Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Αντιδημάρχων συνέχεια, του Βασίλη Γιαννακόπουλου

Όπως με ενημέρωσαν το σχόλιό μου την προηγούμενη Παρασκευή για τους οκτώ νέους Αντιδημάρχους δυσαρέστησε και στενοχώρησε κάποιους. Θα πρέπει να γνωρίζουν όμως όλοι ότι δεν έχω προσωπικά με κανέναν.

Αν ασχολούμαι μαζί τους το κάνω επειδή κατέχουν κάποια θέση ευθύνης στη διοικητική πυραμίδα του Δήμου.
Ο ρόλος ο δικός μου είναι να κάνω κριτική στους ανθρώπους της τοπικής εξουσίας για όσον καιρό αυτοί, με εντολή του Γαλατσιώτικου λαού, κατέχουν αυτές τις θέσεις.
Ελέγχονται για τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους.
Όταν με το καλό αποχωρήσουν από τα δημόσια αξιώματα και ιδιωτεύσουν, τότε δεν θα έχω κανέναν λόγο να ασχολούμαι μαζί τους, όπως συνέβαινε άλλωστε και πριν εκλεγούν δημοτικοί σύμβουλοι.