7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ: Το 1ο Οικολογικό Σχολείο της πόλης

ΝΕΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ: Το 1ο Οικολογικό Σχολείο της πόλης
Στο διεθνές δίκτυο των Οικολογικών Σχολείων (Eco Schools) εντάχθηκε το 7ο Δημοτικό Σχολείο Γαλατσίου, που βρίσκεται στην οδό Δρυάδων στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης, μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του παραπάνω σχολείου με το Δήμο Γαλατσίου, ο οποίος ανέλαβε να στηρίξει το σχολείο σε όλες τις δράσεις που πρόκειται να αναλάβει για το σκοπό αυτό.

Οικολογικά Σχολεία (Eco – Schools) είναι η ονομασία του Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Προγράμματος για το περιβάλλον και την ανάπτυξη. Απευθύνεται στα σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων καθώς και στις δημοτικές αρχές που επιθυμούν να ενεργήσουν από κοινού για το περιβάλλον του Δήμου τους, για τις συνθήκες καθημερινής τους ζωής, χωρίς να ξεχνούν ότι δεν είναι μόνοι στη γη και ότι παντού, σε όλα τα σημεία του πλανήτη μας, η ζωή απειλείται. 
Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν πολλά ευρωπαϊκά σχολεία αλλά τα τελευταία χρόνια λαμβάνουν μέρος και αρκετά σχολεία απ’ όλη την Ελλάδα. 
Είναι ένα Πρόγραμμα εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Απόφαση ΥΠΕΠΘ, αρ. πρωτ. 39271/Γ7 / 17-04-2006, Θέμα: «Εθνικά – Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) ενώ διαχειριστής του στην Ελλάδα είναι η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης. 
Ο αντικειμενικός στόχος του Προγράμματος είναι η αλλαγή συμπεριφοράς όλων μέσα στη σχολική κοινότητα ώστε το σχολείο να γίνει ένα πραγματικό «Οικολογικό Σχολείο». Αυτό επιτυγχάνεται με την διαμόρφωση και την εφαρμογή του «Οικοκώδικα» (ένα σύνολο κανόνων περιβαλλοντικής συμπεριφοράς), καθώς και την εφαρμογή ενός Περιβαλλοντικού Σχεδίου Δράσης (αφορά τον περιβάλλοντα σχολικό χώρο και τη μετατροπή του σε καθαρό, όμορφο, ανθρώπινο και φιλικό).
Σε κάθε σχολείο συγκροτείται η Περιβαλλοντική Επιτροπή, από μαθητές και εκπαιδευτικούς, που επεξεργάζεται τα θέματα της ενέργειας, των απορριμμάτων και του νερού. Αργότερα μπορούν να ασχοληθούν και με άλλα θέματα, όπως μεταφορές, υγιεινή διαβίωση, βιοποικιλότητα, καταναλωτισμός, κ.α.
Παράλληλα, φροντίζει για την υλοποίηση του «Σχεδίου Δράσης» και του «Οικοκώδικα» με τη συμμετοχή όλης της σχολικής κοινότητας.
Τέλος, για το άνοιγμα προς την τοπική κοινωνία και την ευαισθητοποίηση των πολιτών, οργανώνονται εκδηλώσεις και δράσεις σε συνεργασία και με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Γι’αυτό και κρίνεται απαραίτητη η συμβολή της δημοτικής αρχής.
Όταν το σχολείο ολοκληρώσει το Σχέδιο Δράσης, αξιολογείται από τους συντονιστές του Προγράμματος και επιβραβεύεται με τον τίτλο του «Οικολογικού Σχολείου» και τη σημαία που φέρει το σήμα του Προγράμματος.
ΣΟΦΙΑ ΛΕΠΙΔΑ – ΝΤΑΓΛΑ:
«ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»
Όταν, λοιπόν, ζητήθηκε από το 7ο Δημοτικό η έμπρακτη στήριξη του Δήμου Γαλατσίου, η ανταπόκριση της αρμόδιας αντιδημάρχου Παιδείας κας Σοφίας Λεπίδα – Ντάγλα ήταν άμεση. Και η πρόθεση της στήριξης σφραγίστηκε με ένα πρωτόκολλο συνεργασίας που υπέγραψαν πρόσφατα, παρουσία του δημάρχου κ. Κυριάκου Τσίρου, η κα Λεπίδα, ως εκπρόσωπος του Δήμου, με τη διευθύντρια του σχολείου κα Μαρία Παπαδημητρίου.
