Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας: Ξεκινούν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών σε κατασκήνωση για το 2020

Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας στο πλαίσιο της Κοινωνικής Πολιτικής και της προσφοράς κοινωνικών παροχών, υλοποιεί το πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών στην κατασκήνωση “SUMMER FUN ” για 33 παιδιά ηλικίας 6 – 16 χρονών κατοίκων του Δήμου.

Οι περίοδοι φιλοξενίας είναι για δεκαπέντε (15 ) ημέρες:
 Από 2 Αυγούστου έως 16 Αυγούστου 2020
 Από 16 Αυγούστου έως 30 Αυγούστου 2020

Η επιλογή των παιδιών θα πραγματοποιηθεί με μοριοδότηση – εισοδηματικά
κριτήρια.

Σε περίπτωση ισοψηφίας στην μοριοδότηση των αιτήσεων η επιλογή θα γίνει
με βάση το χαμηλότερο εισόδημα.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομισθούν μαζί με την αίτηση
είναι τα ακόλουθα:

• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
• Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος οικονομικού έτους 2019
• Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή (φωτ. λογαριασμού ρεύματος, τηλεφώνου ή μισθωτήριο
• κατατεθειμένο στην εφορία).
• Ιατρική βεβαίωση του/των παιδιού/ών

Η επιτροπή κατά την διαδικασία της επιλογής δύναται να ζητήσει
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί αναγκαίο.Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις 22/07 έως τις 24/7/2020 στο Δημοτικό Κατάστημα της Νέας Χαλκηδόνας, Αχαρνών 464,στον 3ο όροφο, 09:00-13:00
Η μεταφορά των επιλεγέντων παιδιών στην κατασκήνωση θα γίνει με ίδια μέσα.