Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Ερώτηση ζητά απάντηση, του Βασίλη Γιαννακόπουλου

Έχω μία απορία:

Πώς γίνεται η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Γαλατσίου να έχει, σύμφωνα και με την δήλωση του Δημάρχου Γιώργου Μαρκόπουλου, στο Δημοτικό Συμβούλιο, πλεονάζον προσωπικό και ταυτόχρονα ο Δήμος να πληρώνει υπερωρίες για την καθαριότητα;;;;