Δήμος Ασπροπύργου: Ανοιχτό Πρόγραμμα Επιδότησης 100.000 νέων θέσεων εργασίας

Το Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου Ασπροπύργου ενημερώνει ότι βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, το πρόγραμμα 100.000 επιδοτούμενων νέων θέσεων εργασίας για την στήριξη των ανέργων και την ενίσχυση της αγοράς εργασίας.

Το νέο πρόγραμμα αποσκοπεί στη δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας, με την επιδότηση του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών- εργαζομένων), για έξι (6) μήνες, σε επιχειρήσεις -εργοδότες του ιδιωτικού τομέα της χώρας, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Οι νέες θέσεις εργασίας που επιδοτούνται από το πρόγραμμα είναι επιπρόσθετες του αριθμού των υφιστάμενων θέσεων εργασίας των επιχειρήσεων – εργοδοτών κατά την 18/9/2020, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4726/2020 (Α’ 181).
Η πολιτεία με το εν λόγω πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 345 εκατ. ευρώ στοχεύει στη στήριξη των ανέργων και των μακροχρόνια ανέργων, αφού για κάθε νέα θέση, η οποία αφορά μακροχρόνια άνεργο εγγεγραμμένο στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μέχρι την υποβολή της αίτησης-δήλωσης των επιχειρήσεων-εργοδοτών για ένταξη στο πρόγραμμα, θα επιδοτεί επιπλέον την νέα πρόσληψη με ποσό 200 ευρώ στον ονομαστικό του μισθό.
Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του προγράμματος είναι η 1-10-2020 και ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή