Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

«Έβαλε χέρι» στο ταμείο του Δήμου, του Βασίλη Γιαννακόπουλου

Σε υπεξαίρεση εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ φέρεται να έχει προχωρήσει η υπεύθυνη της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Γαλατσίου.

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται στις 3 Ιουλίου 2020, όταν ο υπάλληλος του Δήμου που είχε αντικαταστήσει την υπεύθυνη της Ταμειακής Υπηρεσίας λόγω της καλοκαιρινής της αδείας, εντόπισε κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Γαλατσίου ποσού 20.000 ευρώ από έναν ιδιώτη άνευ λόγου και αιτίας.
Αμέσως σήμανε συναγερμός, ενημέρωθηκε ο Δήμαρχος Γαλατσίου και φυσικά οι υπεύθυνοι των οικονομικών υπηρεσιών.

Αφού ταυτοποιήθηκε ότι καταθέτης των 20.000 ευρώ ήταν η υπεύθυνη της Ταμειακής Υπηρεσίας, ο Δήμαρχος Γαλατσίου προχώρησε στις εξής κινήσεις:
Αντικαταστάθηκε αμέσως η φερόμενη ως δράστης και συγχρόνως έγιναν καταγγελίες στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στο Ελεγκτικό Συμβούλιο, στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) και κατατέθηκε μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Αθηνών.

Στις 22 Ιουλίου οι Ελεγκτές του ΣΕΕΔΔ έπιασαν δουλειά και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα του ελέγχου μιλούν για 230.000 ευρώ τρύπα στο ταμείο του Δήμου.
Να σημειώσω εδώ ότι το Ταμείο του Δήμου Γαλατσίου είναι κοινό με αυτό των δύο νομικών προσώπων: του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού. Ο τρόπος με τον οποίο ενεργούσε η φερόμενη της υπεξαίρεσης ήταν ο εξής:
Αφού είχε αφαιρέσει τα χρήματα από το ένα νομικό πρόσωπο, για να καλυφθεί το έλλειμμα που θα φαινόταν στις οικονομικές καταστάσεις, μετέφερε αντίστοιχο ποσό από το άλλο νομικό πρόσωπο του Δήμου.

Αυτό φαίνεται και από την Έκθεση των Ορκωτών Λογιστών στον Ισολογισμό του 2014 των δύο νομικών προσώπων. Σε αυτό του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού του 2014, στο τέλος και με τον τίτλο «Έκθεση επί άλλων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων» αναφέρονται τα εξής: «Στο λογαριασμό Γ.ΙΙ.8 πιστωτές διάφοροι 93.000 ευρώ, περιλαμβάνεται και ποσό 80.000 ευρώ το οποίο αφορά υποχρέωση από χρηματική διευκόλυνση που χορηγήθηκε εντός της κλειόμενης χρήσης από άλλο ΝΠΔΔ του Δήμου Γαλατσίου η οποία δεν συνάδει με τις κανονιστικές απαιτήσεις περί διενέργειας δημοσίων εσόδων και δαπανών του Ν.3463/2006, Ν. 4270/2014 και ΒΔ 17-5/15-6-1959. Σημειωτέον ότι το εν λόγω ποσό επεστράφηκε από τον Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό του Δήμου Γαλατσίου τον Οκτώβρη του 2017.»
Στον Ισολογισμό του άλλου νομικού προσώπου, του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, το ίδιο έτος το 2014, πάλι στο τέλος οι ορκωτοί λογιστές αναφέρουν τα εξής:
«Το υπόλοιπο του λογαριασμού του ενεργητικού Δ.ΙΙ.5 χρεώσεις διάφοροι ποσού 80.000 ευρώ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014, αφορά απαίτηση από χρηματική διευκόλυνση που χορηγήθηκε εντός της κλειόμενης χρήσης από άλλο ΝΠΔΔ του Δήμου Γαλαστίου η οποία δεν συνάδει με τις κανονιστικές απαιτήσεις περί διενέργειας δημοσίων δαπανών του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010, 4270/2014 και του ΒΔ 17-5/15-6-1959. Σημειωτέον ότι το έν λόγω ποσό επεστράφηκε στον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγγύης του Δήμου Γαλατσίου τον Οκτωβρίου του 2017.»

Καλό είναι λοιπόν αυτοί που έχουν οριστεί να φυλάττουν Θερμοπύλες να ρίχνουν και καμιά ματιά στους Ισολογισμούς που υπογράφουν οι Ορκωτοί Λογιστές.
Τέλος να σημειώσω ότι οι Ισολογισμοί του 2014 των δύο Νομικών Προσώπων έκλεισαν τον Δεκέμβριο του 2018 και δημοσιεύθηκαν τον Απρίλη του 2019.
Ως προς την έρευνα τώρα που διενεργούν οι Ελεγκτές του Δημοσίου, η πληροφορία μου είναι ότι θα πάει πίσω μέχρι το μακρινό 2003, χρονιά κατά την οποία ανέλαβε καθήκοντα στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου η φερόμενη ως δράστης της υπεξαίρεσης. Νεότερα όταν ολοκληρωθεί η έρευνα.