Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Προχωρά η κεντρική πλατεία

«ΝΑΙ» ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΔΑΝΕΙΟΥ 4,5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΤΕΡΜΑ

Με τις θετικές ψήφους των δημοτικών συμβούλων της παράταξης του Δημάρχου Γιώργου Μαρκόπουλου, εκείνων της παράταξης του Κώστα Ζώμπου και της Έλενας Ζέρβα – Γκιουρτζιάν, εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Γαλατσίου η ανάγκη σύναψης δανείου καθώς και οι όροι για την απόκτηση του Ο.Τ. 19/τ.97 (Παλαιό Τέρμα) με την αγορά τριών ακινήτων μεταξύ των οδών Ιπποκράτους, Αγ. Γλυκερίας και Λ. Γαλατσίου για τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου πρασίνου – κεντρικής πλατείας. Όχι ψήφισαν οι Σπύρος Παναγιώτου και Αγγέλικα Σαπουνά ενώ η παράταξη της Λαϊκής Συσπείρωσης Γαλατσίου απήχε από την ψηφοφορία.

Πριν τη συζήτηση του θέματος, η κα Σαπουνά κατέθεσε πρόταση απόσυρσης του θέματος λαμβάνοντας υπόψιν, όπως είπε, την τρέχουσα οικονομική κατάσταση του Δήμου Γαλατσίου μετά τον έλεγχο που ξεκίνησε να διενεργείται καθώς διαπιστώθηκαν οικονομικές ατασθαλίες από δημοτικό υπάλληλο. «Θεωρώ σώφρον» είπε η κα Σαπουνά, «να ξαναδούμε το θέμα σε 1 με 2 μήνες όταν θα έχουμε ορθότερη εικόνα για τα οικονομικά του Δήμου μας».
Απαντώντας ο Δήμαρχος Γιώργος Μαρκόπουλος είπε πως «ακριβώς έτσι λειτουργεί η διοίκηση του Δήμου Γαλατσίου: με σωφροσύνη. Κι αυτό αναγνωρίζεται και από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα οποία από το 2011 και μετά δεν έχουν δώσει καμία πρόταση σε κανέναν ΟΤΑ. Κι εμείς είχαμε τρεις προτάσεις από αντίστοιχες τράπεζες, ώστε να προτιμήσουμε εμείς την πιο συμφέρουσα για τον Δήμο μας. Οι ισολογισμοί και η πιστολητική ικανότητα του Δήμου δεν έχουν αλλάξει. Με δεδομένο, λοιπόν, αυτό και γνωρίζοντας πως ένας έλεγχος μπορεί να διαρκέσει έως και χρόνια, θεωρούμε ότι τώρα είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή να προχωρήσουμε στην εν λόγω δανειακή σύμβαση.»
Σύμφωνα με το εισηγητικό της Οικονομικής Επιτροπής, ο Δήμος Γαλατσίου ακολουθώντας τη νόμιμη διαδικασία για την επιλογή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, έστειλε πρόσκληση ενδιαφέροντος στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, στην Τράπεζα Πειραιώς, στη Eurobank και στην Alpha Bank καθώς και αιτήματα χρηματοδότησης στην Περιφέρεια Αττικής, στο Πράσινο Ταμείο και το Υπουργείο Εσωτερικών.
Μετά από προσεκτική μελέτη των ως άνω προσφορών, προκρίθηκε η σύναψη δανείου με την Τράπεζα Eurobank με επιτόκιο 3,1% + 0,60% (εισφορά ν. 128/75) + 3μ Euribor με 60 τριμηνιαίες χρεωλυτικές δόσεις, διότι:
1) Η Τράπεζα Πειραιώς δίνει μικρότερο επιτόκιο από όλες τις Τράπεζες 2,5% + 0,60% (εισφορά ν. 128/75) + 3μ Euribor σε 60 τριμηνιαίες χρεωλυτικές δόσεις αλλά ζητάει εξασφάλιση – εγγύηση το 105% του ποσού που θα λάβουμε ως δάνειο και ως εκ τούτου η πρόταση είναι ασύμφορη και δεν γίνεται αποδεκτή.
2) Το Ταμείο Παρακαταθ. & Δανείων δίνει επιτόκιο 3,7% + 6μ ή 12μ Euribor σε 60 τριμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις. Απορρίπτουμε την πρόταση αυτή για τους εξής λόγους:
α) το Euribor 6μηνών (-0,352%) ή 12 μηνών (-0,282%) είναι μεγαλύτερο από το Euribor τριμήνου (-0,449%). Σήμερα οι τιμές είναι αυτές και έχουν αρνητικό πρόσημο άρα δεν λογίζονται. Σε ορίζοντα 15ετίας μπορεί να αποκτήσει θετικό πρόσημο και να υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση για το Δήμο,
β) η τοκοχρεωλυτική απόσβεση που προτείνει το Τ.Π.Δ. επιβαρύνει με περισσότερους τόκους τον Δήμο. Χαρακτηριστικά η συνολική επιβάρυνση του Δήμου μετά το πέρας της 15ετίας θα είναι 401.574,69 x 15 = 6.023.620,35€, άρα πληρώνουμε τόκους 1.463.620,35 ευρώ ενώ στην περίπτωση της Eurobank η επιβάρυνση είναι μικρότερη λόγω της χρεωλυτικής δόσης και
γ) σε περίπτωση προεξόφλησης ( που έχει ζητηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο) τα δάνεια με χρεωλυτικές δόσεις έχουν μικρότερη επιβάρυνση τόκων καθώς εξοφλείται πιο γρήγορα το κεφάλαιο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Γαλατσίου προχώρησε στην υπερψήφιση της σύναψης δανείου, συνολικού ποσού 4.560.000 ευρώ με την Τράπεζα Eurobank, με σκοπό την απόκτηση τμήματος του Ο.Τ.19/τ97 με την αγορά τριών ακινήτων μεταξύ των οδών Ιπποκράτους, Αγ. Γλυκερίας και Λ. Γαλατσίου για την δημιουργία κοινοχρήστου χώρου – κεντρικής πλατείας, με εξής όρους:
1. Το επιτόκιο του δανείου ορίζεται σε 3,1 % πλέον εισφοράς 0,60% του ν. 128/75.
2. Η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου ορίζεται σε 15 έτη.
3. Η αποπληρωμή του δανείου θα γίνεται με καταβολή τριμηνιαίων χρεωλυτικών δόσεων και δικαίωμα προεξόφλησης χωρίς ποινές.
4. Οι λοιποί όροι του δανείου είναι οι εξής: τα ποσά από τους ενεχυριασμένους πόρους Τ.Α.Π που εισπράτονται από το Δήμο σε μηνιαία βάση θα κατατίθενται σε ενεχυριασμένο λογαριασμό που θα τηρείται επ’ ονόματι του Δήμου Γαλατσίου στην Τράπζα Eurobank.