιολογικά ασφαλές.
Ενδεικτική ενέργεια ηλεκτρονικής επικοινωνίας είναι η πραγματοποίηση τηλεδιάσκεψης μαθητών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής δράσης “ErasmusDays 2020” διαθέσιμη στο https://youtu.be/X8wdNGWuOvo
Για επιπλέον δείτε την ιστοσελίδα του σχολείου http://3lyk-galats.att.sch.gr

Πήγαινε στην κορυφή