Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Δήμος Γαλατσίου: Αναρτήθηκε στο Δημαρχείο, ο προσωρινός πίνακας για την πρόσληψη σχολικών καθαριστών/τριων

Αναρτήθηκε την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020, στον πίνακα ανακοινώσεων, στο ισόγειο του Δημαρχείου Γαλατσίου, ο προσωρινός πίνακας κατάταξης υποψηφίων της υπ.αριθμ. 17193/21.08.2020 ανακοίνωσης του Δήμου Γαλατσίου για την πρόσληψη σαράντα οκτώ (48) σχολικών καθαριστών/τριων σε υπηρεσίες καθαρισμού των σχολικών μονάδων του Δήμου, με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.

Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι επιτρέπεται η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης, κατά των πινάκων που αναρτήθηκαν, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.

Η άσκηση αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο email: protokollo@galatsi.gr