Αίτημα Μανώλη Κ. Κεφαλογιάννη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Άμεση οικονομική
βοήθεια στην Ελλάδα για το μεταναστευτικό

Αίτημα Μανώλη Κ.
Κεφαλογιάννη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

Ο
Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης, Επικεφαλής των Ευρωβουλευτών της ΝΔ, και εισηγητής
του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την παράνομη μετανάστευση, κατέθεσε σειρά
τροπολογιών επί της Γνωμοδότησης της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων με θέμα την
υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης Ευρωπαϊκής πολιτικής για την αντιμετώπιση του
μεταναστευτικού στην Μεσόγειο.

 

Συγκεκριμένα,
δεδομένης της έκτακτης κατάστασης στην Ελλάδα και την Ευρώπη λόγω των
αυξανόμενων εισροών προσφύγων και μεταναστών, o
Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

 

 1. Την άμεση παροχή τεχνικής και οικονομικής βοήθειας στις χώρες πρώτης γραμμής,
  όπως η Ελλάδα, ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση του άχθους που επωμίζονται
  οι εγκαταστάσεις πρώτης υποδοχής λόγω της συντριπτικής αύξησης των μικτών
  μεταναστευτικών ροών. 
 2. Τη διάθεση περισσότερων πόρων από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής
  Ένωσης για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης στην Μεσόγειο.
 3. Την άμεση αντιμετώπιση των προκλήσεων στη μεταναστευτική οδό των
  Δυτικών Βαλκανίων.
 4. Την άμεση εφαρμογή των ισχυουσών διμερών συμφωνιών επανεισδοχής με
  τρίτες χώρες πλήρως και αποτελεσματικά. 
 5. Το σχεδιασμό και λειτουργία αποτελεσματικών μηχανισμών έρευνας και
  διάσωσης στην Μεσόγειο σε συνδυασμό με την τωρινή επιχείρηση της
  Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των κυκλωμάτων που διακινούν
  μετανάστες και πρόσφυγες προς την Ευρώπη, ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω
  απώλεια ανθρώπινων ζωών. 
 6. Τον διαχωρισμό μεταξύ των αιτούντων άσυλο και των παράνομων
  μεταναστών, ώστε να υλοποιηθούν αποτελεσματικότερες πολιτικές είτε με
  στόχο την παροχή ασφαλών και νόμιμων τρόπων υποδοχής των ανθρώπων που
  χρειάζονται άσυλο ή τον άμεσο επαναπατρισμό όσων οι αιτήσεις για άσυλο
  απορρίπτονται. 

 

Επιπλέον, ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης υπογράμμισε στις τροπολογίες του
την ανάγκη να αντιμετωπισθεί το μεταναστευτικό πρόβλημα στις ρίζες του, στις
χώρες δηλαδή από όπου προέρχονται τα πρωτόγνωρου μεγέθους μεταναστευτικά
κύματα, όπως η Συρία και η Λιβύη. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι οι συμφωνίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες πρέπει να δίνουν έμφαση στη φύλαξη των
συνόρων των χωρών αυτών. Ως εκ τούτου, η ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ στις χώρες
αυτές πρέπει να είναι στοχευμένη ώστε οι πόροι να αξιοποιούνται  για την ενίσχυση της
φύλαξης των συνόρων και την αποτροπή της παράνομης διέλευσής τους

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή