Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Δήμος Αγίας Βαρβάρας: Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ

Ανακοίνωση Δήμου Αγίας Βαρβάρας:
Ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020 ξεκίνησε η υποβολή αίτησης για την εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τις εξής προϋποθέσεις:
• να είναι 16-23 χρόνων
• να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον την Α’ τάξη Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου
Για την υποβολή της αίτησης χρειάζονται:
• Προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης στο Taxisnet
• ΑΦΜ και ΑΜΚΑ
• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
• Τίτλος σπουδών (Αποδεικτικό Α’ Λυκείου που να αναγράφεται ο βαθμός)
• Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
• Δικαιολογητικά κοινωνικών κριτηρίων
Μπορεί να υποβληθεί μία μόνο αίτηση. Στην περίπτωση των ανηλίκων υποβάλλει την αίτηση ο γονέας ή ο κηδεμόνας.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι στις 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 23:59.
Το Κέντρο Κοινότητας-Παράρτημα Ρομά του δήμου μας πρόκειται να παρέχει βοήθεια στις ηλεκτρονικές αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίας Βαρβάρας
Τηλ:2132019302,304,305,307
Ωράριο:9:00-17:00
Δημαρχείο Αγίας Βαρβάρας, Αριστομένους 8