«Είναι ένα τριετές πρόγραμμα που θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και στη βελτίωση της ενεργειακής ταυτότητας του σχολείου με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας» δήλωσε στον «ΠΑΛΜΟ» η αντιδήμαρχος Παιδείας. «Το πρόγραμμα “Οικολογικά Σχολεία” έχει ήδη εγκριθεί, κατά πλειοψηφία, στο Δημοτικό Συμβούλιο που συνεδρίασε στις 28 Δεκεμβρίου, παρέχοντας την απόλυτη στήριξη στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Γαλατσίου για την υλοποίηση του. Πιστεύω ότι η ένταξη ενός σχολείου στα οικολογικά σχολεία είναι ιδιαίτερα σημαντική, τόσο για τους μαθητές όσο και για τις οικογένειές τους, κατά συνέπεια και για τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο της περιοχής, αφού τα παιδιά γίνονται φορείς διάδοσης αντιλήψεων και συμπεριφορών με οικολογικό προσανατολισμό», συμπλήρωσε η κα Σοφία Λεπίδα – Ντάγλα.
Με επιστολή του ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 7ου Δημοτικού ενημέρωσε το Δήμο Γαλατσίου για τις δράσεις περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος στις οποίες εντάσσεται και το σχολείο και οι οποίες είναι οι εξής:
• Από την Στ3 τάξη, το πρόγραμμα «Η αυλή του σχολείου μας».
• Από την Ε2 τάξη, το πρόγραμμα «Ενέργεια, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας».
• Από την Α’ τάξη, 1ο και 2ο τμήμα, το πρόγραμμα «Διαχείριση των απορριμμάτων της σχολικής μονάδας». 
Ειδικότερα, οι μαθητές, οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί αλλά και οι γονείς με τη συμπαράσταση πάντα της αντιδημαρχίας Παιδείας θα προχωρήσουν στα εξής, τα οποία συνθέτουν την ανάπλαση του προαυλίου χώρου του σχολείου:
• Κατασκευή υπόστεγου στη μία άκρη του προαυλίου.
• Φύτευση θάμνων από τους μαθητές στη μία πλευρά του προαυλίου και τοποθέτηση μιας σειράς από παγκάκια.
• Επαρκής φωτισμός στον προαύλιο χώρο.
• Ένταξη στον προαύλιο χώρο ενός μικρού κήπου που υπάρχει στην πίσω πλευρά του κτηρίου.
Στο ίδιο πνεύμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης οι μαθητές του σχολείου με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού θα προχωρήσουν στα εξής:
• Την κατασκευή της μόνωσης στην ταράτσα.
• Την αντικατάσταση των λαμπτήρων με τους νέους (εξοικονόμησης ενέργειας).
• Την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στην ταράτσα, ώστε να αξιοποιηθεί η ηλιακή ενέργεια (το σχολείο είναι πανταχόθεν ελεύθερο και ως εκ τούτου προσφέρεται για την εγκατάσταση αυτή) για να επιτευχθεί η εξοικονόμηση ενέργειας χρημάτων.
«Είναι μόνο η αρχή» μας είπε η κα Λεπίδα, κλείνοντας την κουβέντα μας. «Το πρόγραμμα αυτό ξεκινάει από το 7ο Δημοτικό Σχολείο με στόχο να επεκταθεί μελλοντικά σε όλα τα σχολεία. Θέλουμε και επιδιώκουμε τη δημιουργία και άλλων οικολογικών σχολείων στο Γαλάτσι, με στόχο την ανάπτυξη περιβαλλοντικής ευαισθησίας, καθώς και την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης, όσο το δυνατόν περισσότερων μαθητών.»
Επίσης, η αντιδήμαρχος Παιδείας τόνισε ότι, λαμβάνοντας υπόψη το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και την κρίση που βιώνουμε, το πρόγραμμα αυτό δεν θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό των Σχολείων και των Σχολικών Επιτροπών.
Είναι πάντως, αν μη τι άλλο, αισιόδοξο να γράφει κανείς για μια τέτοια δράση. Μια δράση που δίνει το ερέθισμα στους μικρούς μαθητές να περάσουν από τη θεωρία, στην πράξη και να ασχοληθούν ουσιαστικά με ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα, κυρίως στα αστικά κέντρα: το περιβάλλον. 
ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή