Δήμος Γαλατσίου: Συνεδριάζει αύριο Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, το Δημοτικό Συμβούλιο

ΝΕΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δήμος Γαλατσίου: Συνεδριάζει αύριο Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, το Δημοτικό Συμβούλιο

Αύριο Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 19:00, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Γαλατσίου με 45 θέματα στην ημερήσια διάταξή του. Η συνεδρίαση θα γίνει στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου «Θάνος Κωτσόπουλος», στο ισόγειο του Δημαρχείου Γαλατσίου, με τη διαδικασία της «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών».

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο Λήψη απόφασης για την αναδοχή μέρους των οφειλών των σχολικών επιτροπών που αφορούν σε ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο των σχολικών συγκροτημάτων (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 212/2020 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής).

2ο Λήψη απόφασης για την αποδοχή επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών με σκοπό την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου Γαλατσίου (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 213/2020 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής).

3ο Έγκριση ή μη 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020 Δήμου Γαλατσίου (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 218/2020 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής).

4ο Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης 80.000,00 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 047) για προμήθειες και εργασίες για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου και τροποποίηση της 6ης Αναμόρφωσης 2020 (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 226/2020 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής).

5ο Έγκριση τελικής έκθεσης Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014 – 2019 Δήμου Γαλατσίου.

6ο Λήψη Απόφασης Ορισμού Υπαλλήλων για συναλλαγές με Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα.

7ο Ενημέρωση της Σχολικής Κοινότητας του Δήμου Γαλατσίου περί εφαρμογής της Δίχρονης Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στο Δήμο και Λήψη Απόφασης για τη δημιουργία παραρτημάτων Νηπιαγωγείων σε Δημοτικά Σχολεία του Γαλατσίου.

8ο Κατανομή 3ης Δόσης έτους 2020 συνολικού ποσού 96.904,43 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, του Δήμου Γαλατσίου.

9ο Τροποποίηση της απόφασης Δ.Σ. 7/2017 του Δήμου στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Αστική Βιώσιμη κινητικότητα – ΣΒΑΚ» και εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή τροποποιημένης σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account).

10ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00 €).

11ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00 €).

12ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού χιλίων ευρώ (1.000,00 €).

13ο Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 13642/02-07-2020 αίτησης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών.

14ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.13/τ. 97 ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ».

15ο Συντήρηση – Επισκευή οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και προστατευτικών κιγκλιδωμάτων – Εργολαβία 2018.

16ο Παράταση προθεσμίας περαίωσης για το έργο «Κατασκευή οδού Φιλοθέης (Χαρ. Τρικούπη – Δρυόπιδος).

17ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: Ανακατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων – Εργολαβία 2016 Δήμου Γαλατσίου Ν. Αττικής.

18ο Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και τροποποίηση ε.ρ.σ. Γαλατσίου στο Ο.Τ. 33/Τ.97 (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 43/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

19ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Χριστιανουπόλεως αριθμ. 70 (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 45/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

20ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Κολοκοτρώνη αριθ. 11 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 46/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

21ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Κρήτης αριθμ. 6 (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 47/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

22ο Μεταβολή του αριθμού κυκλοφορίας οχήματος που θα κάνει χρήση της θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Δήλου αριθ. 12 με την αριθμ. 308/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 48/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

23ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων εκατέρωθεν των εισόδων χώρων στάθμευσης στην οδό Σκουφά αριθμ. 13 – 15 (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 49/2020 Ε.Π.Ζ.).

24ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Κυπαρισσίας αριθμ. 20 & Ανοίξεως (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 50/2020 Ε.Π.Ζ.).

25ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων εκατέρωθεν της εισόδου υπογείου χώρου στάθμευσης επί της οδού Ανδριτσαίνης (ακίνητο στη συμβολή Ανδριτσαίνης & Κυβέλης 39) (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 51/2020 Ε.Π.Ζ.).

26ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο της οδού Κλεάρχου αριθμ. 37 (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 52/2020 Ε.Π.Ζ.).

27ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης μεταλλικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Κουμουνδούρου αριθμ. 13 (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 53/2020 Ε.Π.Ζ.).

28ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης μεταλλικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Παπαφλέσσα αριθμ. 57 – 59 (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 54/2020 Ε.Π.Ζ.).

29ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης μεταλλικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Νάξου αριθμ. 44 – 46 (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 55/2020 Ε.Π.Ζ.).

30ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Αετοράχης αριθμ. 20 (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 56/2020 Ε.Π.Ζ.).

31ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Στεφανοπούλου αριθ. 6 και την τοποθέτηση καθρέπτη οδικής κυκλοφορίας στη διασταύρωση των οδών Στεφανοπούλου & Αγ. Γλυκερίας (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 57/2020 Ε.Π.Ζ.).

32ο Χορήγηση ή μη άδειας αφαίρεσης κιγκλιδωμάτων και μετατόπιση κάδων απορριμμάτων στη Λ. Βεΐκου αριθμ. 9 (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 58/2020 Ε.Π.Ζ.).

33ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης κώνων στην οδό Ξάνθου αριθμ. 24 (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 59/2020 Ε.Π.Ζ.).

34ο Επανεξέταση χορήγησης ή άδειας τοποθέτησης πληροφοριακών πινακίων κατεύθυνσης για τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 61/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

35ο Τοποθέτηση ή μη καθρέπτη οδικής κυκλοφορίας στη διασταύρωση των οδών Κερκύρας & Αργοστολίου (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 62/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

36ο Χορήγηση ή μη άδειας θέσης φορτοεκφόρτωσης για τον Οργανισμό «Θεόφιλος» επί της οδού Μ. Μπότσαρη αριθμ. 8 (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 63/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

37ο Χορήγηση ή μη άδειας θέσης φορτοεκφόρτωσης για το κατάστημα επί της οδού Φιγαλείας αριθ. 6». (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 64/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ).

38ο Χορήγηση ή μη άδειας θέσης φορτοεκφόρτωσης για το κατάστημα επί της οδού Εσπερίδων αριθμ. 6 (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 67/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

39ο Εισήγηση κοπής τριών (3) δένδρων στην οδό Δρυόπιδος (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 68/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

40ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Λέσινγκ 4 (Διαβίβαση της υπ’ αριμθ. 69/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

41ο Αίτηση του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΡΑΜΙΩΤΩΝ ΝΑΞΟΥ για απαλλαγή από Δημοτικά Τέλη.

42ο Αίτηση για απαλλαγή ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ από Δημοτικά Τέλη.

43ο Αίτηση του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΥΝΗΔΑΡΙΩΤΩΝ ΝΑΞΟΥ για απαλλαγή από Δημοτικά Τέλη.

44ο Αίτηση του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΡΗΤΩΝ για απαλλαγή από Δημοτικά Τέλη.

45ο Αίτηση του συλλόγου – σωματείου «ΕΝΩΣΙΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΓΡΙΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ – ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» για απαλλαγή από Δημοτικά Τέλη.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή